Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Школски час 2020


Материјали за 29.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (06/01362_2020-05-29_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_29_5_2020..pptx)
9.Основи информатике (07/01353_2020-05-29_Osnovi_informatike_9_razred_29_5_2020.pptx)
9.Техничко образовање (0d/01350_2020-05-29_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_29_5_2020.ppt)
9.Биологија (0e/01689_2020-06-16_Biologija_9_razred_29_5_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (0a/01363_2020-05-29_Pravoslavna_vjeronauka_9_razred_29_5_2020..ppt)
7.Основи информатике (0e/01351_2020-05-29_Osnovi_informatike_7_razred_29_5_2020.pptx)
7.Техничко образовање (07/01348_2020-05-29_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_29_5_2020.ppt)
7.Биологија (08/01686_2020-06-16_Biologija_7_razred_29_5_2020.pptx)
8.Основи информатике (01/01352_2020-05-29_Osnovi_informatike_8_razred_29_5_2020.pptx)
8.Техничко образовање (0b/01349_2020-05-29_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_29_5_2020.pptx)
8.Биологија (0e/01687_2020-06-16_Biologija_8_razred_29_5_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (07/01361_2020-05-29_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_29_5_2020..pptx)

Материјали за 28.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Ликовна култура (08/01337_2020-05-28_Likovna_kultura_8_razred_28_5_2020.ppt)
8.Руски језик (07/01320_2020-05-28_Ruski_jezik_8_razred_28_5_2020.pptx)
8.Српски језик (03/01333_2020-05-28_Srpski_jezik_8_razred_28_5_2020.pptx)
9.Географија (04/01324_2020-05-28_Geografija_9_razred_28_5_2020.pptx)
9.Руски језик (03/01321_2020-05-28_Ruski_jezik_9_razred_28_5_2020.pptx)
9.Ликовна култура (03/01338_2020-05-28_Likovna_kultura_9_razred_28_5_2020.pptx)
9.Математика (09/01326_2020-05-28_Matematika_9_razred_28_5_2020..pptx)
7.Географија (0e/01322_2020-05-28_Geografija_7_razred_28_5_2020.pptx)
8.Географија (0b/01323_2020-05-28_Geografija_8_razred_28_5_2020.pptx)
7.Руски језик (0b/01319_2020-05-28_Ruski_jezik_7_razred_28_5_2020.pptx)
7.Српски језик (04/01332_2020-05-28_Srpski_jezik_7_razred_28_5_2020.pptx)

Материјали за 27.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Музичка култура (0a/01365_2020-05-29_Muzicka_kultura_8_razred_27_5_2020.ppt)
8.Математика (08/01284_2020-05-27_Matematika_8_razred_27_5_2020..pptx)
7.Музичка култура (01/01364_2020-05-29_Muzicka_kultura_7_razred_27_5_2020.ppt)
7.Математика (0d/01283_2020-05-27_Matematika_7_razred_27_5_2020..pptx)

Материјали за 26.5.2020. године

РазредПредметФајл
9.Француски језик (0e/01265_2020-05-26_Francuski_jezik_9_razred_26_5_2020.part1.rar)
9.Француски језик (06/01266_2020-05-26_Francuski_jezik_9_razred_26_5_2020.part2.rar)
8.Француски језик (0e/01264_2020-05-26_Francuski_jezik_8_razred_26_5_2020.ppt)
7.Француски језик (0d/01263_2020-05-26_Francuski_jezik_7_razred_26_5_2020.ppt)
8.Српски језик (03/01331_2020-05-28_Srpski_jezik_8_razred_26_5_2020.pptx)
9.Хемија (07/01269_2020-05-26_Hemija_9_razred_26_5_2020.pptx)
9.Математика (03/01286_2020-05-27_Matematika_9_razred_26_5_2020..pptx)
8.Хемија (01/01268_2020-05-26_Hemija_8_razred_26_5_2020.pptx)
7.Српски језик (07/01330_2020-05-28_Srpski_jezik_7_razred_26_5_2020.pptx)

Материјали за 25.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (08/01282_2020-05-27_Matematika_8_razred_25_5_2020..pptx)
9.Српски језик (0b/01336_2020-05-28_Srpski_jezik_9_razred_25_5_2020.pptx)
7.Математика (06/01281_2020-05-27_Matematika_7_razred_25_5_2020..pptx)

Материјали за 22.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (02/01216_2020-05-22_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_22_5_2020..ppt)
9.Основи информатике (08/01220_2020-05-22_Osnovi_informatike_9_razred_22_5_2020.pptx)
9.Техничко образовање (0a/01223_2020-05-22_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_22_5_2020.pptx)
9.Биологија (0f/01203_2020-05-22_Biologija_9_razred_22_5_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (02/01217_2020-05-22_Pravoslavna_vjeronauka_9_razred_22_5_2020..ppt)
7.Основи информатике (07/01218_2020-05-22_Osnovi_informatike_7_razred_22_5_2020.pptx)
7.Техничко образовање (08/01224_2020-05-22_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_22_5_2020.pptx)
7.Биологија (07/01202_2020-05-22_Biologija_7_razred_22_5_2020.pptx)
8.Основи информатике (02/01219_2020-05-22_Osnovi_informatike_8_razred_22_5_2020.pptx)
8.Техничко образовање (09/01222_2020-05-22_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_22_5_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (09/01215_2020-05-22_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_22_5_2020..pptx)

Материјали за 21.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Руски језик (09/01174_2020-05-21_Ruski_jezik_8_razred_21_5_2020.pptx)
7.Руски језик (09/01201_2020-05-22_Ruski_jezik_7_razred_21_5_2020.pptx)
8.Српски језик (0e/01170_2020-05-21_Srpski_jezik_8_razred_21_5_2020.pptx)
9.Географија (05/01178_2020-05-21_Geografija_9_razred_21_5_2020.pptx)
9.Руски језик (03/01175_2020-05-21_Ruski_jezik_9_razred_21_5_2020.pptx)
9.Математика (06/01172_2020-05-21_Matematika_9_razred_21_5_2020..pptx)
9.Српски језик (0f/01171_2020-05-21_Srpski_jezik_9_razred_21_5_2020.pptx)
7.Географија (06/01176_2020-05-21_Geografija_7_razred_21_5_2020.pptx)
8.Географија (0a/01177_2020-05-21_Geografija_8_razred_21_5_2020.ppt)
7.Српски језик (0d/01168_2020-05-21_Srpski_jezik_7_razred_21_5_2020.pptx)

Материјали за 20.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Музичка култура (06/01243_2020-05-24_Muzicka_kultura_8_razred_20_5_2020.rar)
8.Математика (02/01184_2020-05-21_Matematika_8_razred_20_5_2020..pptx)
9.Историја (08/01257_2020-05-26_Istorija_9_razred_20_5_2020..pptx)
9.Музичка култура (01/01244_2020-05-24_Muzicka_kultura_9_razred_20_5_2020.part1.rar)
9.Музичка култура (09/01245_2020-05-24_Muzicka_kultura_9_razred_20_5_2020.part2.rar)
9.Музичка култура (08/01246_2020-05-24_Muzicka_kultura_9_razred_20_5_2020.part3.rar)
7.Историја (0a/01255_2020-05-26_Istorija_7_razred_20_5_2020..pptx)
8.Историја (0d/01256_2020-05-26_Istorija_8_razred_20_5_2020..pptx)
7.Математика (09/01185_2020-05-21_Matematika_7__azed_20_5_2020..ppsx)

Материјали за 19.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (0f/01192_2020-05-21_Srpski_jezik_8_razred_19_5_2020.pptx)
9.Хемија (0a/01151_2020-05-19_Hemija_9_razred_19_5_2020.ppt)
9.Математика (02/01188_2020-05-21_Matematika_9_razred_19_5_2020..pptx)
8.Хемија (05/01150_2020-05-19_Hemija_8_razred_19_5_2020.pptx)
7.Српски језик (04/01191_2020-05-21_Srpski_jezik_7_razred_19_5_2020.pptx)

Материјали за 18.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (0d/01113_2020-05-18_Matematika__8_razred__18_5_2020..pptx)
8.Енглески језик (03/01129_2020-05-19_Engleski_jezik_8_razred_18_5_2020.pptx)
9.Енглески језик (04/01130_2020-05-19_Engleski_jezik_9_razred_18_5_2020.pptx)
9.Српски језик (08/01194_2020-05-21_Srpski_jezik_9_razred_18_5_2020.pptx)
7.Енглески језик (04/01128_2020-05-19_Engleski_jezik_7_razred_18_5_2020.pptx)
7.Математика (05/01186_2020-05-21_Matematika_7_razed_18_5_2020..ppsx)

Материјали за 15.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (04/01065_2020-05-15_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_15_5_2020..ppt)
9.Основи информатике (09/01076_2020-05-15_Osnovi_informatike_9_razred_15_5_2020.pptx)
9.Техничко образовање (0b/01073_2020-05-15_Tehničko_obrazovanje_9_razred_15_5_2020.pptx)
9.Биологија (06/01146_2020-05-19_Biologija_9_razred_15_5_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (0e/01066_2020-05-15_Pravoslavna_vjeronaukа_9_razred_15_5_2020..ppt)
7.Основи информатике (0b/01074_2020-05-15_Osnovi_informatike_7_razred_15_5_2020.pptx)
7.Техничко образовање (05/01070_2020-05-15_Tehničko_obrazovanje_7_razred_15_5_2020.pptx)
7.Биологија (08/01143_2020-05-19_Biologija_7_razred_15_5_2020.pptx)
8.Основи информатике (01/01075_2020-05-15_Osnovi_informatike_8_razred_15_5_2020.pptx)
8.Техничко образовање (0d/01072_2020-05-15_Tehničko_obrazovanje_8_razred_15_5_2020.mp4)
8.Биологија (0e/01144_2020-05-19_Biologija_8_razred_15_5_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (06/01064_2020-05-15_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_15_5_2020.ppt)

Материјали за 14.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Ликовна култура (02/01233_2020-05-22_Likovna_kultura_8_razred_14_5_2020.rar)
8.Руски језик (05/01046_2020-05-14_Ruski_jezik_8_razured_14_5_2020.pptx)
8.Српски језик (08/01039_2020-05-14_Srpski_jezik_8_razred_14_5_2020.pptx)
9.Географија (08/01042_2020-05-14_Geografija_9_razred_14_5_2020.pptx)
9.Руски језик (05/01048_2020-05-14_Ruski_jezik_9_razured_14_5_2020.pptm)
9.Ликовна култура (09/01234_2020-05-22_Likovna_kultura_8_razred_14_5_2020.rar)
7.Географија (08/01040_2020-05-14_Geografija_7_razred_14_5_2020.pptx)
8.Географија (05/01041_2020-05-14_Geografija_8_razred_14_5_2020.pptx)
7.Руски језик (01/01045_2020-05-14_Ruski_jezik_7_razured_14_5_2020.pptx)
7.Српски језик (02/01038_2020-05-14_Srpski_jezik_7_razred_14_5_2020.pptx)

Материјали за 13.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (01/01029_2020-05-14_Matematika_8_razred__13_5_2020.pptx)
9.Историја (02/00985_2020-05-13_Istorija_9_razred_13_5_2020.pptx)
9.Српски језик (03/01037_2020-05-14_Srpski_jezik_9_razred_13_5_2020.pptx)
7.Историја (05/00983_2020-05-13_Istorija_7_razred_13_5_2020.pptx)
8.Историја (07/00984_2020-05-13_Istorija_8_razred_13_5_2020.pptx)

Материјали за 12.5.2020. године

РазредПредметФајл
9.Француски језик (04/00961_2020-05-13_Francuski_jezik_9_razred_12_5_2020.pptx)
8.Француски језик (0a/00959_2020-05-13_Francuski_jezik_8_razred_12_5_2020.pptx)
7.Француски језик (0a/00958_2020-05-13_Francuski_jezik_7_razred_12_5_2020.pptx)
8.Српски језик (05/01035_2020-05-14_Srpski_jezik_8_razred_12_5_2020.pptx)
9.Хемија (08/01154_2020-05-19_Hemija_9_razred_12_5_2020.pptx)
8.Хемија (06/01153_2020-05-19_Hemija_8_razred_12_5_2020.pptx)
7.Српски језик (0a/01033_2020-05-14_Srpski_jezik_7_razred_12_5_2020.pptx)

Материјали за 11.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (05/01027_2020-05-14_Matematika_8_razred__11_5_2020.pptx)
8.Енглески језик (0f/00955_2020-05-13_Engleski_jezik_8_razred_11_5_2020.pptx)
9.Енглески језик (03/00956_2020-05-13_Engleski_jezik_9_razred_11_5_2020.pptx)
9.Српски језик (0b/01032_2020-05-14_Srpski_jezik_9_razred_11_5_2020.pptx)
7.Енглески језик (08/00954_2020-05-13_Engleski_jezik_7_razred_11_5_2020.pptx)

Материјали за 8.5.2020. године

РазредПредметФајл
9.Француски језик (0b/00918_2020-05-08_Francuski_jezik_9_razred_8_5_2020.ppt)
8.Француски језик (03/00919_2020-05-08_Francuski_jezik_8_razred_8_5_2020..ppt)
9.Основи информатике (02/00926_2020-05-08_Osnovi_informatike_9_razred_8_5_2020.pptx)
9.Техничко образовање (03/00922_2020-05-08_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_8_5_2020..pptx)
9.Биологија (03/01149_2020-05-19_Biologija_9_razred_8_5_2020.pptx)
7.Основи информатике (0b/00923_2020-05-08_Osnovi_informatike_7_razred_8_5_2020.pptx)
7.Техничко образовање (07/00920_2020-05-08_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_8_5_2020..pptx)
7.Биологија (0b/00915_2020-05-08_Biologija_7_razred_8_5_2020.pptx)
8.Основи информатике (0d/00924_2020-05-08_Osnovi_informatike_8_razred_8_5_2020.pptx)
8.Техничко образовање (01/00921_2020-05-08_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_8_5_2020..pptx)
8.Биологија (07/01147_2020-05-19_Biologija_8_razred_8_5_2020.ppt)

Материјали за 7.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Ликовна култура (01/01231_2020-05-22_Likovna_kultura_8_razred_7_5_2020.ppt)
9.Географија (08/00866_2020-05-07_Geografija_9_razred_7_5_2020.pptx)
9.Математика (04/00902_2020-05-08_Matematika_9_razred_7_5_2020..pptx)
7.Географија (0b/00863_2020-05-07_Geografija_7_razred_7_5_2020.pptx)
8.Географија (08/00865_2020-05-07_Geografija_8_razred_7_5_2020.pptx)
7.Ликовна култура (06/01230_2020-05-22_Likovna_kultura_7_razred_7_5_2020.ppt)
7.Српски језик (0b/00862_2020-05-07_Srpski_jezik_7_razred_7_5_2020.pptx)

Материјали за 6.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (0f/00899_2020-05-08_Matematika_8_razred_6_5_2020..pptx)
9.Историја (0d/00981_2020-05-13_Istorija_9_razred_6_5_2020.pptx)
9.Српски језик (02/00857_2020-05-06_Srpski_jezik_9_razred_6_5_2020.pptx)
7.Историја (09/00979_2020-05-13_Istorija_7_razred_6_5_2020.pptx)
8.Историја (06/00980_2020-05-13_Istorija_8_razred_6_5_2020.pptx)
7.Музичка култура (08/01238_2020-05-22_Muzicka_kultura_7_razred_6_5_2020.rar)
7.Математика (05/00898_2020-05-08_Matematika_7_razred_6_5_2020..pptx)

Материјали за 5.5.2020. године

РазредПредметФајл
7.Француски језик (0d/00868_2020-05-07_Francuski_jezik_7_razred_5_5_2020.ppt)
8.Православна вјеронаука (08/00891_2020-05-08_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_5_5_2020..pptx)
9.Хемија (0a/00912_2020-05-08_Hemija_9_razred_5_5_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (01/00892_2020-05-08_Pravoslavna_vjeronauka_9_razred_5_5_2020..pptx)
9.Математика (09/00897_2020-05-08_Matematika_9_razred_5_5_2020..pptx)
8.Хемија (05/00911_2020-05-08_Hemija_8_razred_5_5_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (03/00890_2020-05-08_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_5_5_2020..pptx)
7.Српски језик (09/00836_2020-05-05_Srpski_jezik_7_razred_5_5_2020.pptx)

Материјали за 4.5.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (05/00894_2020-05-08_Matematika_8_razred_4_5_2020..pptx)
8.Енглески језик (02/00847_2020-05-06_Engleski_jezik_8_razred_4_5_2020.pptx)
9.Енглески језик (02/00851_2020-05-06_Engleski_jezik_9_razred_4_5_2020.pptx)
9.Српски језик (0b/00790_2020-05-04_Srpski_jezik_9_razred_4_5_2020.pptx)
7.Енглески језик (03/00846_2020-05-06_Engleski_jezik_7_razred_4_5_2020.pptx)
7.Математика (06/00893_2020-05-08_Matematika_7__razred_4_5_2020.pptx)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica