Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Школски час 2020


Материјали за 30.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Основи информатике (07/00773_2020-05-04_Osnovi_informatike_6_razred_30_4_2020.pptx)
6.Православна вјеронаука (03/00787_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_6_30_4_2020..pptx)
5.Физичко васпитање (0b/01417_2020-05-31_Fizicko_vaspitanje_5_razred_30_4_2020.ppt)
5.Познавање друштва (04/01416_2020-05-31_Poznavanje_drustva_5_razred_30_4_2020.ppt)
5.Математика (0f/01415_2020-05-31_Matematika_5_razred_30_4_2020.ppt)
5.Српски језик (0b/01414_2020-05-31_Srpski_jezik_5_razred_30_4_2020.ppt)
4.Природа и друштво (02/00768_2020-05-01_Priroda_i_društvo_4_razred_30_4_2020..pptx)
4.Математика (03/00765_2020-05-01_Matematika_4_razred_30_4_2020..pptx)
4.Српски језик (03/00764_2020-05-01_Srpski_jezik_4_razred_30_4_2020..pptx)
3.Природа и друштво (06/00763_2020-05-01_Priroda_i_drustvo_3_razred_30_4_2020..pptx)
3.Математика (0b/00762_2020-05-01_Matematika_3_razred_30_4_2020..pptx)
3.Српски језик (0f/00761_2020-05-01_Srpski_jezik_3_razred_30_4_2020..pptx)
2.Природа и друштво (0d/01112_2020-05-17_Priroda_i_drustvo_2_razred_30_4_2020..ppt)

Материјали за 29.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Географија (04/00661_2020-04-29_Geografija_6_razred_29_04_2020.pptx)
6.Историја (0b/00852_2020-05-06_Istorija_6_razred_29_4_2020.pptx)
5.Православна вјеронаука (0a/00780_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_5_29_4_2020..pptx)
5.Познавање придоде (03/01412_2020-05-31_Poznavanje_prirode_5_razred_29_4_2020.ppt)
5.Математика (01/01411_2020-05-31_Matematika_5_razred_29_4_2020.ppt)
5.Српски језик (04/01410_2020-05-31_Srpski_jezik_5_razred_29_4_2020.ppt)
4.Православна вјеронаука (0a/00779_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_4_29_4_2020..pptx)
4.Ликовна култура (0d/00673_2020-04-29_Likovna_kultura_4_razred_29_4_2020..pptx)
4.Математика (0b/00671_2020-04-29_Matematika_4_razred_29_4_2020..pptx)
4.Српски језик (04/00670_2020-04-29_Srpski_jezik_4_razred_29_4_2020..pptx)
3.Православна вјеронаука (07/00778_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_3_29_4_2020..pptx)
3.Ликовна култура (0e/00759_2020-05-01_Likovna_kultura_3_razred_29_4_2020..pptx)
3.Математика (0a/00758_2020-05-01_Matematika_3_razred_29_4_2020..pptx)
3.Српски језик (0d/00754_2020-05-01_Srpski_jezik_3_razred_29_4_2020..pptx)
2.Православна вјеронаука (05/00777_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_2_29_4_2020..pptx)
2.Ликовна култура (0d/01111_2020-05-17_Likovna_kultura_2_razred_29_4_2020..ppt)

Материјали за 28.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Биологија (04/00909_2020-05-08_Biologija_6_razred_28_4_2020.pptx)
6.Математика (0a/00652_2020-04-28_Matematika_6_razred_28_4_2020.pptx)
5.Ликовна култура (07/01408_2020-05-31_Likovna_kultura_5_razred_28_4_2020.ppt)
5.Познавање друштва (04/01409_2020-05-31_Poznavanje_drustva_5_razred_28_4_2020.ppt)
5.Математика (08/01406_2020-05-31_Matematika_5_razred_28_4_2020.ppt)
5.Српски језик (0e/01404_2020-05-31_Srpski_jezik_5_razred_28_4_2020.ppt)
4.Природа и друштво (02/00660_2020-04-29_Priroda_i_društvo_4_razred_28_4_2020..pptx)
4.Српски језик (07/00658_2020-04-29_Srpski_jezik_4_razred_28_4_2020..pptx)
3.Природа и друштво (0a/00753_2020-05-01_Priroda_i_drustvo_3_razred_28_4_2020..pptx)
3.Математика (0f/00751_2020-05-01_Matematika_3_razred_28_4_2020..pptx)
3.Српски језик (01/00750_2020-05-01_Srpski_jezik_3_razred_28_4_2020..pptx)
2.Природа и друштво (0d/01110_2020-05-17_Priroda_i_drustvo_2_razred_28_4_2020..ppt)

Материјали за 27.4.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (0b/00623_2020-04-27_Engleski_jezik_5_razred_27.4.2020.pptx)
6.Демократија (0b/00746_2020-04-30_Demokratija_i_ljudska_prava_6_razred_27_4_2020.pptx)
6.Енглески језик (03/00624_2020-04-27_Engleski_jezik_6_razred_27.4.2020.pptx)
6.Српски језик (0b/00627_2020-04-27_Srpski_jezik_6_razred_27_4_2020.pptx)
5.Музичка култура (0b/01403_2020-05-31_Muzicka_kultura_5_razred_27_4_2020.ppt)
5.Математика (06/01402_2020-05-31_Matematika_5_razred_27_4_2020.ppt)
5.Српски језик (04/01401_2020-05-31_Srpski_jezik_5_razred_27_4_2020.ppt)
4.Енглески језик (01/00619_2020-04-27_Engleski_jezik_4_razred_27.4.2020.pptx)
4.Музичка култура (0b/00622_2020-04-27_Muzicka_kultura_4_razred_27_4_2020..pptx)
4.Математика (09/00621_2020-04-27_Matematika_4_razred_27_4_2020..pptx)
4.Српски језик (06/00620_2020-04-27_Srpski_jezik_4_razred_27_4_2020..ppt)
3.Енглески језик (05/00618_2020-04-27_Engleski_jezik_3_razred_27.4.2020.pptx)
3.Музичка култура (08/00749_2020-05-01_Muzicka_kultura_3_razred_27_4_2020..pptx)
3.Математика (08/00748_2020-05-01_Matematika_3_razred_27_4_2020..pptx)
3.Српски језик (0a/00747_2020-05-01_Srpski_jezik_3_razred_27_4_2020..pptx)

Материјали за 24.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Основи информатике (0f/00639_2020-04-27_Osnovi_informatike_6_razred_24_04_2020.pptx)
6.Православна вјеронаука (01/00647_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_6_24_4_2020..pptx)
5.Физичко васпитање (07/01398_2020-05-31_Fizicko_vaspitanje_5_razred_24_4_2020.ppt)
5.Познавање друштва (08/01400_2020-05-31_Poznavanje_drustva_5_razred_24_4_2020.ppt)
5.Математика (02/01397_2020-05-31_Matematika_5_razred_24_4_2020.ppt)
5.Српски језик (07/01396_2020-05-31_Srpski_jezik_5_razred_24_4_2020.ppt)
4.Природа и друштво (0a/00617_2020-04-24_Priroda_i_društvo_4_razred_24_4_2020..pptx)
4.Математика (0a/00616_2020-04-24_Matematika_4_razred_24_4_2020..pptx)
4.Српски језик (0a/00615_2020-04-24_Srpski_jezik_4_razred_24_4_2020..pptx)
2.Природа и друштво (07/01109_2020-05-17_Priroda_i_drustvo_2_razred_24_4_2020..ppt)

Материјали за 23.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Географија (01/00579_2020-04-23_Geografija_6_razred_23_04_2020.pptx)
6.Историја (0a/00628_2020-04-27_Istorija_6_razred_23_04_2020.pptx)
6.Српски језик (0b/00573_2020-04-23_Srpski_jezik_6_razred_23_4_2020.pptx)
5.Православна вјеронаука (0a/00646_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_5_23_4_2020..pptx)
5.Познавање друштва (09/01307_2020-05-27_Poznavanje_drustva_5_razred_23_4_2020.ppt)
5.Математика (02/01306_2020-05-27_Matematika_5_razred_23_4_2020.ppt)
5.Српски језик (09/01305_2020-05-27_Srpski_jezik_5_razred_23_4_2020.ppt)
4.Православна вјеронаука (0a/00645_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_4_23_4_2020..pptx)
4.Ликовна култура (0e/00572_2020-04-23_Likovna_kultura_4_razred_23_4_2020..pptx)
4.Математика (04/00571_2020-04-23_Matematika_4_razred_23_4_2020..pptx)
4.Српски језик (06/00570_2020-04-23_Srpski_jezik_4_razred_23_4_2020..pptx)
3.Православна вјеронаука (02/00644_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_3_23_4_2020..pptx)
3.Ликовна култура (05/00588_2020-04-24_Likovna_kultura_3_razred_23_4_2020..pptx)
3.Математика (0f/00587_2020-04-24_Matematika_3_razred_23_4_2020..pptx)
3.Српски језик (04/00586_2020-04-24_Srpski_jezik_3_razred_23_4_2020..pptx)
2.Православна вјеронаука (0d/00643_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_2_23_4_2020..pptx)
2.Ликовна култура (05/01106_2020-05-17_Likovna_kultura_2_razred_23_4_2020..ppt)

Материјали за 22.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Биологија (0a/00559_2020-04-22_Biologija_6_razred_22_04_2020.ppt)
6.Математика (09/00569_2020-04-22_Matematika_6_razred_22_04_2020.pptx)
5.Ликовна култура (0b/01090_2020-05-17_Likovna_kultura_5_razred_22_44_2020.ppt)
5.Познавање друштва (0a/01089_2020-05-17_Poznavanje_drustva_5_razred_22_4_2020.ppt)
5.Математика (07/01088_2020-05-17_Matematika_5_razred_22_4_2020.ppt)
5.Српски језик (06/01087_2020-05-17_Srpski_jezik_5_razred_22_4_2020.ppt)
4.Природа и друштво (0a/00545_2020-04-22_Priroda_i_društvo_4_razred_22_4_2020..pptx)
4.Математика (06/00544_2020-04-22_Matematika_4_razred_22_4_2020..pptx)
4.Српски језик (06/00542_2020-04-22_Srpski_jezik_4_razred_22_4_2020..pptx)
3.Природа и друштво (08/00585_2020-04-24_Priroda_i_drustvo_3_razred_22_4_2020..pptx)
3.Математика (01/00584_2020-04-24_Matematika_3_razred_22_4_2020..pptx)
3.Српски језик (07/00583_2020-04-24_Srpski_jezik_3_razred_22_4_2020..pptx)
2.Природа и друштво (0f/01105_2020-05-17_Priroda_i_drustvo_2_razred_22_4_2020..ppt)

Материјали за 21.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Француски језик (05/00550_2020-04-22_Francuski_jezik_6_razred_21_04_2020.ppt)
6.Демократија (0a/00744_2020-04-30_Demoktarija_i_ljudska_prava_6_razred_21_4_2020.pptx)
5.Музичка култура (09/01086_2020-05-17_Muzicka_kultura_5_razred_21_04_2020.pptx)
5.Математика (08/01085_2020-05-17_Matematika_5_razred_21_4_2020.ppt)
5.Српски језик (07/01084_2020-05-17_Srpski_jezik_5_razred_21_4_2020.pptx)
4.Музичка култура (0a/00513_2020-04-21_Muzička_kultura_4_razred_21_4_2020..pptx)
4.Математика (09/00512_2020-04-21_Matematika_4_razred_21_4_2020..ppt)
4.Српски језик (03/00515_2020-04-21_Srpski_jezik_4_razred_21_4_2020._1.rar)
3.Музичка култура (06/00582_2020-04-24_Muzicka_kultura_3_razred_21_4_2020..pptx)
3.Математика (0f/00581_2020-04-24_Matematika_3_razred_21_4_2020..pptx)
3.Српски језик (0a/00580_2020-04-24_Srpski_jezik_3_razred_21_4_2020..ppt)

Материјали за 16.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Основи информатике (09/00538_2020-04-21_Osnove_informatike_6_razred_16_04_2020.pptx)
6.Православна вјеронаука (0a/00534_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_6_16_4_2020..pptx)
6.Музичка култура (04/00723_2020-04-30_Muzicka_kultura_6_razred_16_4_2020.ppt)
5.Физичко васпитање (02/01304_2020-05-27_Fizicko_vaspitanje_5_razred_16_4_2020.pptx)
5.Познавање друштва (04/01303_2020-05-27_Poznavanje_drustva_5_razred_16_4_2020.pptx)
5.Математика (01/01302_2020-05-27_Matematika_5_razred_16_4_2020.pptx)
5.Српски језик (0a/01301_2020-05-27_Srpski_jezik_5_razred_16_4_2020.pptx)
4.Природа и друштво (09/00502_2020-04-16_Priroda_i_društvo_4_razred_16_4_2020..pptx)
4.Математика (0b/00500_2020-04-16_Matematika_4_razred_16_4_2020..pptx)
4.Српски језик (04/00499_2020-04-16_Srpski_jezik_4_razred_16_4_2020..pptx)
3.Природа и друштво (08/00498_2020-04-16_Priroda_i_drustvo_3_razred_16_4_2020..pptx)
3.Математика (03/00497_2020-04-16_Matematika_3_razred_16_4_2020..pptx)
3.Српски језик (08/00496_2020-04-16_Srpski_jezik_3_razred_16_4_2020..pptx)
2.Природа и друштво (04/01103_2020-05-17_Priroda_i_drustvo_2_razred_16_4_2020..ppt)
1.Говор, изражавање, стварање (02/01022_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_16_4_2020..pptx)

Материјали за 15.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Француски језик (08/00546_2020-04-22_Francuski_jezik_6_razred_15_04_2020.ppt)
6.Географија (04/00459_2020-04-15_Geografija_6_razred_15_04_2020.pptx)
6.Географија (02/00460_2020-04-15_Geografija_6_razred_15_04_2020_kviz_Svjetski_okean.pptx)
6.Њемачки језик (0f/00507_2020-04-16_Njemacki_jezik_6_razred_15_4_2020.pptx)
5.Православна вјеронаука (05/00533_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_5_15_4_2020..pptx)
5.Познавање друштва (0a/01300_2020-05-27_Poznavanje_drustva_5_razred_15_4_2020.pptx)
5.Математика (03/01299_2020-05-27_Matematika_5_razred_15_4_2020.pptx)
5.Српски језик (05/01298_2020-05-27_Srpski_jezik_5_razred_15_4_2020.pptx)
4.Православна вјеронаука (0a/00531_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_4_15_4_2020..pptx)
4.Ликовна култура (0a/00469_2020-04-15_Likovna_kultura_4_razred_15_4_2020..pptx)
4.Математика (06/00467_2020-04-15_Matematika_4_razred_15_4_2020..pptx)
4.Српски језик (0d/00466_2020-04-15_Srpski_jezik_4_razred_15_4_2020..pptx)
3.Православна вјеронаука (08/00530_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_3_15_4_2020..pptx)
3.Ликовна култура (0d/00495_2020-04-16_Likovna_kultura_3_razred_15_4_2020..pptx)
3.Математика (04/00494_2020-04-16_Matematika_3_razred_15_4_2020..pptx)
3.Српски језик (01/00493_2020-04-16_Srpski_jezik_3_razred_15_4_2020..pptx)
2.Православна вјеронаука (07/00529_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_2_15_4_2020..pptx)
2.Ликовна култура (08/01104_2020-05-17_Likovna_kultura_2_razred_15_4_2020..ppt)
1.Говор, изражавање, стварање (06/01021_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_15_4_2020..pptx)
1.Моја околина (05/01020_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_15_4_2020..pptx)

Материјали за 14.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Историја (05/00520_2020-04-21_Istorija_6_razred_14_04_2020.pptx)
6.Математика (08/00524_2020-04-21_Matematika_6_razred_14_04_2020.ppsx)
5.Ликовна култура (01/01082_2020-05-17_Likovna_kultura_5_razred_14_4_2020.pptx)
5.Познавање друштва (02/01083_2020-05-17_Poznavanje_drustva_5_razred_14_4_2020.pptx)
5.Математика (03/01081_2020-05-17_Matematika_5_razred_14_4_2020.ppt)
5.Српски језик (08/01080_2020-05-17_Srpski_jezik_5_razred_14_4_2020.pptx)
4.Природа и друштво (01/00458_2020-04-14_Priroda_i_društvo_4_razred_14_4_2020..pptx)
4.Математика (0a/00457_2020-04-14_Matematika_4_razred_14_4_2020..pptx)
4.Српски језик (0f/00456_2020-04-14_Srpski_jezik_4_razred_14_4_2020..pptx)
3.Природа и друштво (0d/00491_2020-04-16_Priroda_i_drustvo_3_razred_14_4_2020..pptx)
3.Математика (08/00486_2020-04-16_Matematika_3_razred_14_4_2020..pptx)
3.Српски језик (01/00485_2020-04-16_Srpski_jezik_3_razred_14_4_2020..pptx)
2.Природа и друштво (09/01101_2020-05-17_Priroda_i_drustvo_2_razred_14_4_2020..ppt)
1.Говор, изражавање, стварање (03/01018_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_14_4_2020..pptx)
1.Моја околина (0d/01017_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_14_4_2020..pptx)

Материјали за 13.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Биологија (01/00553_2020-04-22_Biologija_6_razred_13_04_2020.pptx)
5.Музичка култура (02/01297_2020-05-27_Muzicka_kultura_5_razred_13_4_2020.pptx)
5.Математика (0a/01296_2020-05-27_Matematika_5_razred_13_4_2020.ppt)
5.Српски језик (0a/01295_2020-05-27_Srpski_jezik_5_razred_13_4_2020.pptx)
4.Математика (03/00446_2020-04-13_Matematika_4_razred_13_4_2020.pptx)
4.Српски језик (03/00444_2020-04-13_Srpski_jezik_4_razred_13_4_2020.pptx)
3.Музичка култура (05/00484_2020-04-16_Muzicka_kultura_3_razred_13_4_2020..pptx)
3.Математика (0b/00483_2020-04-16_Matematika_3_razred_13_4_2020..pptx)
3.Српски језик (0a/00482_2020-04-16_Srpski_jezik_3_razred_13_4_2020..pptx)
1.Моја околина (02/01016_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_13_4_2020..pptx)

Материјали за 10.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Техничко образовање (01/00452_2020-04-13_Tehničko_obrazovanje_6_razred_10_4_2020.rar)
6.Географија (01/00233_2020-04-12_Geografija_6_razred_10_04_2020.pptx)
6.Биологија (04/00182_2020-04-12_Biologija_6_razred_10_04_2020.pptx)
6.Православна вјеронаука (0e/00430_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_6_10_4_2020..ppt)
5.Познавање друштва (02/01294_2020-05-27_Poznavanje_drustva_5_razred_10_4_2020.pptx)
5.Математика (0d/01293_2020-05-27_Matematika_5_razred_10_4_2020.pptx)
5.Српски језик (0a/01292_2020-05-27_Srpski_jezik_5_razred_10_4_2020.pptx)
4.Физичко васпитање (01/00069_2020-04-12_Fizicko_vaspitanje_4_razred_10_4_2020.pptx)
4.Математика (05/00068_2020-04-12_Matematika_4_razred_10_4_2020.pptx)
4.Српски језик (0d/00067_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_10_4_2020.pptx)
3.Физичко васпитање (07/00480_2020-04-16_Fizicko_vaspitanje_3_razred_10_4_2020..pptx)
3.Математика (08/00478_2020-04-16_Matematika_3_razred_10_4_2020..pptx)
3.Српски језик (05/00477_2020-04-16_Srpski_jezik_3_razred_10_4_2020..pptx)
2.Физичко васпитање (08/01100_2020-05-17_Fizicko_vaspitanje_2_razred_10_4_2020..ppt)
2.Математика (02/01099_2020-05-17_Matematika_2_razred_10_4_2020..pptx)
2.Српски језик (02/01098_2020-05-17_Srpski_jezik_2_razred_10_4_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (01/01015_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_10_4_2020..pptx)
1.Моја околина (0f/01014_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_10_4_2020..pptx)

Материјали за 9.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Руски језик (08/00270_2020-04-12_Ruski_jezik_6_razred_9_4_2020.pptx)
6.Српски језик (0f/00329_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_8_4_2020.rar)
5.Физичко васпитање (0e/01290_2020-05-27_Fizicko_vaspitanje_5_razred_9_4_2020.pptx)
5.Познавање друштва (09/01289_2020-05-27_Poznavanje_drustva_5_razred_9_4_2020.pptx)
5.Математика (0d/01288_2020-05-27_Matematika_5_razred_9_4_2020.pptx)
5.Српски језик (06/01287_2020-05-27_Srpski_jezik_5_razred_9_4_2020.pptx)
4.Природа и друштво (08/00075_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_9_4_2020.pptx)
4.Математика (09/00073_2020-04-12_Matematika_4_razred_9_4_2020.pptx)
4.Српски језик (05/00071_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_9_4_2020.pptx)
3.Природа и друштво (04/00476_2020-04-16_Priroda_i_drustvo_3_razred_9_4_2020..pptx)
3.Математика (09/00474_2020-04-16_Matematika_3_razred_9_4_2020..pptx)
3.Српски језик (0b/00473_2020-04-16_Srpski_jezik_3_razred_9_4_2020..pptx)
2.Природа и друштво (08/01097_2020-05-17_Priroda_i_drustvo_2_razred_9_4_2020..ppt)
1.Говор, изражавање, стварање (05/01013_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_9_4_2020..pptx)
1.Моја околина (07/01012_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_9_4_2020..pptx)

Материјали за 8.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Италијански језик (0e/00241_2020-04-12_Italijanski_jezik_6_razred_8_4_2020.pptm)
6.Њемачки језик (06/00291_2020-04-12_Njemacki_jezik_6_razred_8_4_2020.pptx)
5.Православна вјеронаука (09/00429_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_5_8_4_2020..pptx)
5.Познавање друштва (0a/00722_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_08_04_2020.pptx)
5.Математика (09/00721_2020-04-30_Matematika_5_razred_08_04_2020.pptx)
5.Српски језик (09/00720_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_08_04_2020.ppt)
4.Православна вјеронаука (03/00428_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_4_8_4_2020..pptx)
4.Ликовна култура (05/00078_2020-04-12_Likovna_kultura_4_razred_8_4_2020.pptx)
4.Математика (04/00077_2020-04-12_Matematika_4_razred_8_4_2020.pptx)
4.Српски језик (09/00076_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_8_4_2020.pptx)
3.Православна вјеронаука (0f/00427_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_3_8_4_2020..pptx)
3.Ликовна култура (02/00472_2020-04-16_Likovna_kultura_3_razred_8_4_2020..pptx)
3.Математика (03/00471_2020-04-16_Matematika_3_razred_8_4_2020..pptx)
3.Српски језик (05/00470_2020-04-16_Srpski_jezik_3_razred_8_4_2020..pptx)
2.Православна вјеронаука (0a/00426_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_2_8_4_2020..pptx)
2.Ликовна култура (02/01096_2020-05-17_Likovna_kultura_2_razred_8_4_2020..ppt)
1.Говор, изражавање, стварање (0a/01011_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_8_4_2020..pptx)
1.Моја околина (01/01010_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_8_4_2020..pptx)

Материјали за 7.4.2020. године

РазредПредметФајл
6.Математика (01/00436_2020-04-13_Matematika_6_razred_7_4_2020.pptx)
5.Ликовна култура (0b/00719_2020-04-30_Likovna_kultura_5_razred_07_04_2020.pptx)
5.Математика (08/00717_2020-04-30_Matematika_5_razred_07_04_2020.pptx)
5.Српски језик (07/00716_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_07_04_2020.pptx)
4.Природа и друштво (07/00082_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_7_4_2020.ppt)
4.Математика (06/00081_2020-04-12_Matematika_4_razred_7_4_2020.pptx)
4.Српски језик (03/00080_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_7_4_2020.pptx)
3.Природа и друштво (0e/00398_2020-04-12_Priroda_i_drustvo_3_razred_7_4_2020..pptx)
3.Математика (04/00397_2020-04-12_Matematika_3_razred_7_4_2020..pptx)
3.Српски језик (0a/00396_2020-04-12_Srpski_jezik_3_razred_7_4_2020..pptx)
2.Природа и друштво (05/01095_2020-05-17_Priroda_i_drustvo_2_razred_7_4_2020..ppt)
1.Говор, изражавање, стварање (06/01009_2020-05-13_Govor_izrazavanje_stvarane_1_razred_7_4_2020..pptx)
1.Моја околина (02/01008_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_7_4_2020..pptx)

Материјали за 6.4.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (01/00143_2020-04-12_Engleski_jezik_5_razred_6_4_2020.pptx)
6.Енглески језик (07/00141_2020-04-12_Engleski_jezik_6_razred_6_4_2020.pptx)
6.Српски језик (04/00325_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_6_4_2020.pptx)
5.Музичка култура (01/00715_2020-04-30_Muzicka_kultura_5_razred_06_04_2020.pptx)
5.Математика (02/00714_2020-04-30_Matematika_5_razred_06_04_2020.pptx)
5.Српски језик (07/00713_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_06_04_2020.pptx)
4.Енглески језик (08/00139_2020-04-12_Engleski_jezik_4_razred_6_4_2020.pptx)
4.Музичка култура (0a/00085_2020-04-12_Muzička_kultura_4_razred_6_4_2020.pptx)
4.Математика (08/00084_2020-04-12_Matematika_4_razred_6_4_2020.pptx)
4.Српски језик (0d/00083_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_6_4_2020.pptx)
3.Енглески језик (07/00133_2020-04-12_Engleski_jezik_3_razred_6_4_2020.pptx)
3.Музичка култура (08/00395_2020-04-12_Muzicka_kultura_6_4_2020..pptx)
3.Математика (0e/00394_2020-04-12_Matematika_3_razred_6_4.2020..pptx)
3.Српски језик (0e/00393_2020-04-12_Srpski_jezik__3_razred_6_4_2020..pptx)
1.Моја околина (0b/01007_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_6_4_2020..pptx)

Материјали за 3.4.2020. године

РазредПредметФајл
5.Познавање друштва (01/00712_2020-04-30_Poznavanje_drustva_5_razred_03_04_2020.pptx)
5.Математика (09/00711_2020-04-30_Matematika_5_razred_03_04_2020.pptx)
5.Српски језик (07/00710_2020-04-30_Srpski_jezik_5_razred_03_04_2020.ppt)
4.Физичко васпитање (0d/00088_2020-04-12_Fizicko_vaspitanje_4_razred_3_4_2020.pptx)
4.Математика (0b/00087_2020-04-12_Matematika_4_razred_3_4_2020.pptx)
4.Српски језик (0d/00086_2020-04-12_Srpski_jezik_4_razred_3_4_2020.pptx)
3.Српски језик (0d/00392_2020-04-12_Integrisana_nastava_Srpski_jezik_Matematika_Fizičko_vaspitanje_3_razred_3_4_2020..pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (0a/01006_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_3_4_2020..pptx)
1.Моја околина (09/01005_2020-05-13_Moja_okolina_1_razred_3_4_2020..pptx)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica