Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Материјали кориштени у за наставу у мјесецу фебруару 2021 од 1. до 15. 2.2021. године


 Материјали за 15.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
5. Музичка култура (09/03196_2021-02-15_Muzicka_kultura_5_razred_15_2_2021.pptx)
5. Математика (0a/03195_2021-02-15_Matematika_5_razred_15_2_2021.pptx)
5. Српски језик (02/03194_2021-02-15_Srpski_jezik_5_razred_15_2_2021.pptx)
4. Енглески језик (0f/03190_2021-02-15_Engleski_jezik_4_razred_15_2_2021.pptx)
4. Музичка култура (0b/03193_2021-02-15_Muzicka_kultura_4_razred_15_2_2021.zip)
4. Математика (06/03192_2021-02-15_Matematika_4_razred_15_2_2021.pptx)
4. Српски језик (0a/03191_2021-02-15_Srpski_jezik_4_razred_15_2_2021.pptx)
3. Енглески језик (0e/03189_2021-02-15_Engleski_jezik_3_razred_15_2_2021.pptx)
3. Музичка култура (08/03187_2021-02-15_Muzicka_kultura_3_razred_15_2_2021.zip)
3. Математика (05/03186_2021-02-15_Matematika_3_razred_15_2_2021.pptx)
3. Српски језик (0d/03185_2021-02-15_Srpski_jezik_3_razred_15_2_2021.pptx)
2. Музичка култура (0a/03184_2021-02-15_Muzicka_kultura_2_razred_15_2_2021.zip)
2. Математика (03/03183_2021-02-15_Matematika_2_razred_15_2_2021.pptx)
2. Српски језик (06/03182_2021-02-15_Srpski_jezik_2_razred_15_2_2021.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (06/03180_2021-02-15_Govor_izrazavanje_stvaranje_moja_okolina_1_razred_15_2_2021.pptx)

 

Материјали за 12.2.2021. године - 6. и 7. разред

Разред Предмет Фајл
7. Основи информатике (04/03171_2021-02-12_Osnovi_informatike_7_razred_12_2_2021.pptx)
7. Техничко образовање (0d/03169_2021-02-12_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_12_2_2021.pptx)
6. Основи информатике (09/03170_2021-02-12_Osnovi_informatike_6_razred_12_2_2021.pptx)
6. Техничко образовање (07/03168_2021-02-12_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_12_2_2021.pptx)
7. Православна вјеронаука (02/03167_2021-02-12_Pravoslavna_vjeronauka_7_12_2_2021..pptx)
6. Православна вјеронаука (04/03166_2021-02-12_Pravoslavna_vjeronauka_6_12_2_2021..pptx)

 

Материјали за 12.2.2021. године

 

Разред Предмет Фајл
5. Познавање придоде (05/03165_2021-02-12_Poznavanje_prirode_5_razred_12_2_2021.ppt)
5. Математика (07/03164_2021-02-12_Matematika_5_razred_12_2_2021.pptx)
5. Српски језик (0f/03163_2021-02-12_Srpski_jezik_5_razred_12_2_2021.pptx)
4. Физичко васпитање (05/03162_2021-02-12_Fizicko_vaspitanje_4_razred_12_2_2021.pptx)
4. Математика (07/03161_2021-02-12_Matematika_4_razred_12_2_2021.pptx)
4. Српски језик (05/03160_2021-02-12_Srpski_jezik_4_razred_12_2_2021.pptx)
3. Српски језик (0b/03159_2021-02-12_Srpski_jezik_Matematika_Fizicko_vaspitanje_3_razred_12_2_2021..pptx)
2. Физичко васпитање (07/03158_2021-02-12_Fizicko_vaspitanje_2_razred_12_2_2021.pptx)
2. Математика (09/03157_2021-02-12_Matematika_2_razred_12_2_2021.pptx)
2. Српски језик (06/03156_2021-02-12_Srpski_jezik_2_razred_12_2_2021.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (02/03153_2021-02-12_Govor_izrazavanje_stvaranje_moja_okolina_1_razred_12_2_2021.part1.rar)
1. Говор, изражавање, стварање (0e/03154_2021-02-12_Govor_izrazavanje_stvaranje_moja_okolina_1_razred_12_2_2021.part2.rar)

Материјали за 11.2.2021. године

РазредПредметФајл
7.Географија (05/03310_2021-02-18_Geografija_7_razred_11_2_2021_kviz.pptx)
6.Географија (01/03308_2021-02-18_Geografija_6_razred_11_2_2021.pptx)
7.Руски језик (08/03142_2021-02-11_Ruski_jezik_7_razred_11_2_2021.pptx)
6.Руски језик (06/03140_2021-02-11_Ruski_jezik_6_razred_11_2_2021.pptx)
6.Математика (03/03178_2021-02-12_Matematika_6_razred_11_2_2021.pptx)
5.Физичко васпитање (09/03138_2021-02-11_Fizicko_vaspitanje_5_razred_11_2_2021.pptx)
5.Познавање друштва (07/03139_2021-02-11_Poznavanje_drustva_11_2_2021.pptx)
5.Математика (03/03137_2021-02-11_Matematika_5_razred_11_2_2021.pptx)
5.Српски језик (0a/03136_2021-02-11_Srpski_jezik_5_razred_11_2_2021.pptx)
4.Природа и друштво (03/03135_2021-02-11_Priroda_i_drustvo_4_razred_11_2_2021.pptx)
4.Математика (0f/03134_2021-02-11_Matematika_4_razred_11_2_2021.pptx)
4.Српски језик (09/03133_2021-02-11_Srpski_jezik_4_razred_11_2_2021.pptx)
3.Српски језик (0d/03132_2021-02-11_Srpski_jezik_Matematika_Priroda_i_drustvo_3_razred_11.02.2021..ppt)
2.Природа и друштво (08/03130_2021-02-11_Priroda_i_drustvo_2_razred_11_2_2021.pptx)
2.Математика (0b/03129_2021-02-11_Matematika_2_razred_11_2_2021.pptx)
2.Српски језик (0b/03128_2021-02-11_Srpski_jezik_2_razred_11_2_2021.pptx)
1.Моја околина (0a/03127_2021-02-11_Moja_okolina_govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_11_2_2021.pptx)

Материјали за 10.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
6. Историја (03/03116_2021-02-10_Istorija_6_razred_10_2_2021.pptx)
6. Италијански језик (03/03115_2021-02-10_Italijanski_jezik_6_razred_10_2_2021.pptx)
5. Православна вјеронаука (02/03150_2021-02-11_Pravoslavna_vjeronauka_5_razred_10_2_2021..pptx)
5. Познавање придоде (09/03114_2021-02-10_Poznavanje_prirode_5_razred_10_2_2021..pptx)
5. Математика (0e/03113_2021-02-10_Matematika_5_razred_10_2_2021..pptx)
5. Српски језик (01/03112_2021-02-10_Srpski_jezik_5_razred_10_2_2021..pptx)
4. Православна вјеронаука (04/03149_2021-02-11_Pravoslavna_vjeronauka_4_razred_10_2_2021..pptx)
4. Ликовна култура (04/03111_2021-02-10_Likovna_kultura_4_razred_10_2_2021..pptx)
4. Математика (0d/03110_2021-02-10_Matematika_4_razred_10_2_2021..pptx)
4. Српски језик (0f/03109_2021-02-10_Srpski_jezik_4_razred_10_2_2021..pptx)
3. Православна вјеронаука (05/03147_2021-02-11_Pravoslavna_vjeronauka_3_razred_10_2_2021..pptx)
3. Ликовна култура (0a/03108_2021-02-10_Likovna_kultura_3_razred_10_2_2021.pptx)
3. Математика (03/03106_2021-02-10_Matematika_3_razred_10_2_2021.pptx)
3. Српски језик (0e/03105_2021-02-10_Srpski_jezik_3_razred_10_2_2021.ppt)
2. Православна вјеронаука (05/03146_2021-02-11_Pravoslavna_vjeronauka_2_razred_10_2_2021..pptx)
2. Ликовна култура (0e/03104_2021-02-10_Likovna_kultura_2_razred_10_2_2021..pptx)
2. Математика (09/03101_2021-02-10_Matematika_2_razred_10_2_2021..pptx)
2. Српски језик (0d/03100_2021-02-10_Srpski_jezik_2_razred_10_2_2021.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (0e/03099_2021-02-10_Govor_izrazavanje_stvaranje_Moja_okolina_1_razred_10_2_2021.zip)

Материјали за 9.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
7. Француски језик (09/03088_2021-02-09_Francuski_jezik_7_razred_9_2_2021.mp4)
6. Француски језик (02/03087_2021-02-09_Francuski_jezik_6_razred_9_2_2021.mp4)
7. Њемачки језик (06/03092_2021-02-09_Njemacki_jezik__7_razred_9_2_2021.pptx)
6. Њемачки језик (0e/03090_2021-02-09_Njemacki_jezik__6_razred_9_2_2021.pptx)
6. Математика (09/03117_2021-02-10_Matematika_6_razred_9_2_2021.pptx)
5. Познавање друштва (05/03223_2021-02-15_Poznavanje_drustva_5_razred_9_2_2021.pptx)
5. Математика (0f/03222_2021-02-15_Matematika_5_razred_9_2_2021.pptx)
5. Српски језик (0a/03221_2021-02-15_Srpski_jezik_5_razred_9_2_2021.pptx)
4. Природа и друштво (02/03220_2021-02-15_Priroda_i_drustvo_4_razred_9_2_2021.pptx)
4. Математика (07/03219_2021-02-15_Matematika_4_razred_9_2_2021.pptx)
4. Српски језик (0e/03218_2021-02-15_Srpski_jezik_4_razred_9_2_2021.pptx)
3. Природа и друштво (07/03086_2021-02-09_Priroda_i_drustvo_3_razred_9_2_2021..pptx)
3. Математика (04/03085_2021-02-09_Matematika_3_razred_9_2_2021..pptx)
3. Српски језик (04/03084_2021-02-09_Srpski_jezik_3_razred_9_2_2021.pptx)
2. Природа и друштво (08/03217_2021-02-15_Priroda_i_drustvo_2_razred_9_2_2021.pptx)
2. Математика (0b/03216_2021-02-15_Matematika_2_razred_9_2_2021.pptx)
2. Српски језик (01/03215_2021-02-15_Srpski_jezik_2_razred_9_2_2021.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (01/03214_2021-02-15_Govora_izrazavanje_stvaranje_1_razred_9_2_2021.pptm)

Материјали за 8.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
5. Енглески језик (0f/03071_2021-02-09_Engleski_jezik_5_razred_8_2_2021.pptx)
7. Енглески језик (0b/03073_2021-02-09_Engleski_jezik_7_razred_8_2_2021.pptx)
7. Математика (0b/03083_2021-02-09_Matematika_7_razred_8_2_2021.pptx)
6. Енглески језик (01/03072_2021-02-09_Engleski_jezik_6_razred_8_2_2021.pptx)
6. Српски језик (09/03074_2021-02-09_Srpski_jezik_6_razred_8_2_2021.pptx)
5. Музичка култура (0d/03213_2021-02-15_Muzicka_kultura_5_razred_8_2_2021.pptx)
5. Математика (0a/03212_2021-02-15_Matematika_5_razred_8_2_2021.pptx)
5. Српски језик (0b/03211_2021-02-15_Srpski_jezik_5_razred_8_2_2021.ppt)
4. Енглески језик (01/03070_2021-02-09_Engleski_jezik_4_razred_8_2_2021.pptx)
4. Музичка култура (08/03210_2021-02-15_Muzicka_kultura_4_razred_8_2_2021.zip)
4. Математика (07/03209_2021-02-15_Matematika_4_razred_8_2_2021.pptx)
4. Српски језик (02/03208_2021-02-15_Srpski_jezik_4_razred_8_2_2021.ppt)
3. Енглески језик (01/03069_2021-02-09_Engleski_jezik_3_razred_8_2_2021.pptx)
3. Музичка култура (02/03068_2021-02-09_Muzicka_kultura_3_razred_8_2_2021.pptx)
3. Математика (0f/03067_2021-02-09_Matematika_3_razred_8_2_2021.pptx)
3. Српски језик (06/03066_2021-02-09_Srpski_jezik_3_razred_8_2_2021.pptx)
2. Музичка култура (0b/03207_2021-02-15_Muzicka_kultura_2_razred_8_2_2021.rar)
2. Математика (01/03206_2021-02-15_Matematika_2_razred_8_2_2021.pptx)
2. Српски језик (01/03205_2021-02-15_Srpski_jezik_2_razred_8_2_2021.pptx)
1. Моја околина (0d/03203_2021-02-15_Moja_okolina_govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_8_2_2021.part1.rar)
1. Моја околина (07/03204_2021-02-15_Moja_okolina_govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_8_2_2021.part2.rar)

Материјали за 5.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
7. Основи информатике (03/03051_2021-02-05_Osnovi_informatike_7_razred_5_2_2021.pptx)
7. Техничко образовање (07/03053_2021-02-05_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_5_2_2021.pptx)
6. Основи информатике (05/03050_2021-02-05_Osnovi_informatike_6_razred_5_2_2021.pptx)
6. Техничко образовање (0e/03052_2021-02-05_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_5_2_2021.pptx)
7. Православна вјеронаука (0f/03062_2021-02-08_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_5_2_2021..pptx)
6. Православна вјеронаука (0b/03061_2021-02-08_Pravoslavna_vjeronauka_6_razred_5_2_2021..pptx)
5. Познавање придоде (01/03049_2021-02-05_Poznavanje_prirode_5_razred_5_2_2021.ppt)
5. Математика (09/03048_2021-02-05_Matematika_5_razred_5_2_2021.pptx)
5. Српски језик (04/03046_2021-02-05_Srpski_jezik_5_razred_5_2_2021.pptx)
4. Физичко васпитање (04/03044_2021-02-05_Fizicko_vaspitanje_4_razred_5_2_2021.pptx)
4. Математика (0d/03041_2021-02-05_Matematika_4_razred_5_2_2021.pptx)
4. Српски језик (04/03040_2021-02-05_Srpski_jezik_4_razred_5_2_2021.pptx)
3. Физичко васпитање (0f/03039_2021-02-05_Fizicko_vaspitanje_3_razred_5_2_2021.pptx)
3. Математика (04/03038_2021-02-05_Matematika_3_razred_5_2_2021.pptx)
3. Српски језик (06/03037_2021-02-05_Srpski_jezik_3_razred_5_2_2021.pptx)
2. Српски језик (0b/03036_2021-02-05_Srpski_matematika_fizicko_vaspitanje_2_razred_5_2_2021.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (0f/03035_2021-02-05_Govor_izrazavanje_stvaranje_moja_okolina_1_razred_5_2_2021.pptx)

 Материјали за 4.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
7. Руски језик (05/03018_2021-02-04_Ruski_jezik_7_razred_4_2_2021.pptx)
7. Географија (09/03016_2021-02-04_Geografija_7_razred_4_2_2021.pptx)
6. Географија (0b/03015_2021-02-04_Geografija_6_razred_4_2_2021.pptx)
6. Руски језик (0d/03017_2021-02-04_Ruski_jezik_6_razred_4_2_2021.pptx)
6. Математика (03/03059_2021-02-05_Matematika_6_razred_4_2_2021.pptx)
5. Физичко васпитање (03/03014_2021-02-04_Fizicko_vaspitanje_5_razred_4_2_2021.pptx)
5. Познавање друштва (05/03013_2021-02-04_Poznavanje_drustva_5_razred_4_2_2021.pptx)
5. Математика (07/03012_2021-02-04_Matematika_5_razred_4_2_2021.pptx)
5. Српски језик (0a/03009_2021-02-04_Srpski_jezik_5_razred_4_2_2021.ppt)
4. Природа и друштво (01/03008_2021-02-04_Priroda_i_drustvo_4_razred_4_2_2021.pptx)
4. Математика (09/03007_2021-02-04_Matematika_4_razred_4_2_2021.pptx)
4. Српски језик (0d/03005_2021-02-04_Srpski_jezik_4_razred_4_2_2021.pptx)
3. Природа и друштво (07/03004_2021-02-04_Priroda_i_drustvo_3_razred_4_2_2021..pptx)
3. Математика (0b/03003_2021-02-04_Matematika_3_razred_4_2_2021..ppt)
3. Српски језик (0a/03002_2021-02-04_Srpski_jezik_3_razred_4_2_2021..pptx)
2. Математика (0d/03001_2021-02-04_Matematika_srpski_priroda_i_drustvo_2_razred_4_2_2021.ppt)
1. Моја околина (0d/03000_2021-02-04_Moja_okolina_govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_4_2_2021.pptx)

 Материјали за 3.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
7. Историја (0d/03029_2021-02-04_Istorija_7_razred_3_2_2021.ppt)
6. Историја (0b/03028_2021-02-04_Istorija_6_razred_3_2_2021.ppt)
7. Италијански језик (03/02945_2021-02-03_Italijanski_jezik_7_razred_3_2_2021.pptx)
7. Математика (07/03032_2021-02-04_Matematika_7_razred_3_2_2021.pptx)
6. Италијански језик (08/02944_2021-02-03_Italijanski_jezik_6_razred_3_2_2021.pptx)
5. Православна вјеронаука (09/03027_2021-02-04_Pravoslavna_vjeronauka_5_razred_3_2_2021..pptx)
5. Познавање придоде (03/02940_2021-02-03_Poznavanje_prirode_5_razred_3_2_2021.pptx)
5. Математика (0a/02943_2021-02-03_Matematika_5_razred_3_2_2021.pptx)
5. Српски језик (0b/02942_2021-02-03_Srpski_jezik_5_razred_3_2_2021.ppt)
4. Православна вјеронаука (02/03026_2021-02-04_Pravoslavna_vjeronauka_4_razred_3_2_2021..pptx)
4. Ликовна култура (03/02937_2021-02-03_Likovna_kultura_4_razred_3_2_2021.pptx)
4. Математика (05/02936_2021-02-03_Matematika_4_razred_3_2_2021.pptx)
4. Српски језик (09/02935_2021-02-03_Srpski_jezik_4_razred_3_2_2021.pptx)
3. Православна вјеронаука (06/03025_2021-02-04_Pravoslavna_vjeronauka_3_razred_3_2_2021..pptx)
3. Ликовна култура (05/02932_2021-02-03_Likovna_kultura_3_razred_3_2_2021.pptx)
3. Математика (03/02931_2021-02-03_Matematika_3_razred_3_2_2021.pptx)
3. Српски језик (07/02930_2021-02-03_Srpski_jezik_3_razred_3_2_2021.pptx)
2. Православна вјеронаука (07/03024_2021-02-04_Pravoslavna_vjeronauka_2_razred_3_2_2021..pptx)
2. Српски језик (0a/02934_2021-02-03_Matematika_srpski_likovno_2_razred_3_2_2021.ppt)
1. Говор, изражавање, стварање (0a/02933_2021-02-03_Govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_3_2_2021.pptx)

 Материјали за 2.2.2021. године

Разред Предмет Фајл
7. Француски језик (0d/02951_2021-02-03_Francuski_jezik_7_razred_2_2_2021.mp4)
6. Француски језик (05/02950_2021-02-03_Francuski_jezik_6_razred_2_2_2021.mp4)
7. Њемачки језик (06/02921_2021-02-02_Njemacki_jezik_7_razred_2_2_2021.pptx)
7. Српски језик (0f/02922_2021-02-02_Srpski_jezik_7_razred_2_2_2021.pptx)
6. Њемачки језик (0b/02919_2021-02-02_Njemacki_jezik_6_razred_2_2_2021.ppt)
6. Математика (08/02996_2021-02-03_Matematika_6_razred_2_2_2021.pptx)
5. Ликовна култура (05/02969_2021-02-03_Likovna_kultura_5_razred_2_2_2021.pptx)
5. Познавање друштва (0e/02968_2021-02-03_Poznavanje_drustva_5_razred_2_2_2021.pptx)
5. Математика (0d/02966_2021-02-03_Matematika_5_razred_2_2_2021.pptx)
5. Српски језик (01/02964_2021-02-03_Srpski_jezik_5_razred_2_2_2021.pptx)
4. Природа и друштво (0b/02963_2021-02-03_Priroda_i_drustvo_4_razred_2_2_2021.pptx)
4. Математика (08/02962_2021-02-03_Matematika_4_razred_2_2_2021.pptx)
4. Српски језик (02/02961_2021-02-03_Matematika_4_razred_2_2_2021.pptx)
3. Природа и друштво (08/02960_2021-02-03_Priroda_i_drustvo_3_razred_2_2_2021..ppt)
3. Математика (05/02959_2021-02-03_Matematika_3_razred_2_2_2021..ppt)
3. Српски језик (06/02958_2021-02-03_Srpski_jezik_3_razred_2_2_2021..pptx)
2. Природа и друштво (02/02957_2021-02-03_Priroda_i_drustvo_2_razred_2_2_2021.pptx)
2. Математика (0f/02956_2021-02-03_Matematika_2_razred_2_2_2021.pptx)
2. Српски језик (0e/02955_2021-02-03_Srpski_jezik_2_razred_2_2_2021.pptx)
1. Моја околина (01/02953_2021-02-03_Moja_okolina_1_razred_2_2_2021.pptm)

 

 Материјали за 1.2.2021. године

 

Разред Предмет Фајл
7. Енглески језик (07/02994_2021-02-03_Engleski_jezik_7_razred_1_2_2021.pptx)
7. Математика (0b/02995_2021-02-03_Matematika_7_razred_1_2_2021.pptx)
6. Енглески језик (04/02991_2021-02-03_Engleski_jezik_6_razred_1_2_2021.pptx)
5. Музичка култура (01/02990_2021-02-03_Muzicka_kultura_5_razred_1_2_2021.pptx)
5. Математика (0a/02988_2021-02-03_Matematika_5_razred_1_2_2021.pptx)
5. Српски језик (07/02989_2021-02-03_Srpski_jezik_5_razred_1_2_2021.ppt)
4. Музичка култура (04/02986_2021-02-03_Muzicka_kultura_4_razred_1_2_2021.pptx)
4. Математика (05/02983_2021-02-03_Matematika_4_razred_1_2_2021.pptx)
4. Српски језик (08/02985_2021-02-03_Srpski_jezik_4_razred_1_2_2021.ppt)
3. Музичка култура (03/02980_2021-02-03_Muzicka_kultura_3_razred_1_2_2021.pptx)
3. Математика (08/02979_2021-02-03_Matematika_3_razred_1_2_2021.pptx)
3. Српски језик (07/02978_2021-02-03_Srpski_jezik_3_razred_1_2_2021.pptx)
2. Музичка култура (0e/02975_2021-02-03_Muzicka_kultura_2_razred_1_2_2021.pptx)
2. Математика (0e/02974_2021-02-03_Matematika_2_razred_1_2_2021.pptx)
2. Српски језик (03/02972_2021-02-03_Srpski_jezik_2_razred_1_2_2021.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (05/02970_2021-02-03_Govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_1_2_2021.part1.rar)
1. Говор, изражавање, стварање (04/02971_2021-02-03_Govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_1_2_2021.part2.rar)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica