Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Јавне набавке


 Одлуке и уговори за 2024. годину 

Одлука о спровођењу јавне набавке ресторанских услуга за 2024. годину

Јавни позив за достављање понуда за набавку ресторанских услуга за 2024. годину

Одлука о спровођењу јавне набавке услуга хотелског смјештаја за 2024. годину

Јавни позив за достављање понуда за услуге хотелског смјештаја за 2024. годину

 

Одлуке и уговори за 2023. годину

Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки за 2023. годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку путничког возила (2023)

 
 
 
   
 
 
 
 
 
Полиса VIENNA OSIGURANJE (2023)
 
План јавних набавки за 2023. годину
 
План НАБАВКИ ЗА 2023

Одлуке и уговори за 2022. годину

Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге (2022)

Став 52, члан 6 Закон о јавним набавкамам (2022)

Уговор о достави и монтажи кухиње у сједиште РПЗ-а (2022)

Одлука, понуда Група ТНТ д.о.о. Бања Лука, монтажа кухиње (2022)

 Одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки за 2022. годину

Одлука, понуда VIENNA OSIGURANJE д.д. Бања Лука (2022)

Одлука о спровођењу јавне набавке услуге колективног осигурања радника РПЗ-а (2022)

Одлука о прихватању понуде за јавну набавку плаката и признања у мапама А4 са логом РПЗ-а, Графотекс д.о.о. Бања Лука (2022)

Одлука о прихватању понуде за јавну набавку поклона за госте РПЗ-а, Породично пољопривредно газдинство Јањетовић Бања Лука (2022)

Уговор о купопродаји канцеларијског материјала (2022)

Уговор о купопродаји робе за репрезентацију (2022)

Одлука о прихватању понуде за јавну набавку значки за 30. година РПЗ-а, М. Принт Студио д.о.о. Бања Лука (2022)

Одлука о спровођењу јавних набавки у вези са организацијом и обиљежавањем 30. година РПЗ-а (2022)

Одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки за 2022. организација и обиљежавање 30. година РПЗ-а (2022)

Одлука у измјени и допуни плана јавних набавки за 2022. годину за хотелске услуге и услуге смјештаја (2022)

Уговор о одржавању путничких аутомобила (2022)

Одлука, понуда Аутостерчевић д.о.о. (2022)

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке роба за репрезентацију (2022)

Уговор о купопродаји хемијског материјала за одржавање чистоће (2022)
 
Одлука о спровођењу јавне набавке хемијског материјала за одржавање чистоће (2022)

Уговор о сервисирању и одржавању рачунарске опреме (2022)

Одлука о спровођењу јавне набавке за сервисирање и одржавање рачунара (2022)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива (2022)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку путничког возила (2022)

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала (2022)

План јавних набавки за 2022. годину

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга смјештаја за службена путовања у земљи и иностранству 2022

Одлука - Јавно позив за услуге смјештаја у хотелима у землји и иностранству 2022

Реализација уговора у Републичком педагошком заводу у 2021. години

Одлука о избору осигуравајуће установе за колективно осигурање радника  (2022)

Одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки за 2021. годину

 

 

 

 

Уговор о одржавању путничког аутомобила (2021)

Уговор о набавци алуминијске столарије у подруцној канцеларији Приједор (2021)

Уговор о купопродаји робе за репрезентацију (2021)

Уговор о купопродаји канцеларијског материјала (2021)

Уговор о купопродаји хемијског материјала за одржавање чистоће и осталог материјала за одржавање чистоће (2021)

Уговор о купопродаји горива (2021)

Одлука о измјени плана набавки роба за услуге репрезентације (2021)

Одлука о измјени плана набавки - набавка сколарије (2021)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за 2021. годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за реконструкцију видео надзора (2021)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за санацију централног гријања (2021)

Реализација уговора у Републичком педагошком заводу (2021)

Одлука о избору наповољнијег понуђача за колективно осигурање радника (2020)

Реализација уговора у Републичком педагошком заводу (2020)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга репрезентације (2020)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива (2020)

Реализација уговора у Републичком педагошком заводу (2020).

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хемијског материјала за одржавање чистоће и осталог материјала за одржавање чистоће (2020)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала (2020)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за сервисирање и одржавање рачунара (2020)

Јавни позив за достављање понуда за хотелске услуге у 2020. години

План јавних набавки за 2020. годину

Одлука о избору најбољег понуђача за колективно осигурање радника (2019).

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку рабљеног моторног возила комби (2019).

Одлука о избору најбољег понуђача за кречење просторија Републичког педагошког завода, Подручне канцеларије Приједор, као и санирање мокрих чворова и фарбање и санирање врата (2019).

Одлука о избору најбољег понуђача за јавну накавку мокрих чворова у Републичком педагошком заводу Бања Лука (2019).

Реализација уговора у Републичком педагошком заводу (2019).

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку горива  (2019).

Рјешење о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке хемијског материјала за одржавање чистоће и осталог материјала за одржавање чистоће (2019).

 

Одлука о избору најбољег понуђача за канцеларијски материјал и тонере (2019).

 

Рјешење о поништењу поступка јавне набавке хемијског материјала за одржавање чистоће и осталог материјала за одржавање чистоће

Јавни позив за доставаљање понуда за хотелске услуге (2019).

План јавних набавки за 2019. годину.

Реализација уговора у Републичком педагошком заводу (2018).

Одлука о избору најповољнијих понуђача за сервисирање рачунарске опреме (2018)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку ограде (2018)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за сервисирање и одржавање службених моторних возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хемијског материјала за одржавање чистоће и осталог материјала за одржавање чистоће

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива  (2018)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за штампање монографије Републичког педагошког завода (2018)

Одлука о избору најповољнијег понуђача услуга репрезентације (2018)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за канцеларијски материјал (2018)

Позив за достављање понуда за услуге хотелског смјештаја (2018)

План набавки за 2018. годину

План набавки за 2017. годину

План набавки за 2016. годину

Реализоване јавне набавке у 2016. години

Реализоване јавне набавке у 2015. години

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica