Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Документациони центар


 
МЈЕСТО ЗА СУСРЕТЕ – особе које имају посебне потребе, знања и различите професије.
Сви који су заинтересовани као што су особе са психофизичким оштећењима, наставници, родитељи, здравствени радници, стручне службе школе.
 
МЈЕСТО ЗА САСТАНКЕ И ПОДРШКУмјесто на којем ће се подстицати размјена знања, прихватање нових искустава и вредновање истих, теоријска знања научити примјењивати у пракси (радионице).
 
МЈЕСТО ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА – искуства појединаца могу послужити да се прикупе подаци који су потребни особи са посебним потребама и њој/његовој породици за које постоји претпоставка да су савладани тренутним стањем и бригама због проблема и без осјећаја за љепшу будућност. Ове информације се скупљају и организују у базу података, а могу бити од великог значаја за све заинтересоване. Прикупљени подаци могу се сматрати средствима и приједлозима који се могу преносити у различите контексте и на различите ситуације и појединце (литература, часописи, проспекти, дидактика, радови појединаца...)
 
МЈЕСТО ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА – Документациони центар може бити мјесто за дугорочно и системско истраживање и прикупљање података који се налазе у основи неке идеје, ресурси који би се могли активирати.
 
Адреса: Центар за образовну документацију и иницијативу
Републички педагошки завод Републике Српске,
Милоша Обилића 39, 78 000  Бања Лука
 
КОНТАКТ ОСОБА:
Свјетлана Нинковић, дипломирани социјални радник
Тел/факс 051/430-100; 051/430-110
 

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica