Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Материјали кориштени у за наставу у мјесецу новембру 2020


Материјал за 30.11.2020. године

РазредПредметФајл
6.Демократија (0e/02126_2020-11-30_Demokratija_i_ljudska_prava_6_razred_30_11_2020.pptx)
7.Енглески језик (05/02127_2020-11-30_Engleski_jezik_7_razred_30_11_2020.pptx)
7.Математика (04/02154_2020-12-02_Matematika_7_razred_30_11_2020.pptx)
6.Енглески језик (02/02125_2020-11-30_Engleski_jezik_6_razred_30_11_2020.pptx)
5.Музичка култура (0f/02124_2020-11-30_Muzicka_kultura_5_razred_30_11_2020.pptx)
5.Математика (03/02123_2020-11-30_Matematika_5_razred_30_11_2020.pptx)
5.Српски језик (07/02121_2020-11-30_Srpski_jezik_5_razred_30_11_2020.pptx)
4.Музичка култура (0b/02119_2020-11-30_Muzicka_kultura_4_razred_30_11_2020.pptx)
4.Математика (0f/02118_2020-11-30_Matematika_4_razred_30_11_2020.pptx)
4.Српски језик (0a/02117_2020-11-30_Srpski_jezik_4-razred_30_11_2020.pptx)
3.Музичка култура (06/02116_2020-11-30_Muzicka_kultura_3_razred_30_11_2020..pptx)
3.Математика (0d/02115_2020-11-30_Matematika_3_razred_30_11_2020..pptx)
3.Српски језик (08/02114_2020-11-30_Srpski_jezik_3_razred_30_11_2020..pptx)
2.Музичка култура (09/02113_2020-11-30_Muzicka_kultura_2_razred_30_11_2020.pptx)
2.Математика (08/02111_2020-11-30_Matematika_2_razred_30_11_2020.pptx)
2.Српски језик (0d/02110_2020-11-30_Srpski_jezik_2_razred_30_11_2020.pptx)
1.Говор, изражавање, стварање (06/02109_2020-11-30_Govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_30_11_2020.ppt)

Материјал за 27.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Основи информатике (03/02078_2020-11-27_Osnovi_informatike_6_razred_27_11_2020.pptx)
6. Техничко образовање (0a/02079_2020-11-27_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_27_11_2020.pptx)
6. Српски језик (09/02077_2020-11-27_Pravoslavna_vjeronauka_6_razred_27_11_2020..pptx)
5. Познавање придоде (0b/02076_2020-11-27_Poznavanje_prirode_5_razred_27_11_2020.ppt)
5. Математика (07/02074_2020-11-27_Matematika_5_razred_27_11_2020.ppt)
5. Српски језик (09/02073_2020-11-27_Srpski_jezik_5_razred_27_11_2020.pptx)
4. Физичко васпитање (08/02072_2020-11-27_Fizicko_naspitanje_4_razred_27_11_2020.mkv)
4. Математика (07/02071_2020-11-27_Matematika_4_razred_27_11_2020.pptx)
4. Српски језик (07/02070_2020-11-27_Srpski_jezik_4_razred_27_11_2020.pptx)
3. Физичко васпитање (07/02068_2020-11-27_Fizicko_vaspitanje_3_razred_27_11_2020.pptx)
3. Математика (03/02067_2020-11-27_Matematika_3_razred_27_11_2020.pptx)
3. Српски језик (05/02066_2020-11-27_Srpski_jezik_3_razred_27_11_2020..pptx)
2. Српски језик (0b/02065_2020-11-27_Matematika_Srpski_jezik_Fizicko_vaspitanje_2_razred_27_11_2020.pptx)
1. Моја околина (04/02064_2020-11-27_Moja_okolina_1_razred_27_11_2020.pptx)

Материјал за 26.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Географија (0b/02051_2020-11-26_Geografija_6_razred_26_11_2020.pptx)
6. Руски језик (0b/02105_2020-11-27_Ruski_jezik_6_razred_27_11_2020.mp4)
6. Ликовна култура (02/02049_2020-11-26_Likovna_kultura_6_razred_26_11_2020.pptx)
6. Математика (05/02048_2020-11-26_Matematika_6_razred_26_11_2020.pptx)
5. Физичко васпитање (08/02047_2020-11-26_Fizicko_vaspitanje_5_razred_26_11_2020.pptx)
5. Познавање друштва (06/02046_2020-11-26_Poznavanje_drustva_5_razred_26_11_2020.pptx)
5. Математика (01/02045_2020-11-26_Matematika_5_razred_26_11_2020.pptx)
5. Српски језик (05/02043_2020-11-26_Srpski_jezik_5_razred_26_11_2020.pptx)
5. Српски језик (05/02044_2020-11-26_Srpski_jezik_5_razred_26_11_2020_-_dodatak.mp3)
4. Природа и друштво (08/02042_2020-11-26_Priroda_i_drustvo_4_razred_26_11_2020.pptx)
4. Математика (0e/02041_2020-11-26_Matematika_4_razred_26_11_2020.pptx)
4. Српски језик (0d/02040_2020-11-26_Srpski_jezik_4_razred_26_11_2020.pptx)
3. Природа и друштво (0a/02039_2020-11-26_Priroda_i_drustvo_3_razred_26_11_2020..pptx)
3. Математика (01/02038_2020-11-26_Matematika_3_razred_26_11_2020..pptx)
3. Српски језик (08/02037_2020-11-26_Srpski_jezik_3_razred_26_11_2020..pptx)
2. Математика (04/02036_2020-11-26_Matematika_2_razred_26_11_2020.pptx)
1. Моја околина (0e/02034_2020-11-26_Moja_okolina_1_razred_26_11_2020.pptx)

Материјал за 25.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Италијански језик (0d/02099_2020-11-27_Italijanksi_jezik_6_razred_25_11_2020.mp4)
5. Православна вјеронаука (0d/02032_2020-11-25_Pravoslavna_vjeronauka_5_razred_25_11_2020..pptx)
5. Познавање придоде (06/02020_2020-11-25_Poznavanje_prirode_5_razred_25_11_2020.pptx)
5. Математика (0f/02019_2020-11-25_Matematika_5_razred_25_11_2020.pptx)
5. Српски језик (0d/02018_2020-11-25_Srpski_jezik_5_razred_25_11_2020.pptx)
4. Православна вјеронаука (0f/02031_2020-11-25_Pravoslavna_vjeronauka_4_razred_25_11_2020..pptx)
4. Ликовна култура (01/02017_2020-11-25_Likovno_vaspitanje_4_razred_25_11_2020.pptx)
4. Математика (0e/02016_2020-11-25_Matematika_4_razred_25_11_2020.pptx)
4. Српски језик (01/02015_2020-11-25_Srpski_jezik_4_razred_25_11_2020.pptx)
3. Православна вјеронаука (08/02030_2020-11-25_Pravoslavna_vjeronauka_3_razred_25_11_2020..pptx)
3. Ликовна култура (0b/02014_2020-11-25_Likovna_kultura_3_razred_25_11_2020..pptx)
3. Математика (06/02013_2020-11-25_Matematika_3_razred_25_11_2020..pptx)
3. Српски језик (01/02012_2020-11-25_Srpski_jezik_3_razred_25_11_2020..ppt)
2. Православна вјеронаука (0e/02029_2020-11-25_Pravoslavna_vjeronauka_2_razred_25_11_2020..pptx)
2. Математика (0f/02011_2020-11-25_Matematika_2_razred_25_11_2020.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (04/02010_2020-11-25_Govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_25_11_2020.pptx)

Материјал за 24.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Француски језик (0a/02095_2020-11-27_Francuski_jezik_6_razred_24_11_2020.mp4)
6. Њемачки језик (03/02009_2020-11-24_Njemacki_jezik_6_razred_24_11_2020.pptx)
6. Математика (05/02021_2020-11-25_Matematika_6_razred_24_11_2020.pptx)
5. Ликовна култура (07/01995_2020-11-24_Likovna_kultura_5_razred_24_11_2020.pptx)
5. Познавање друштва (0f/01996_2020-11-24_Poznavanje_drustva_5_razred_24_11_2020.ppt)
5. Математика (0b/01994_2020-11-24_Matematika5_razred_24_11_2020.ppt)
5. Српски језик (06/01993_2020-11-24_Srpski_jezik_5_razred_24_11_2020_ponavljanje.pptx)
4. Природа и друштво (0e/01992_2020-11-24_Priroda_i_drustvo_4_razred_24_11_2020.pptx)
4. Математика (0d/01991_2020-11-24_Matematika_4_razred_24_11_2020.pptx)
4. Српски језик (09/01989_2020-11-24_Srpski_jezik_4_razred_24_11_2020.pptx)
3. Природа и друштво (0d/01988_2020-11-24_Priroda_i_drustvo_3_razred_24_11_2020..ppt)
3. Математика (0b/01987_2020-11-24_Matematika_3_razred_24_11_2020..pptx)
3. Српски језик (09/01986_2020-11-24_Srpski_jezik_3_razred_24_11_2020..pptx)
2. Математика (05/01984_2020-11-24_Matematika_2_razred_24_11_2020.pptx)
1. Моја околина (0b/01997_2020-11-24_Moja_okolina_1_razred_24_11_2020.part1.rar)
1. Моја околина (06/01998_2020-11-24_Moja_okolina_1_razred_24_11_2020.part2.rar)

Материјал за 23.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
5. Енглески језик (04/01981_2020-11-23_Engleski_jezik_5_razred_23_11_2020.pptx)
6. Енглески језик (0f/01983_2020-11-23_Engleski_jezik_6_razred_23_11_2020.pptx)
5. Музичка култура (08/01977_2020-11-23_Muzicko_vaspitanje_5_razred_23_11_2020.pptx)
5. Музичка култура (02/01978_2020-11-23_Muzicko_vaspitanje_5_razred_23_11_2020_dodatak.mp3)
5. Математика (05/01976_2020-11-23_Matematika_5_razred_23_11_2020.pptx)
5. Српски језик (0a/01975_2020-11-23_Srpski_jezik_5_razred_23_11_2020.ppt)
4. Енглески језик (0b/01980_2020-11-23_Engleski_jezik_4_razred_23_11_2020.pptx)
4. Музичка култура (0d/01974_2020-11-23_Muzicka_kultura_4_razred_23_11_2020.pptx)
4. Математика (07/01972_2020-11-23_Matematika_4_razred_23_11_2020.pptx)
4. Српски језик (0f/01970_2020-11-23_Srpski_jezik_4_razred_23_11_2020.pptx)
4. Српски језик (05/01971_2020-11-23_Srpski_jezik_4_razred_23_11_2020_ispravka_pismene_vjezbe.pptx)
3. Енглески језик (06/01979_2020-11-23_Engleski_jezik_3_razred_23_11_2020.pptx)
3. Музичка култура (0f/01969_2020-11-23_Muzicka_kultura_3_razred_23_11_2020.pptx)
3. Математика (0e/01968_2020-11-23_Matematika_3_razred_23_11_2020.pptx)
3. Српски језик (06/01967_2020-11-23_Srpski_jezik_3_razred_23_11_2020.pptx)
2. Музичка култура (03/01966_2020-11-23_Muzicka_kultura_2_razred_23_11_2020.pptx)
2. Математика (06/01965_2020-11-23_Matematika_2_razred_23_11_2020.pptx)
2. Српски језик (05/01964_2020-11-23_Srpski_jezik_2_razred_23_11_2020.pptx)
1. Моја околина (02/01963_2020-11-23_Moja_okolina_1_razred_23_11_2020.pptx)

Материјал за 20.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Основи информатике (09/01952_2020-11-20_Osnovi_informatike_6_razred_20_11_2020.pptx)
6. Техничко образовање (03/01953_2020-11-20_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_20_11_2020.pptx)
5. Познавање придоде (03/01951_2020-11-20_Poznavanje_prirode_5_razred_20_11_2020.pptx)
5. Математика (0d/01950_2020-11-20_Matematika_5_razred_20_11_2020.pptx)
5. Српски језик (08/01948_2020-11-20_Srpski_jezik_5_razred_20_11_2020.pptx)
4. Физичко васпитање (0f/01947_2020-11-20_Fizicko_vaspitanje_4_razred_20_11_2020.pptx)
4. Математика (05/01946_2020-11-20_Matematika_4_razred_20_11_2020.pptx)
4. Српски језик (03/01945_2020-11-20_Srpski_jezik_4_razred_20_11_2020.pptx)
3. Физичко васпитање (03/01944_2020-11-20_Fizicko_vaspitanje_3_razred_20_11_2020.pptx)
3. Математика (01/01942_2020-11-20_Matematika_3_razred_20_11_2020.pptx)
3. Математика (01/01943_2020-11-20_Matematika_3_razred_20_11_2020.pptx)
3. Српски језик (02/01941_2020-11-20_Srpski_jezik_3_razred_20_11_2020.pptx)
2. Физичко васпитање (0d/01940_2020-11-20_Fizicko_vaspitanje_2_razred_20_11_2020.pptx)
2. Математика (0a/01939_2020-11-20_Matematika_2_razred_20_11_2020.pptx)
2. Српски језик (04/01938_2020-11-20_Srpski_jezik_2_razred_20_11_2020.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (0f/01937_2020-11-20_Govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_20_11_2020.ppt)

Материјал за 19.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Географија (08/01935_2020-11-19_Geografija_6_razred_19_11_2020.ppt)
6. Руски језик (08/01914_2020-11-19_Ruski_jezik_6_razred_19_11_2020.pptx)
6. Ликовна култура (0b/01915_2020-11-19_Likovna_kultura_6_razred_19_11_2020.pptx)
6. Математика (08/01930_2020-11-19_Matematik_6_razred_19_11_2020.ppsx)
5. Физичко васпитање (0f/01912_2020-11-19_Fizicko_vaspitanje_5_razred_19_11_2020.ppt)
5. Познавање друштва (07/01913_2020-11-19_Poznavanje_drustva_5_razred_19_11_2020.ppt)
5. Математика (05/01911_2020-11-19_Matematika_5_razred_19_11_2020.ppt)
5. Српски језик (05/01910_2020-11-19_Srpski_jezik_5_razred_19_11_2020.pptx)
4. Природа и друштво (06/01909_2020-11-19_Priroda_i_drustvo_4_razred_19_11_2020.pptx)
4. Математика (08/01908_2020-11-19_Matematika_4_razred_19_11_2020.pptx)
4. Српски језик (09/01907_2020-11-19_Srpski_jezik_4_razred_19_11_2020.pptx)
3. Природа и друштво (06/01906_2020-11-19_Priroda_i_drustvo_3_razred_19_11_2020.pptx)
3. Математика (01/01904_2020-11-19_Matematika_3_razred_19_11_2020.pptx)
3. Српски језик (02/01903_2020-11-19_Srpski_jezik_3_razred_19_11_2020.pptx)
2. Природа и друштво (09/01902_2020-11-19_Priroda_i_drustvo_2_razred_19_11_2020.pptx)
2. Математика (08/01901_2020-11-19_Matematika_2_razred_19_11_2020.pptx)
2. Српски језик (02/01900_2020-11-19_Srpski_jezik_2_razred_19_11_2020.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (0b/01923_2020-11-19_Govor_izrazavanje_stvaranje_19_11_2020.odp)

Материјал за 18.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Италијански језик (07/01870_2020-11-18_Italijanski_jezik_6_razred_18_11_2020.pptx)
6. Музичка култура (02/01871_2020-11-18_Muzicka_kultura_6_razred_18_11_2020.pptx)
5. Православна вјеронаука (06/01885_2020-11-18_Pravoslavna_vjeronauka_5_razred_18_11_2020.pptx)
4. Православна вјеронаука (0e/01884_2020-11-18_Pravoslavna_vjeronauka_4_razred_18_11_2020.pptx)
3. Православна вјеронаука (0e/01882_2020-11-18_Pravoslavna_vjeronauka_3_razred_18_11_2020.pptm)
3. Ликовна култура (04/01889_2020-11-18_Likovna_kultura_3_razred_18_11_2020.pptx)
3. Математика (0f/01888_2020-11-18_Matematika_3_razred_18_11_2020.pptx)
3. Српски језик (01/01886_2020-11-18_Srpski_jezik_3_razred_18_11_2020.pptx)
2. Православна вјеронаука (05/01883_2020-11-18_Pravoslavna_vjeronauka_2_razred_18_11_2020.pptx)

Материјал за 17.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Француски језик (0d/01862_2020-11-17_Francuski_jezik_6_razred_17_11_2020.mp4)
6. Њемачки језик (05/01860_2020-11-17_Njemacki_jezik_6_razred_17_11_2020.pptx)
6. Математика (09/01890_2020-11-18_Metamatika_6_razred_17_11_2020.ppsx)
5. Ликовна култура (0b/01858_2020-11-17_Likovna_kultura_5_razred_17_11_2020.pptx)
5. Познавање друштва (0b/01859_2020-11-17_Poznavanje_drustva_5_razred_17_11_2020.ppt)
5. Математика (07/01857_2020-11-17_Matematika_5_razred_17_11_2020.ppt)
5. Српски језик (06/01856_2020-11-17_Srpski_jezik_5_razred_17_11_2020.ppt)
4. Природа и друштво (0a/01855_2020-11-17_Priroda_i_drustvo_4_razred_17_11_2020.pptx)
4. Математика (03/01854_2020-11-17_Matematika_4_razred_17_11_2020.pptx)
4. Српски језик (0d/01853_2020-11-17_Srpski_jezik_4_razred_17_11_2020.pptx)
3. Природа и друштво (0f/01895_2020-11-18_Priroda_i_drustvo_3_razred_17_11_2020..ppt)
3. Математика (0f/01894_2020-11-18_Matematika_3_razred_17_11_2020.pptx)
3. Српски језик (05/01892_2020-11-18_Srpski_jezik_3_razred_17_11_2020.pptx)
2. Природа и друштво (07/01849_2020-11-17_Priroda_i_drustvo_2_razred_17_11_2020.pptx)
2. Математика (0f/01848_2020-11-17_Matematika_2_razred_17_11_2020.pptx)
2. Српски језик (01/01847_2020-11-17_Srpski_jezik_2_razred_17_11_2020.pptx)
1. Моја околина (0d/01846_2020-11-17_Moja_okolina_1_razred_17_11_2020.rar)

 Материјал за 16.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Демократија (02/01810_2020-11-16_Demokratija_i_ljudska_orava_6_razred_16_11_2020.pptx)
6. Енглески језик (01/01821_2020-11-16_Engleski_jezik_6_razred_16_11_20.pptx)
6. Српски језик (01/01812_2020-11-16_Srpski_jezik_6_razred_16_11_2020.pptx)
5. Музичка култура (01/01809_2020-11-16_Muzicka_kultura_5_razred_16_11_2020.pptm)
5. Математика (02/01807_2020-11-16_Matematika_5_razred_16_11_2020.pptx)
5. Српски језик (03/01808_2020-11-16_Srpski_jezik_5_razred_16_11_2020.pptx)
4. Музичка култура (09/01804_2020-11-16_Muzicka_kultura_4_razred_16_11_2020.pptx)
4. Музичка култура (0b/01805_2020-11-16_Muzicka_kultura_3_razred_16_11_2020_dodatak.mp3)
4. Математика (07/01803_2020-11-16_Matematika_4_razred_16_11_2020.pptx)
4. Српски језик (02/01801_2020-11-16_Srpski_jezik_4_razred_16_11_2020.pptx)
3. Музичка култура (03/01896_2020-11-18_Muzicka_kultura_3_razred_16_11_2020.pptx)
3. Математика (0d/01898_2020-11-18_Matematika_3_razred_16_11_2020.pptx)
3. Српски језик (0b/01897_2020-11-18_Srpski_jezik_3_razred_16_11_2020.ppt)
2. Музичка култура (09/01796_2020-11-16_Muzicka_kultura_2_razred_16_11_2020.pptx)
2. Математика (0f/01795_2020-11-16_Matematika_2_razred_16_11_2020.pptx)
2. Српски језик (07/01794_2020-11-16_Srpski_jezik_2_razred_16_11_2020.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (0b/01816_2020-11-16_Govor_izrazavanje_stavaranje_16_11_2020.ppt)
1. Говор, изражавање, стварање (02/01817_2020-11-16_Govor_izrazavanje_stavaranje_16_11_2020_dodatak_1.mp4)
1. Говор, изражавање, стварање (08/01818_2020-11-16_Govor_izrazavanje_stavaranje_16_11_2020_dodatak_2.mp4)
1. Говор, изражавање, стварање (0b/01819_2020-11-16_Govor_izrazavanje_stavaranje_16_11_2020_dodadat_3.mp4)
1. Говор, изражавање, стварање (06/01820_2020-11-16_Govor_izrazavanje_stavaranje_16_11_2020_5.wma)

Материјал за 13.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Основи информатике (01/01786_2020-11-13_Osnovi_informatike_6_razred_13_11_2020.pptx)
6. Техничко образовање (06/01787_2020-11-13_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_13_11_202.pptx)
7. Православна вјеронаука (05/01919_2020-11-19_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_13_11_2020.ppt)
6. Православна вјеронаука (08/01918_2020-11-19_Pravoslavna_vjeronauka_6_razred_13_11_2020.pptx)
5. Познавање придоде (08/01785_2020-11-13_Poznavanje_prirode_5_razred_13_11_2020.ppt)
5. Математика (03/01784_2020-11-13_Matematika_5_razred_13_11_2020.pptx)
5. Српски језик (01/01783_2020-11-13_Srpski_jezik_5_razred_13_11_2020.pptx)
4. Физичко васпитање (0f/01782_2020-11-13_Fizicko_vaspitanje_4_razred_13_11_2020.pptx)
4. Математика (06/01781_2020-11-13_Matematika_4_razred_13_11_2020.pptx)
4. Српски језик (05/01780_2020-11-13_Srpski_jezik_4_razred_13_11_2020.pptx)
3. Физичко васпитање (05/01779_2020-11-13_Fizicko_vaspitanje_3_razred_13_11_2020.pptx)
3. Математика (04/01777_2020-11-13_Matematika_3_razred_13_11_2020.pptx)
3. Српски језик (01/01776_2020-11-13_Srpski_jezik_3_razred_13_11_2020.pptx)
2. Физичко васпитање (09/01775_2020-11-13_Fizicko_vaspitanje_2_razred_13_11_2020.pptx)
2. Математика (05/01774_2020-11-13_Matematika_2_razred_13_11_2020.pptx)
2. Српски језик (05/01772_2020-11-13_Srpski_jezik_2_razred_13_11_2020.pptx)
1. Моја околина (02/01770_2020-11-13_Moja_okolina_1_razred_13_11_2020.pptx)

 Материјал за 12.11.2020. године

Разред Предмет Фајл
6. Географија (06/01766_2020-11-12_Geografija_6_razred_12_11_2020.pptx)
6. Географија (04/01767_2020-11-12_Geografija_6_razred_kviz_12_11_2020.ppt)
6. Руски језик (0d/01841_2020-11-16_Ruski_jezik_6_razred_12_11_2020.pptx)
5. Физичко васпитање (03/01764_2020-11-12_Fizicko_vaspitanje_5_razred_hodanje_po_ravnoj_liniji_12_11_2020.pptx)
5. Познавање друштва (01/01765_2020-11-12_Poznavanje_drustva_5_razred_12_11_2020.pptx)
5. Математика (0e/01763_2020-11-12_Matematika_5_razred_12_11_2020.pptx)
5. Српски језик (0f/01762_2020-11-12_Srpski_jezik_5_razred_12_11_2020.pptx)
4. Природа и друштво (01/01760_2020-11-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_gradovi_RS_12_11_2020.pptx)
4. Математика (0b/01759_2020-11-12_Matematika_4_razred_sabiranje_i_oduzimanje_trocifrenog_broja_i_desetica_12_11_2020.pptx)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica