Republički pedagoški zavod Republike Srpske

Miloša Obilića 39

78000 Banja Luka

Republika Srpska

17.05.2021.
Školski čas za 17. maj - od osmog do devetog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 8. do 9. razreda osnovne škole za 17. maj 2021. godine.
17.05.2021.
Školski čas za 17. maj - od prvog do sedmog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 1. do 7. razreda osnovne škole za 17. maj 2021. godine.
14.05.2021.
Školski čas za 14. maj - od osmog do devetog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 8. do 9. razreda osnovne škole za 14. maj 2021. godine.
14.05.2021.
Školski čas za 14. maj - od prvog do sedmog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 1. do 7. razreda osnovne škole za 14. maj 2021. godine.
14.05.2021.
Nove programe prate i novi uxbenici
U Republici Srpskoj će od naredne školske godine, prema planu i progamu, biti uvedeno 12 novih uxbenika u osnovno, a 13 u srednje obrazovanje.
13.05.2021.
Školski čas za 13. maj - od osmog do devetog razreda
Školski čas - nastava na daljinu za učenike od 8. do 9. razreda osnovne škole za 13. maj 2021. godine.
Video

Školski čas za 17. maj - od osmog do devetog razreda

Video

Školski čas za 17. maj - od prvog do sedmog razreda

Video

Školski čas za 14. maj - od osmog do devetog razreda

Školski
kalendar

Kalendar za osnovnu školu
Kalendar za srednju školu

Detaljnije ikonica

Spisak
uxbenika

Uxbenici za osnovnu školu
Uxbenici za srednju stručnu školu
Uxbenici za gimnaziju

Detaljnije ikonica

Projekti
međunarodni projekti
i saradnja

Projekat Čitalići
Izučavanje o Holokaustu

Detaljnije ikonica

E-Nastava

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod, u saradnji sa Radio-televizijom Republike Srpske organizuje nastavu na daljinu putem televizijskog prenosa za učenikeu od prvog do devetog razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj.

Detaljnije ikonica

Kultura
pamćenja

Sajt Kultura pamćenja je pokrenut u okviru poduhvata obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnog kadra u Republici Srpskoj

Detaljnije ikonica

Korisni
linkovi

Detaljnije ikonica

Korisni
materijali

Detaljnije ikonica