Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Школски час 2020


Материјали за 30.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (0e/00784_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_8_30_4_2020..pptx)
9.Основи информатике (01/00776_2020-05-04_Osnovi_informatike_9_razred_30_4_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (04/00785_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_9_30_4_2020..pptx)
7.Основи информатике (09/00774_2020-05-04_Osnovi_informatike_7_razred_30_4_2020.pptx)
8.Основи информатике (03/00775_2020-05-04_Osnovi_informatike_8_razred_30_4_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (05/00783_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_7_30_4_2020..pptx)

Материјали за 29.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Музичка култура (0a/00737_2020-04-30_Muzicka_kultura_8_razred_29_4_2020.pptx)
9.Географија (03/00665_2020-04-29_Geografija_9_razred_29_04_2020.pptx)
9.Историја (0d/00855_2020-05-06_Istorija_9_razred_29_4_2020.pptx)
7.Географија (08/00662_2020-04-29_Geografija_7_razred_29_04_2020.pptx)
7.Историја (0a/00853_2020-05-06_Istorija_7_razred_29_4_2020.pptx)
8.Географија (0e/00663_2020-04-29_Geografija_8_razred_29_04_2020.ppt)
8.Географија (0f/00664_2020-04-29_Geografija_8_razred_dodatak_29_04_2020.mp3)
8.Историја (06/00854_2020-05-06_Istorija_8_razred_29_4_2020.pptx)
7.Музичка култура (09/00735_2020-04-30_Muzicka_kultura_7_razred_29_4_2020.pptx)

Материјали за 28.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (09/00653_2020-04-28_Srpski_jezik_8_razred_28_4_2020.ppt)
9.Хемија (0f/00914_2020-05-08_Hemija_9_razred_28_4_2020.pptx)
9.Математика (0d/00788_2020-05-04_Matematika_9.razred_28_4_2020.pptx)
7.Биологија (0d/00910_2020-05-08_Biologija_7_razred_28_4_2020.pptx)
8.Хемија (06/00913_2020-05-08_Hemija_8_razred_28_4_2020.pptx)

Материјали за 27.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (06/00651_2020-04-28_Matematika_8_razred_27_04_2020.pptx)
8.Енглески језик (0d/00635_2020-04-27_Engleski_jezik_8_razred_27.4.2020.pptx)
9.Енглески језик (08/00636_2020-04-27_Engleski_jezik_9_razred_27.4.2020.pptx)
9.Српски језик (03/00637_2020-04-27_Srpski_jezik_9_razred_27_4_2020.pptx)
7.Биологија (0b/00907_2020-05-08_Biologija_8_razred_27_4_2020.pptx)
8.Биологија (0d/00908_2020-05-08_Biologija_9_razred_27_4_2020.pptx)
7.Енглески језик (07/00634_2020-04-27_Engleski_jezik_7_razred_27.4.2020.pptx)
7.Математика (0f/00789_2020-05-04_Matematika_7._razred_27_4_2020.ppt)

Материјали за 24.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Ликовна култура (05/00743_2020-04-30_Likovna_kultura_8_razred_24_4_2020.pptx)
8.Православна вјеронаука (07/00649_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_24_4_2020..pptx)
9.Основи информатике (01/00642_2020-04-27_Osnovi_informatike_9_razred_24_04_2020.pptx)
9.Ликовна култура (04/00655_2020-04-28_Likovna_kultura_9_razred_24_4_2020.pptx)
9.Ликовна култура (07/00657_2020-04-28_Likovna_kultura_9_razred_dodatni_materijal24_4_2020.mp4)
9.Православна вјеронаука (06/00650_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_9_razred_24_4_2020..pptx)
7.Основи информатике (0e/00640_2020-04-27_Osnovi_informatike_7_razred_24_04_2020.pptx)
8.Основи информатике (0a/00641_2020-04-27_Osnovi_informatike_8_razred_24_04_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (07/00648_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_24_4_2020..pptx)

Материјали за 23.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Музичка култура (06/00730_2020-04-30_Muzicka_kultura_8_razred_23_4_2020.pptx)
8.Музичка култура (08/00731_2020-04-30_Muzicka_kultura_8_razred_dodatni_materijal_23_4_2020.mp3)
9.Географија (0a/00578_2020-04-23_Geografija_9_razred_23_04_2020.pptx)
9.Историја (06/00633_2020-04-27_Istorija_9_razred_23_04_2020.pptx)
7.Географија (05/00574_2020-04-23_Geografija_7_razred_23_04_2020.pptx)
7.Географија (0f/00575_2020-04-23_Geografija_7_razred_23_04_2020_kviz_Sjeverna_Evropa.ppt)
7.Историја (02/00629_2020-04-27_Istorija_7_razred_23_04_2020.pptx)
8.Географија (0a/00576_2020-04-23_Geografija_8_razred_23_04_2020.pptx)
8.Историја (01/00632_2020-04-27_Istorija_8_razred_23_04_2020.pptx)
7.Музичка култура (09/00729_2020-04-30_Muzicka_kultura_7_razred_23_4_2020.pptx)

Материјали за 22.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (0a/00565_2020-04-22_Srpski_jezik_8_razred_22_4_2020.pptx)
9.Хемија (07/00563_2020-04-22_Hemija_9_razred_22_04_2020.pptx)
9.Математика (0f/00568_2020-04-22_Matematika_9_razred_22_04_2020.pptx)
7.Биологија (04/00558_2020-04-22_Biologija_7_razred_22_04_2020.ppt)
8.Хемија (0a/00562_2020-04-22_Hemija_8_razred_22_04_2020.pptx)
7.Српски језик (07/00564_2020-04-22_Srpski_jezik_7_razred_22_4_2020.pptx)

Материјали за 21.4.2020. године

РазредПредметФајл
7.Француски језик (0d/00552_2020-04-22_Francuski_jezik_7_razred_21_04_202.ppt)
8.Математика (06/00518_2020-04-21_Matematika_za_8_razred_21_4_2020.ppt)
9.Биологија (02/00561_2020-04-22_Biologija_9_razred_21_04_2020.pptx)
8.Биологија (01/00560_2020-04-22_Biologija_8_razred_21_04_2020.pptx)
7.Математика (05/00517_2020-04-21_Matematika_za_7_razred_21_4_2020.ppsx)

Материјали за 16.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Музичка култура (05/00726_2020-04-30_Muzicka_kultura_8_razred_16_4_2020.pptx)
8.Православна вјеронаука (07/00536_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_8_16_4_2020..pptx)
9.Основи информатике (0e/00541_2020-04-21_Osnove_informatike_9_razred_16_04_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (0d/00537_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_9_16_4_2020..pptx)
9.Музичка култура (03/00727_2020-04-30_Muzička_kultura_9_razred_16_4_2020.pptx)
9.Музичка култура (0e/00728_2020-04-30_Muzička_kultura_9_razred_dodatni_materijal_16_4_2020.mp3)
7.Основи информатике (08/00539_2020-04-21_Osnove_informatike_7_razred_16_04_2020.pptx)
8.Основи информатике (06/00540_2020-04-21_Osnove_informatike_8_razred_16_04_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (06/00535_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_7_16_4_2020..pptx)
7.Музичка култура (09/00725_2020-04-30_Muzička_kultura_7_razred_16_4_2020.ppt)

Материјали за 15.4.2020. године

РазредПредметФајл
9.Француски језик (01/00549_2020-04-22_Francuski_jezik_9_razred_15_04_2020.ppt)
8.Француски језик (0a/00548_2020-04-22_Francuski_jezik_8_razred_15_04_2020.ppt)
7.Француски језик (0b/00547_2020-04-22_Francuski_jezik_7_razred_15_04_2020.ppt)
8.Њемачки језик (08/00509_2020-04-16_Njemacki_razred_8_razred_15_4_2020.pptx)
9.Географија (03/00465_2020-04-15_Geografija_9_razred_15_04_2020.pptx)
9.Њемачки језик (03/00510_2020-04-16_Njemacki_jezik_9_razred_15_4_2020.pptx)
7.Географија (0f/00461_2020-04-15_Geografija_7_razred_15_04_2020.pptx)
7.Географија (05/00462_2020-04-15_Geografija_7_razred_15_04_2020_kviz_Zapadna_Evropa.pptx)
8.Географија (08/00463_2020-04-15_Geografija_8_razred_15_04_2020.ppt)
8.Географија (0a/00464_2020-04-15_Geografija_8_razred_15_04_2020_kviz_Srednja_Amerika.ppsx)
7.Њемачки језик (0a/00508_2020-04-16_Njemacki_jezik_7_razred_15_4_2020.pptx)

Материјали за 14.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (04/00506_2020-04-16_Srpski_jezik_8_razred_14_4_2020.pptx)
9.Хемија (04/00567_2020-04-22_Hemija_9_razred_14_04_2020.pptx)
9.Историја (07/00523_2020-04-21_Istorija_9_razred_14_04_2020.pptx)
9.Математика (0f/00526_2020-04-21_Matematika_9_razred_14_04_2020.pptx)
7.Историја (0e/00521_2020-04-21_Istorija_7_razred_14_04_2020.pptx)
8.Хемија (0a/00566_2020-04-22_Hemija_8_razred_14_04_2020.pptx)
8.Историја (0d/00522_2020-04-21_Istorija_8_razred_14_04_2020.pptx)
7.Српски језик (01/00505_2020-04-16_Srpski_jezik_7_razred_14_4_2020.pptx)

Материјали за 13.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (03/00528_2020-04-21_Matematika_8_razred_13_04_2020.pptx)
9.Биологија (01/00557_2020-04-22_Biologija_9_razred_13_04_2020.pptx)
9.Српски језик (03/00504_2020-04-16_Srpski_jezik_9_razred_13_4_2020.pptx)
7.Биологија (03/00554_2020-04-22_Biologija_7_razred_13_04_2020.pptx)
8.Биологија (0f/00555_2020-04-22_Biologija_8_razred_13_04_2020.pptx)
7.Математика (06/00527_2020-04-21_Matematika_7_razred_13_04_2020.ppsx)
6.Српски језик (0d/00503_2020-04-16_Srpski_jezik_6_razred_13_4_2020.pptx)

Материјали за 10.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (0f/00432_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_8_10_4_2020..odp)
9.Техничко образовање (0d/00455_2020-04-13_Tehničko_obrazovanje_9_razred_10_4_2020.pdf)
9.Географија (0f/00237_2020-04-12_Geografija_9_razred_10_04_2020.pptx)
9.Биологија (0e/00185_2020-04-12_Biologija_9_razred_10_04_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (03/00435_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_9_10_4_2020..ppt)
7.Техничко образовање (08/00453_2020-04-13_Tehničko_obrazovanje_7_razred_10_4_2020.pdf)
7.Географија (04/00234_2020-04-12_Geografija_7_razred_10_04_2020.ppt)
7.Биологија (01/00183_2020-04-12_Biologija_7_razred_10_04_2020.pptx)
8.Техничко образовање (0b/00454_2020-04-13_Tehničko_obrazovanje_8_razred_10_4_2020.pptx)
8.Географија (09/00236_2020-04-12_Geografija_8_razred_10_04_2020.ppt)
8.Биологија (05/00184_2020-04-12_Biologija_8_razred_10_04_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (03/00431_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_7_10_4_2020..ppt)

Материјали за 9.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Ликовна култура (0a/01232_2020-05-22_Likovna_kultura_8_razred_9_4_2020.pptx)
8.Руски језик (09/00273_2020-04-12_Ruski_jezik_8_razred_9_4_2020.pptx)
8.Српски језик (06/00352_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_9_4_2020.pptx)
9.Основи информатике (0b/00451_2020-04-13_Osnovi_informatike_9_razred_9_4_2020.pptx)
9.Руски језик (06/00274_2020-04-12_Ruski_jezik_9_razred_9_4.2020.pptx)
9.Ликовна култура (04/01236_2020-05-22_Likovna_kultura_8_razred_9_4_2020.pptx)
9.Математика (06/00443_2020-04-13_Matematika_9_razred_09_04_2020.pptx)
6.Основи информатике (03/00448_2020-04-13_Osnovi_informatike_6_razred_9_4_2020.pptx)
6.Основи информатике (06/00449_2020-04-13_Osnovi_informatike_7_razred_9_4_2020.pptx)
8.Основи информатике (0e/00450_2020-04-13_Osnovi_informatike_8_razred_9_4_2020.pptx)
7.Руски језик (08/00272_2020-04-12_Ruski_jezik_7_razred_9_4_2020.pptx)
6.Руски језик (0b/00271_2020-04-12_Ruski_jezik_6_razred_9_4_2020.pptx)
6.Математика (07/00437_2020-04-13_Matematika_6_razred_09_04_2020.pptx)

Материјали за 8.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (0a/00441_2020-04-13_Matematika_8_razred_08_04_2020.pptx)
8.Италијански језик (02/00244_2020-04-12_Italijanski_jezik_8_razred_8_4_2020.ppt)
9.Италијански језик (07/00245_2020-04-12_Italijanski_jezik_9_razred_8_4_2020.pptx)
7.Италијански језик (0d/00243_2020-04-12_Italijasnki_jezik_7_razred_8_4_2020.pptm)
7.Њемачки језик (09/00292_2020-04-12_Njemacki_jezik_7_razred_8_4_2020.pptx)
7.Математика (0e/00439_2020-04-13_Matematika_7_razred_08_04_2020.pptx)
7.Српски језик (06/00339_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__8_4_2020.pptx)

Материјали за 7.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (0f/00351_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred__7_4_2020.pptx)
8.Српски језик (09/00353_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_7_4_2020.pptm)
9.Хемија (0a/00196_2020-04-12_Hemija_9_razred_07_04_2020.pptx)
9.Историја (01/00204_2020-04-12_Istorija_9_razred_07_04_2020.pptx)
9.Математика (0f/00442_2020-04-13_Matematika_9_razred_07_04_2020.pdf)
7.Историја (03/00202_2020-04-12_Istorija_7_razred_07_04_2020.pptx)
6.Историја (09/00201_2020-04-12_Istorija_6_razred_07_04_2020.pptx)
8.Хемија (0b/00195_2020-04-12_Hemija_8_razred_07_04_2020.pptx)
8.Историја (01/00203_2020-04-12_Istorija_8_razred_07_04_2020.pptx)

Материјали за 6.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (07/00440_2020-04-13_Matematika_8_razred_06_04_2020.pptx)
8.Енглески језик (0a/00144_2020-04-12_Engleski_jezik_8_razred_6_4_2020.pptx)
9.Физика (08/00402_2020-04-12_Fizika_9_razred_6_4_2020.pptx)
9.Енглески језик (07/00145_2020-04-12_Engleski_jezik_9_razred_6_4_2020.pptx)
9.Српски језик (0e/00366_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_6_4_2020.pptx)
7.Физика (08/00400_2020-04-12_Fizika_7_razred_6_4_2020.pptx)
8.Физика (0f/00401_2020-04-12_Fizika_8_razred_6_4_2020.pptx)
7.Енглески језик (0d/00142_2020-04-12_Engleski_jezik_7_razred_6_4_2020..pptx)
7.Математика (05/00438_2020-04-13_Matematika_7_razred_06_04_2020.pptx)

Материјали за 3.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (04/00424_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_8_3_4_2020..pptx)
9.Техничко образовање (0e/00265_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_3_4_2020.ppt)
9.Биологија (0f/00181_2020-04-12_Biologija_9_razred_03_04_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (02/00425_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_9_3_4_2020..odp)
7.Техничко образовање (06/00263_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_3_4_2020.ppt)
7.Биологија (0a/00179_2020-04-12_Biologija_7_razred_03_04_2020.ppt)
6.Техничко образовање (0b/00262_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_3_4_2020.pptx)
6.Географија (02/00226_2020-04-12_Geografija_6_razred_03_04_2020.odp)
6.Биологија (0a/00178_2020-04-12_Biologija_6_razred_03_04_2020.pptx)
8.Техничко образовање (0b/00264_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_3_4_2020.pptx)
8.Биологија (09/00180_2020-04-12_Biologija_8_razred_03_04_2020.ppt)
7.Православна вјеронаука (05/00422_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_7_3_4_2020..pptx)
6.Православна вјеронаука (0f/00421_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_6_3_4_2020..pptx)

Материјали за 2.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Руски језик (09/00268_2020-04-12_Ruski_jezik_8_razred_2_4_2020.pptx)
8.Српски језик (08/00350_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_2_4_2020.ppt)
9.Географија (04/00231_2020-04-12_Geografija_9._razred_03_04_2020.pptx)
9.Руски језик (03/00269_2020-04-12_Ruski_jezik_9_razred_2_4_2020.pptx)
7.Географија (05/00228_2020-04-12_Geografija_7_razred_03_04_2020.pptx)
8.Географија (0f/00230_2020-04-12_Geografija_8_razred_03_04_2020.pptx)
7.Руски језик (05/00267_2020-04-12_Ruski_jezik_7_razred_2_4_2020.pptx)
7.Српски језик (0f/00338_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__2_4_2020.pptx)

Материјали за 1.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (03/00313_2020-04-12_Matematika__8_razred_01_04_2020.pdf)
8.Њемачки језик (09/00289_2020-04-12_Njemacki_jezik_8_razred_1_4_2020.pptx)
9.Њемачки језик (07/00290_2020-04-12_Njemacki_jezik_9_razred_1_4_2020.pptx)
9.Музичка култура (07/00740_2020-04-30_Muzicka_kultura_9_razred_1_4_2020.pptx)
9.Музичка култура (07/00742_2020-04-30_Muzicka_kultura_9_razred_dodatni_materijal_1_4_2020.mp3)
9.Српски језик (0a/00363_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_1_4_2020.pptx)
7.Њемачки језик (0a/00287_2020-04-12_Njemacki_jezik_7_razred_1_4_2020.ppt)
7.Математика (07/00308_2020-04-12_Matematika_7_razred_01_04_2020..pdf)
6.Њемачки језик (01/00286_2020-04-12_Njemacjki_jezik_6_razred_1_4_2020.pptx.ppt)
6.Српски језик (03/00324_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_1_4_2020.pptx)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica