+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Школски час 2020

Материјали за 30.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (0e/00784_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_8_30_4_2020..pptx)
9.Основи информатике (01/00776_2020-05-04_Osnovi_informatike_9_razred_30_4_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (04/00785_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_9_30_4_2020..pptx)
7.Основи информатике (09/00774_2020-05-04_Osnovi_informatike_7_razred_30_4_2020.pptx)
8.Основи информатике (03/00775_2020-05-04_Osnovi_informatike_8_razred_30_4_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (05/00783_2020-05-04_Pravoslavna_vjeronauka_7_30_4_2020..pptx)

Материјали за 29.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Музичка култура (0a/00737_2020-04-30_Muzicka_kultura_8_razred_29_4_2020.pptx)
9.Географија (03/00665_2020-04-29_Geografija_9_razred_29_04_2020.pptx)
9.Историја (0d/00855_2020-05-06_Istorija_9_razred_29_4_2020.pptx)
7.Географија (08/00662_2020-04-29_Geografija_7_razred_29_04_2020.pptx)
7.Историја (0a/00853_2020-05-06_Istorija_7_razred_29_4_2020.pptx)
8.Географија (0e/00663_2020-04-29_Geografija_8_razred_29_04_2020.ppt)
8.Географија (0f/00664_2020-04-29_Geografija_8_razred_dodatak_29_04_2020.mp3)
8.Историја (06/00854_2020-05-06_Istorija_8_razred_29_4_2020.pptx)
7.Музичка култура (09/00735_2020-04-30_Muzicka_kultura_7_razred_29_4_2020.pptx)

Материјали за 28.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (09/00653_2020-04-28_Srpski_jezik_8_razred_28_4_2020.ppt)
9.Хемија (0f/00914_2020-05-08_Hemija_9_razred_28_4_2020.pptx)
9.Математика (0d/00788_2020-05-04_Matematika_9.razred_28_4_2020.pptx)
7.Биологија (0d/00910_2020-05-08_Biologija_7_razred_28_4_2020.pptx)
8.Хемија (06/00913_2020-05-08_Hemija_8_razred_28_4_2020.pptx)

Материјали за 27.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (06/00651_2020-04-28_Matematika_8_razred_27_04_2020.pptx)
8.Енглески језик (0d/00635_2020-04-27_Engleski_jezik_8_razred_27.4.2020.pptx)
9.Енглески језик (08/00636_2020-04-27_Engleski_jezik_9_razred_27.4.2020.pptx)
9.Српски језик (03/00637_2020-04-27_Srpski_jezik_9_razred_27_4_2020.pptx)
7.Биологија (0b/00907_2020-05-08_Biologija_8_razred_27_4_2020.pptx)
8.Биологија (0d/00908_2020-05-08_Biologija_9_razred_27_4_2020.pptx)
7.Енглески језик (07/00634_2020-04-27_Engleski_jezik_7_razred_27.4.2020.pptx)
7.Математика (0f/00789_2020-05-04_Matematika_7._razred_27_4_2020.ppt)

Материјали за 24.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Ликовна култура (05/00743_2020-04-30_Likovna_kultura_8_razred_24_4_2020.pptx)
8.Православна вјеронаука (07/00649_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_8_razred_24_4_2020..pptx)
9.Основи информатике (01/00642_2020-04-27_Osnovi_informatike_9_razred_24_04_2020.pptx)
9.Ликовна култура (04/00655_2020-04-28_Likovna_kultura_9_razred_24_4_2020.pptx)
9.Ликовна култура (07/00657_2020-04-28_Likovna_kultura_9_razred_dodatni_materijal24_4_2020.mp4)
9.Православна вјеронаука (06/00650_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_9_razred_24_4_2020..pptx)
7.Основи информатике (0e/00640_2020-04-27_Osnovi_informatike_7_razred_24_04_2020.pptx)
8.Основи информатике (0a/00641_2020-04-27_Osnovi_informatike_8_razred_24_04_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (07/00648_2020-04-27_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_24_4_2020..pptx)

Материјали за 23.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Музичка култура (06/00730_2020-04-30_Muzicka_kultura_8_razred_23_4_2020.pptx)
8.Музичка култура (08/00731_2020-04-30_Muzicka_kultura_8_razred_dodatni_materijal_23_4_2020.mp3)
9.Географија (0a/00578_2020-04-23_Geografija_9_razred_23_04_2020.pptx)
9.Историја (06/00633_2020-04-27_Istorija_9_razred_23_04_2020.pptx)
7.Географија (05/00574_2020-04-23_Geografija_7_razred_23_04_2020.pptx)
7.Географија (0f/00575_2020-04-23_Geografija_7_razred_23_04_2020_kviz_Sjeverna_Evropa.ppt)
7.Историја (02/00629_2020-04-27_Istorija_7_razred_23_04_2020.pptx)
8.Географија (0a/00576_2020-04-23_Geografija_8_razred_23_04_2020.pptx)
8.Историја (01/00632_2020-04-27_Istorija_8_razred_23_04_2020.pptx)
7.Музичка култура (09/00729_2020-04-30_Muzicka_kultura_7_razred_23_4_2020.pptx)

Материјали за 22.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (0a/00565_2020-04-22_Srpski_jezik_8_razred_22_4_2020.pptx)
9.Хемија (07/00563_2020-04-22_Hemija_9_razred_22_04_2020.pptx)
9.Математика (0f/00568_2020-04-22_Matematika_9_razred_22_04_2020.pptx)
7.Биологија (04/00558_2020-04-22_Biologija_7_razred_22_04_2020.ppt)
8.Хемија (0a/00562_2020-04-22_Hemija_8_razred_22_04_2020.pptx)
7.Српски језик (07/00564_2020-04-22_Srpski_jezik_7_razred_22_4_2020.pptx)

Материјали за 21.4.2020. године

РазредПредметФајл
7.Француски језик (0d/00552_2020-04-22_Francuski_jezik_7_razred_21_04_202.ppt)
8.Математика (06/00518_2020-04-21_Matematika_za_8_razred_21_4_2020.ppt)
9.Биологија (02/00561_2020-04-22_Biologija_9_razred_21_04_2020.pptx)
8.Биологија (01/00560_2020-04-22_Biologija_8_razred_21_04_2020.pptx)
7.Математика (05/00517_2020-04-21_Matematika_za_7_razred_21_4_2020.ppsx)

Материјали за 16.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Музичка култура (05/00726_2020-04-30_Muzicka_kultura_8_razred_16_4_2020.pptx)
8.Православна вјеронаука (07/00536_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_8_16_4_2020..pptx)
9.Основи информатике (0e/00541_2020-04-21_Osnove_informatike_9_razred_16_04_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (0d/00537_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_9_16_4_2020..pptx)
9.Музичка култура (03/00727_2020-04-30_Muzička_kultura_9_razred_16_4_2020.pptx)
9.Музичка култура (0e/00728_2020-04-30_Muzička_kultura_9_razred_dodatni_materijal_16_4_2020.mp3)
7.Основи информатике (08/00539_2020-04-21_Osnove_informatike_7_razred_16_04_2020.pptx)
8.Основи информатике (06/00540_2020-04-21_Osnove_informatike_8_razred_16_04_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (06/00535_2020-04-21_Pravoslavna_vjeronauka_7_16_4_2020..pptx)
7.Музичка култура (09/00725_2020-04-30_Muzička_kultura_7_razred_16_4_2020.ppt)

Материјали за 15.4.2020. године

РазредПредметФајл
9.Француски језик (01/00549_2020-04-22_Francuski_jezik_9_razred_15_04_2020.ppt)
8.Француски језик (0a/00548_2020-04-22_Francuski_jezik_8_razred_15_04_2020.ppt)
7.Француски језик (0b/00547_2020-04-22_Francuski_jezik_7_razred_15_04_2020.ppt)
8.Њемачки језик (08/00509_2020-04-16_Njemacki_razred_8_razred_15_4_2020.pptx)
9.Географија (03/00465_2020-04-15_Geografija_9_razred_15_04_2020.pptx)
9.Њемачки језик (03/00510_2020-04-16_Njemacki_jezik_9_razred_15_4_2020.pptx)
7.Географија (0f/00461_2020-04-15_Geografija_7_razred_15_04_2020.pptx)
7.Географија (05/00462_2020-04-15_Geografija_7_razred_15_04_2020_kviz_Zapadna_Evropa.pptx)
8.Географија (08/00463_2020-04-15_Geografija_8_razred_15_04_2020.ppt)
8.Географија (0a/00464_2020-04-15_Geografija_8_razred_15_04_2020_kviz_Srednja_Amerika.ppsx)
7.Њемачки језик (0a/00508_2020-04-16_Njemacki_jezik_7_razred_15_4_2020.pptx)

Материјали за 14.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (04/00506_2020-04-16_Srpski_jezik_8_razred_14_4_2020.pptx)
9.Хемија (04/00567_2020-04-22_Hemija_9_razred_14_04_2020.pptx)
9.Историја (07/00523_2020-04-21_Istorija_9_razred_14_04_2020.pptx)
9.Математика (0f/00526_2020-04-21_Matematika_9_razred_14_04_2020.pptx)
7.Историја (0e/00521_2020-04-21_Istorija_7_razred_14_04_2020.pptx)
8.Хемија (0a/00566_2020-04-22_Hemija_8_razred_14_04_2020.pptx)
8.Историја (0d/00522_2020-04-21_Istorija_8_razred_14_04_2020.pptx)
7.Српски језик (01/00505_2020-04-16_Srpski_jezik_7_razred_14_4_2020.pptx)

Материјали за 13.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (03/00528_2020-04-21_Matematika_8_razred_13_04_2020.pptx)
9.Биологија (01/00557_2020-04-22_Biologija_9_razred_13_04_2020.pptx)
9.Српски језик (03/00504_2020-04-16_Srpski_jezik_9_razred_13_4_2020.pptx)
7.Биологија (03/00554_2020-04-22_Biologija_7_razred_13_04_2020.pptx)
8.Биологија (0f/00555_2020-04-22_Biologija_8_razred_13_04_2020.pptx)
7.Математика (06/00527_2020-04-21_Matematika_7_razred_13_04_2020.ppsx)
6.Српски језик (0d/00503_2020-04-16_Srpski_jezik_6_razred_13_4_2020.pptx)

Материјали за 10.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (0f/00432_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_8_10_4_2020..odp)
9.Техничко образовање (0d/00455_2020-04-13_Tehničko_obrazovanje_9_razred_10_4_2020.pdf)
9.Географија (0f/00237_2020-04-12_Geografija_9_razred_10_04_2020.pptx)
9.Биологија (0e/00185_2020-04-12_Biologija_9_razred_10_04_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (03/00435_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_9_10_4_2020..ppt)
7.Техничко образовање (08/00453_2020-04-13_Tehničko_obrazovanje_7_razred_10_4_2020.pdf)
7.Географија (04/00234_2020-04-12_Geografija_7_razred_10_04_2020.ppt)
7.Биологија (01/00183_2020-04-12_Biologija_7_razred_10_04_2020.pptx)
8.Техничко образовање (0b/00454_2020-04-13_Tehničko_obrazovanje_8_razred_10_4_2020.pptx)
8.Географија (09/00236_2020-04-12_Geografija_8_razred_10_04_2020.ppt)
8.Биологија (05/00184_2020-04-12_Biologija_8_razred_10_04_2020.pptx)
7.Православна вјеронаука (03/00431_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_7_10_4_2020..ppt)

Материјали за 9.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Ликовна култура (0a/01232_2020-05-22_Likovna_kultura_8_razred_9_4_2020.pptx)
8.Руски језик (09/00273_2020-04-12_Ruski_jezik_8_razred_9_4_2020.pptx)
8.Српски језик (06/00352_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_9_4_2020.pptx)
9.Основи информатике (0b/00451_2020-04-13_Osnovi_informatike_9_razred_9_4_2020.pptx)
9.Руски језик (06/00274_2020-04-12_Ruski_jezik_9_razred_9_4.2020.pptx)
9.Ликовна култура (04/01236_2020-05-22_Likovna_kultura_8_razred_9_4_2020.pptx)
9.Математика (06/00443_2020-04-13_Matematika_9_razred_09_04_2020.pptx)
6.Основи информатике (03/00448_2020-04-13_Osnovi_informatike_6_razred_9_4_2020.pptx)
6.Основи информатике (06/00449_2020-04-13_Osnovi_informatike_7_razred_9_4_2020.pptx)
8.Основи информатике (0e/00450_2020-04-13_Osnovi_informatike_8_razred_9_4_2020.pptx)
7.Руски језик (08/00272_2020-04-12_Ruski_jezik_7_razred_9_4_2020.pptx)
6.Руски језик (0b/00271_2020-04-12_Ruski_jezik_6_razred_9_4_2020.pptx)
6.Математика (07/00437_2020-04-13_Matematika_6_razred_09_04_2020.pptx)

Материјали за 8.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (0a/00441_2020-04-13_Matematika_8_razred_08_04_2020.pptx)
8.Италијански језик (02/00244_2020-04-12_Italijanski_jezik_8_razred_8_4_2020.ppt)
9.Италијански језик (07/00245_2020-04-12_Italijanski_jezik_9_razred_8_4_2020.pptx)
7.Италијански језик (0d/00243_2020-04-12_Italijasnki_jezik_7_razred_8_4_2020.pptm)
7.Њемачки језик (09/00292_2020-04-12_Njemacki_jezik_7_razred_8_4_2020.pptx)
7.Математика (0e/00439_2020-04-13_Matematika_7_razred_08_04_2020.pptx)
7.Српски језик (06/00339_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__8_4_2020.pptx)

Материјали за 7.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Српски језик (0f/00351_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred__7_4_2020.pptx)
8.Српски језик (09/00353_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_7_4_2020.pptm)
9.Хемија (0a/00196_2020-04-12_Hemija_9_razred_07_04_2020.pptx)
9.Историја (01/00204_2020-04-12_Istorija_9_razred_07_04_2020.pptx)
9.Математика (0f/00442_2020-04-13_Matematika_9_razred_07_04_2020.pdf)
7.Историја (03/00202_2020-04-12_Istorija_7_razred_07_04_2020.pptx)
6.Историја (09/00201_2020-04-12_Istorija_6_razred_07_04_2020.pptx)
8.Хемија (0b/00195_2020-04-12_Hemija_8_razred_07_04_2020.pptx)
8.Историја (01/00203_2020-04-12_Istorija_8_razred_07_04_2020.pptx)

Материјали за 6.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (07/00440_2020-04-13_Matematika_8_razred_06_04_2020.pptx)
8.Енглески језик (0a/00144_2020-04-12_Engleski_jezik_8_razred_6_4_2020.pptx)
9.Физика (08/00402_2020-04-12_Fizika_9_razred_6_4_2020.pptx)
9.Енглески језик (07/00145_2020-04-12_Engleski_jezik_9_razred_6_4_2020.pptx)
9.Српски језик (0e/00366_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_6_4_2020.pptx)
7.Физика (08/00400_2020-04-12_Fizika_7_razred_6_4_2020.pptx)
8.Физика (0f/00401_2020-04-12_Fizika_8_razred_6_4_2020.pptx)
7.Енглески језик (0d/00142_2020-04-12_Engleski_jezik_7_razred_6_4_2020..pptx)
7.Математика (05/00438_2020-04-13_Matematika_7_razred_06_04_2020.pptx)

Материјали за 3.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Православна вјеронаука (04/00424_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_8_3_4_2020..pptx)
9.Техничко образовање (0e/00265_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_9_razred_3_4_2020.ppt)
9.Биологија (0f/00181_2020-04-12_Biologija_9_razred_03_04_2020.pptx)
9.Православна вјеронаука (02/00425_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_9_3_4_2020..odp)
7.Техничко образовање (06/00263_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_3_4_2020.ppt)
7.Биологија (0a/00179_2020-04-12_Biologija_7_razred_03_04_2020.ppt)
6.Техничко образовање (0b/00262_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_3_4_2020.pptx)
6.Географија (02/00226_2020-04-12_Geografija_6_razred_03_04_2020.odp)
6.Биологија (0a/00178_2020-04-12_Biologija_6_razred_03_04_2020.pptx)
8.Техничко образовање (0b/00264_2020-04-12_Tehnicko_obrazovanje_8_razred_3_4_2020.pptx)
8.Биологија (09/00180_2020-04-12_Biologija_8_razred_03_04_2020.ppt)
7.Православна вјеронаука (05/00422_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_7_3_4_2020..pptx)
6.Православна вјеронаука (0f/00421_2020-04-13_Pravoslavna_vjeronauka_6_3_4_2020..pptx)

Материјали за 2.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Руски језик (09/00268_2020-04-12_Ruski_jezik_8_razred_2_4_2020.pptx)
8.Српски језик (08/00350_2020-04-12_Srpski_jezik_8_razred_2_4_2020.ppt)
9.Географија (04/00231_2020-04-12_Geografija_9._razred_03_04_2020.pptx)
9.Руски језик (03/00269_2020-04-12_Ruski_jezik_9_razred_2_4_2020.pptx)
7.Географија (05/00228_2020-04-12_Geografija_7_razred_03_04_2020.pptx)
8.Географија (0f/00230_2020-04-12_Geografija_8_razred_03_04_2020.pptx)
7.Руски језик (05/00267_2020-04-12_Ruski_jezik_7_razred_2_4_2020.pptx)
7.Српски језик (0f/00338_2020-04-12_Srpski_jezik_7_razred__2_4_2020.pptx)

Материјали за 1.4.2020. године

РазредПредметФајл
8.Математика (03/00313_2020-04-12_Matematika__8_razred_01_04_2020.pdf)
8.Њемачки језик (09/00289_2020-04-12_Njemacki_jezik_8_razred_1_4_2020.pptx)
9.Њемачки језик (07/00290_2020-04-12_Njemacki_jezik_9_razred_1_4_2020.pptx)
9.Музичка култура (07/00740_2020-04-30_Muzicka_kultura_9_razred_1_4_2020.pptx)
9.Музичка култура (07/00742_2020-04-30_Muzicka_kultura_9_razred_dodatni_materijal_1_4_2020.mp3)
9.Српски језик (0a/00363_2020-04-12_Srpski_jezik_9_razred_1_4_2020.pptx)
7.Њемачки језик (0a/00287_2020-04-12_Njemacki_jezik_7_razred_1_4_2020.ppt)
7.Математика (07/00308_2020-04-12_Matematika_7_razred_01_04_2020..pdf)
6.Њемачки језик (01/00286_2020-04-12_Njemacjki_jezik_6_razred_1_4_2020.pptx.ppt)
6.Српски језик (03/00324_2020-04-12_Srpski_jezik_6_razred_1_4_2020.pptx)

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније