Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Материјали кориштени у за наставу у мјесецу децембру 2020


Материјал за 29.12.2020

РазредПредметФајл
7.Француски језик (04/02720_2021-01-13_Francuski_jezik_7_razred_29_12_2020.mp4)
6.Француски језик (09/02699_2021-01-12_Francuski_jezik_6_razred_29_12_2020.mp4)
7.Њемачки језик (05/02721_2021-01-13_Njemacki_jezik_7_razred__29_12_2020.pptx)
6.Њемачки језик (05/02702_2021-01-12_Njemacki_jezik_6_razred_29_12_2020.pptx)
3.Природа и друштво (06/02706_2021-01-12_Priroda_i_društvo_3_razred_29.12.2020..pptx)
3.Математика (02/02705_2021-01-12_Matematika_3_razred_29.12.2020..pptx)
3.Српски језик (01/02704_2021-01-12_Srpski_jezik_3_razred_29_12_2020..pptx)

Материјал за 28.12.2020

Разред Предмет Фајл
6. Демократија (0a/02690_2021-01-12_Demokratija_i_ljudska_prava__6_razred_28_12_2020..pptx)
7. Енглески језик (0d/02693_2021-01-12_Engleski_jezik_7_razred_28_12_2020.pptx)
6. Енглески језик (0d/02691_2021-01-12_Engleski_jezik_6_razred_28_12_2020.pptx.ppsx)
6. Српски језик (02/02698_2021-01-12_Srpski_jezik_6_razred_28_12_2020.pptx)
3. Музичка култура (0a/02582_2020-12-31_Muzicka_kultura_3_razred_28_12_2020.pptx)
3. Математика (0d/02580_2020-12-31_Matematika_3_razred_28_12_2020.pptx)
3. Српски језик (09/02579_2020-12-31_Srpski_jezik_3_razred_28_12_2020.pptx)

Материјал за 25.12.2020

Разред Предмет Фајл
6. Православна вјеронаука (0b/02715_2021-01-12_Pravoslavna_vjeronauka_6_razred_25_12_2020..ppt)
5. Познавање придоде (0a/02681_2021-01-12_Poznavanje_prirode_5_разред_25_12_2020.pptx)
5. Математика (09/02680_2021-01-12_Matematika_5_razred_25_12_2020.pptx)
5. Српски језик (03/02679_2021-01-12_Srpski_jezik_5_razred_25_12_2020.pptx)
4. Физичко васпитање (0f/02675_2021-01-12_Fizicko_vaspitanje_4_razred_25_12_2020.part1.rar)
4. Физичко васпитање (01/02676_2021-01-12_Fizicko_vaspitanje_4_razred_25_12_2020.part2.rar)
4. Физичко васпитање (06/02677_2021-01-12_Fizicko_vaspitanje_4_razred_25_12_2020.part3.rar)
4. Математика (06/02674_2021-01-12_Matematika_4_razred_25_12_2020.pptx)
4. Српски језик (09/02673_2021-01-12_Srpski_jezik_4_razred_25_12_2020.pptx)
3. Физичко васпитање (0d/02577_2020-12-25_Fizicko_vaspitanje_3_razred_25_12_2020..pptx)
3. Математика (08/02576_2020-12-25_Matematika_3_razred_25_12_2020..pptx)
3. Српски језик (02/02575_2020-12-25_Srpski_jezik_3_razred_25_12_2020..pptx)
2. Физичко васпитање (06/02672_2021-01-12_Fizicko_vaspitanje_2_razred_25_12_2020.rar)
2. Математика (02/02671_2021-01-12_Matematika_2_razred_25_12_2020.pptx)
2. Српски језик (02/02670_2021-01-12_Srpski_jezik_5_razred_25_12_2020.pptx)
1. Моја околина (0f/02682_2021-01-12_Moja_okolina_1_razred_25_12_2020.part1.rar)
1. Моја околина (0b/02683_2021-01-12_Moja_okolina_1_razred_25_12_2020.part2.rar)
1. Моја околина (0b/02686_2021-01-12_Moja_okolina_1_razred_25_12_2020.part3.rar)

Материјал за 24.12.2020

Разред Предмет Фајл
7. Географија (0e/02549_2020-12-24_Geografija_7_razred_24_12_2020.ppt)
6. Географија (0a/02548_2020-12-24_Geografija_6_razred_24_12_2020.pptx)
7. Ликовна култура (05/02551_2020-12-24_Likovna_kultura__7_razred__24_12_2020..pptx)
7. Српски језик (0f/02552_2020-12-24_Srpski_jezik_7_razred_24_12_2020.pptx)
6. Ликовна култура (0e/02550_2020-12-24_Likovna_kultura__6_razred__24_12_2020..pptx)
6. Математика (07/02688_2021-01-12_Matematika_6_razred_24_12_2020.pptx)
5. Познавање друштва (0b/02667_2021-01-12_Poznavanje_drustva_5_razred_24_12_2020_-_1.pptx)
5. Познавање придоде (0d/02666_2021-01-12_Poznavanje_prirode_5_razred_24_12_2020.pptx)
5. Математика (02/02669_2021-01-12_Matematika_5_razred_24_12_2020.pptx)
5. Српски језик (03/02668_2021-01-12_Srpski_jezik_5_razred_24_12_2020.pptx)
4. Природа и друштво (0f/02664_2021-01-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_24_12_2020.pptx)
4. Математика (06/02663_2021-01-12_Matematika_4_razred_24_12_2020.pptx)
4. Српски језик (0e/02662_2021-01-12_Srpski_jezik_4_razred_24_12_2020.pptx)
3. Природа и друштво (04/02547_2020-12-24_Priroda_i_drustvo_3_razred_24_12_2020..pptx)
3. Математика (02/02546_2020-12-24_Matematika_3_razred_24_12_2020..pptx)
3. Српски језик (08/02545_2020-12-24_Srpski_jezik_3_razred_24_12_2020..pptx)
2. Природа и друштво (01/02661_2021-01-12_Priroda_i_drustvo_2_razred_24_12_2020.pptx)
2. Математика (07/02660_2021-01-12_Matematika_2_razred_24_12_2020.pptx)
2. Српски језик (09/02658_2021-01-12_Srpski_jezik_2_razred_24_12_2020.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (02/02656_2021-01-12_Govor_izrazavanje_stvaranje_24_12_2020_part1.rar)
1. Говор, изражавање, стварање (0a/02657_2021-01-12_Govor_izrazavanje_stvaranje_24_12_2020_part2.rar)

Материјал за 23.12.2020

Разред Предмет Фајл
7. Италијански језик (04/02570_2020-12-24_Italijanski_jezik_7_razred_23_12_2020.pptx)
7. Музичка култура (08/02569_2020-12-24_Muzicka_kultura_7_razred_23_12_2020..pptx)
6. Италијански језик (0d/02567_2020-12-24_Italijanski_jezik_6_razred_23_12_2020.mp4.pptx)
6. Музичка култура (03/02566_2020-12-24_Muzicka_kultura_6.razred_23_12_2020.rar)
5. Православна вјеронаука (09/02565_2020-12-24_Pravoslavna_vjeronauka_5_razred_23_12_2020..pptx)
4. Православна вјеронаука (03/02564_2020-12-24_Pravoslavna_vjeronauka_4_razred_23_12_2020..pptx)
3. Православна вјеронаука (0a/02562_2020-12-24_Pravoslavna_vjeronauka_3_razred_23_12_2020..ppt)
3. Ликовна култура (08/02560_2020-12-24_Likovna_kultura_3_razred_23_12_2020..pptx)
3. Математика (06/02559_2020-12-24_Matematika_3_razred_23_12_2020..pptx)
3. Српски језик (05/02558_2020-12-24_Srpski_jezik_3_razred_23_12_2020..pptx)
2. Православна вјеронаука (04/02561_2020-12-24_Pravoslavna_vjeronauka_2_razred_23_12_2020..pptx)

Материјал за 22.12.2020

Разред Предмет Фајл
7. Француски језик (06/02648_2021-01-12_Francuski_jezik_7_razred_22_12_2020.mp4)
6. Француски језик (04/02646_2021-01-12_Francuski_jezik_6_razred_22_12_2020.mp4)
7. Њемачки језик (0e/02649_2021-01-12_Njemacki_jezik_7_razred__22_12_2020.pptx)
7. Српски језик (03/02647_2021-01-12_Srpski_jezik_7_razred_22_12_2020.pptx)
6. Њемачки језик (0a/02645_2021-01-12_Njemacki_jezik_6_razred_22_12_2020.pptx)
6. Математика (04/02644_2021-01-12_Matematika_6_razred_22_12_2020.pptx)
5. Ликовна култура (0b/02642_2021-01-12_Likovna_kultura_5_razred_22_12_2020.pptx)
5. Познавање друштва (01/02641_2021-01-12_Poznavanje_drustva_5_razred_22_12_2020.pptx)
5. Математика (04/02640_2021-01-12_Matematika_5_razred_22_12_2020.pptx)
5. Српски језик (0e/02638_2021-01-12_Srpski_jezik_5_razred_22_12_2020.pptx)
4. Природа и друштво (09/02637_2021-01-12_Priroda_i_drustvo_4_razred_22_12_2020..pptx)
4. Математика (01/02643_2021-01-12_Matematika_4__razred_22_12_2020.pptx)
4. Српски језик (08/02635_2021-01-12_Srpski_jezik_4_razred_22_12_2020..pptx)
3. Природа и друштво (0d/02632_2021-01-12_Priroda_i_društvo_3_razred_22_12_2020..pptx)
3. Математика (05/02631_2021-01-12_Matematika_3_razred_22_12_2020..pptx)
3. Српски језик (06/02630_2021-01-12_Srpski_jezik_3_razred_22_12_2020..pptx)
2. Природа и друштво (0b/02629_2021-01-12_Priroda_i_drustvo_2_razred_22_12_2020.pptx)
2. Математика (0f/02628_2021-01-12_Matematika_2_razred_22_12_2020.pptx)
2. Српски језик (06/02627_2021-01-12_Srpski_jezik_2_razred_22_12_2020.pptx)

Материјал за 21.12.2020

Разред Предмет Фајл
5. Енглески језик (05/02621_2021-01-12_Engleski_jezik_5_razred_21_12_2020.pptx)
6. Демократија (0a/02622_2021-01-12_Demokratija_i_ljudska_prava_21_12_2020..pptx)
7. Енглески језик (0d/02505_2020-12-21_Engleski_jezik_7_razred_21_12_2020.pptx)
6. Енглески језик (01/02504_2020-12-21_Engleski_jezik_6_razred_21_12_2020.pptx)
6. Српски језик (06/02623_2021-01-12_Srpski_jezik_6_razred_21_12_2020.pptx)
5. Музичка култура (0b/02618_2021-01-12_Muzicka_kultura_5_razred_21_12_2020.rar)
5. Математика (0a/02617_2021-01-12_Matematika_5_razred_21_12_2020.pptx)
5. Српски језик (01/02615_2021-01-12_Srpski_jezik_5_razred_21_12_2020.pptx)
4. Енглески језик (06/02620_2021-01-12_Engleski_jezik_4_razred_21_12_2020.pptx)
4. Музичка култура (03/02614_2021-01-12_Muzicka_kultura_4_razred_21_12_2020.pptx)
4. Математика (07/02612_2021-01-12_Muzicka_kultura_4_razred_21_12_2020.pptx)
4. Српски језик (07/02611_2021-01-12_Srpski_jezik_4_razred_21_12_2020.pptx)
3. Енглески језик (06/02619_2021-01-12_Engleski_jezik_3_razred_21_12_2020.pptx)
3. Музичка култура (01/02503_2020-12-21_Muzicka_kultura_3_razred_21_12_2020..pptx)
3. Математика (07/02502_2020-12-21_Matematika_3_razred_21_12_2020..pptx)
3. Српски језик (01/02500_2020-12-21_Srpski_jezik_3_razred_21_12_2020..pptx)
2. Музичка култура (0b/02610_2021-01-12_Muzicka_kultura_2_razred_21_12_2020.rar)
2. Математика (01/02609_2021-01-12_Matematika_2_razred_21_12_2020.pptx)
2. Српски језик (0b/02608_2021-01-12_Srpski_jezik_2_razred_21_12_2020.pptx)
1. Моја околина (03/02603_2021-01-12_Moja_okolina_1_razred_21_12_2020.part1.rar)
1. Моја околина (0f/02605_2021-01-12_Moja_okolina_1_razred_21_12_2020.part2.rar)
1. Моја околина (0b/02606_2021-01-12_Moja_okolina_1_razred_21_12_2020.part3.rar)
1. Моја околина (0b/02607_2021-01-12_Moja_okolina_1_razred_21_12_2020.part4.rar)

Материјал за 18.12.2020

Разред Предмет Фајл
7. Основи информатике (08/02489_2020-12-18_Osnovi_informatike_7_razred_18_12_2020.pptx)
7. Техничко образовање (01/02490_2020-12-18_Tehnicko_obrazovanje_7_razred_18_12_2020.pptx)
6. Основи информатике (0a/02484_2020-12-18_Osnovi_informatike_6_razred_18_12_2020.pptx)
6. Техничко образовање (07/02488_2020-12-18_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_18_12_2020.pptx)
7. Православна вјеронаука (07/02493_2020-12-18_Pravoslavna_vjeronauka_7_razred_18_12_2020..pptx)
6. Православна вјеронаука (06/02491_2020-12-18_Pravoslavna_vjeronauka_6_razred_18_12_2020..pptx)
5. Познавање придоде (0a/02602_2021-01-12_Poznavanje_prirode_5_razred_18_12_2020.pptx)
5. Математика (0f/02600_2021-01-12_Metametika_5_razred_18_12_2020.pptx)
5. Српски језик (04/02599_2021-01-12_Srpski_jezik_5_razred_18_12_2020.pptx)
4. Физичко васпитање (0f/02598_2021-01-12_Fizicko_vaspitanje_4_razred_18_12_2020.ppt)
4. Математика (03/02597_2021-01-12_Metametika_4_razred_18_12_2020.pptx)
4. Српски језик (06/02595_2021-01-12_Srpski_jezik_4_razred_18_12_2020.pptx)
3. Физичко васпитање (09/02482_2020-12-18_Fizicko_vaspitanje_3_razred_18_12_2020..pptx)
3. Математика (07/02481_2020-12-18_Matematika_3_razred_18_12_2020..pptx)
3. Српски језик (09/02480_2020-12-18_Srpski_jezik_3_razred_18_12_2020..pptx)
2. Математика (09/02594_2021-01-12_Matematika_2_razred_18_12_2020.pptx)
2. Српски језик (0a/02593_2021-01-12_Srpski_jezik_2_razred_18_12_2020.pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (06/02591_2021-01-12_Govor_izrazavanje_stvaranje_18_11_2020.rar)

Материјал за 17.12.2020

Разред Предмет Фајл
7. Руски језик (08/02463_2020-12-17_Ruski_jezik_7_razred_17_12_2020.mp4)
7. Ликовна култура (01/02464_2020-12-17_Likovna_kultura_7_razred_17_12_2020.pptx)
6. Руски језик (09/02460_2020-12-17_Ruski_jezik_6_razred_17_12_2020.mp4)
6. Ликовна култура (04/02461_2020-12-17_Likovna_kultura_6_razred_17_12_2020.pptx)
3. Природа и друштво (0d/02458_2020-12-17_Priroda_i_drustvo_3_razred_17_12_2020..pptx)
3. Математика (08/02457_2020-12-17_Matematika_3_razred_17_12_2020..pptx)
3. Српски језик (08/02456_2020-12-17_Srpski_jezik_3_razred_17_12_2020..pptx)

Материјал за 16.12.2020

Разред Предмет Фајл
7. Историја (0d/02420_2020-12-16_Istorija_7_razred_16_12_2020.m4v)
6. Историја (0f/02419_2020-12-16_Istorija_6_razred_16_12_2020.m4v)
7. Италијански језик (01/02443_2020-12-16_Italijanski_jezik_7_razred_16_12_2020.mp4.pptx)
7. Музичка култура (03/02440_2020-12-16_Muzicka_kultura_7_razred_16_12_2020.part1.rar)
7. Музичка култура (01/02441_2020-12-16_Muzicka_kultura_7_razred_16_12_2020.part2.rar)
7. Музичка култура (09/02442_2020-12-16_Muzicka_kultura_7_razred_16_12_2020.part3.rar)
6. Италијански језик (08/02439_2020-12-16_Italijanski_jezik_6_razred_16_12_2020.mp4.pptx)
6. Музичка култура (0e/02437_2020-12-16_Muzicka_kultura_6_razred_16_12_2020.part1.rar)
6. Музичка култура (0d/02438_2020-12-16_Muzicka_kultura_6_razred_16_12_2020.part2.rar)
5. Православна вјеронаука (0f/02388_2020-12-16_Pravoslavna_vjeronauka_5_razred_16_12_2020..pptx)
4. Православна вјеронаука (07/02387_2020-12-16_Pravoslavna_vjeronauka_4_razred_16_12_2020..pptx)
4. Ликовна култура (05/02544_2020-12-21_Likovna_kultura_4_razred_16_12_2020.rar)
4. Математика (07/02528_2020-12-21_Matematika_4_razred_16_12_2020.pptx)
4. Српски језик (04/02526_2020-12-21_Srpski_jezik_4_razred_16_12_2020.ppt)
3. Православна вјеронаука (05/02386_2020-12-16_Pravoslavna_vjeronauka_3_razred_16_12_2020..pptx)
3. Ликовна култура (0b/02391_2020-12-16_Likovna_kultura_3_razred_16_12_2020..pptx)
3. Математика (0e/02390_2020-12-16_Matematika_3_razred_16_12_2020..pptx)
3. Српски језик (0d/02389_2020-12-16_Srpski_jezik_3_razred_16_12_2020..pptx)
2. Православна вјеронаука (0e/02385_2020-12-16_Pravoslavna_vjeronauka_2_razred_16_12_2020..pptx)
1. Говор, изражавање, стварање (06/02583_2021-01-12_Govor_izrazavanje_stvaranje_1_razred_16_12_2020.pptx)

Материјал за 15.12.2020

Разред Предмет Фајл
7. Руски језик (08/02463_2020-12-17_Ruski_jezik_7_razred_17_12_2020.mp4)
7. Ликовна култура (01/02464_2020-12-17_Likovna_kultura_7_razred_17_12_2020.pptx)
6. Руски језик (09/02460_2020-12-17_Ruski_jezik_6_razred_17_12_2020.mp4)
6. Ликовна култура (04/02461_2020-12-17_Likovna_kultura_6_razred_17_12_2020.pptx)
3. Природа и друштво (0d/02458_2020-12-17_Priroda_i_drustvo_3_razred_17_12_2020..pptx)
3. Математика (08/02457_2020-12-17_Matematika_3_razred_17_12_2020..pptx)
3. Српски језик (08/02456_2020-12-17_Srpski_jezik_3_razred_17_12_2020..pptx)

Материјал за 14.12.2020

Разред Предмет Фајл
5. Енглески језик (07/02414_2020-12-16_Engleski_jezik_5_razred_14_12_2020.pptx)
6. Демократија (08/02409_2020-12-16_Demokratija_i_ljudska_prava_14_12_2020.pptx)
7. Енглески језик (07/02411_2020-12-16_Engleski_jezik_7_razred_14_12_2020.pptx)
6. Енглески језик (09/02410_2020-12-16_Engleski_jezik_6_razred_14_12_2020.pptx)
4. Енглески језик (0d/02413_2020-12-16_Engleski_jezik_4_razred_14_12_2020.pptx)
3. Енглески језик (0e/02412_2020-12-16_Engleski_jezik_3_razred_14_12_2020.pptx)
3. Музичка култура (01/02407_2020-12-16_Muzicka_kultura_3_razred_14_12_2020..pptx)
3. Математика (0e/02406_2020-12-16_Matematika_3_razred_14_12_2020..pptx)
3. Српски језик (0f/02405_2020-12-16_Srpski_jezik_3_razred_14_12_2020..pptx)

Материјал за 11.12.2020

Разред Предмет Фајл
3. Физичко васпитање (08/02453_2020-12-16_Fizicko_vaspitanje_3_razred_4_12_2020..pptx)
3. Математика (0e/02452_2020-12-16_Matematika_3_razred_04.12.2020..pptx)
3. Српски језик (02/02451_2020-12-16_Srpski_jezik_3_razred_4_12_2020..pptx)

Материјал за 10.12.2020

Разред Предмет Фајл
7. Географија (0d/02293_2020-12-10_Geografija_7_razred_10_12_2020.pptx)
6. Географија (09/02292_2020-12-10_Geografija_6_razred_10_12_2020.ppt)
7. Руски језик (02/02377_2020-12-16_Ruski_jezik_7_razred_10_12_2020.pptx)
7. Ликовна култура (05/02375_2020-12-16_Likovna_kultura_7_razred_10_12_2020.pptx)
6. Руски језик (0a/02373_2020-12-16_Ruski_jezik_6_razred_10_12_2020.pptx)
6. Ликовна култура (01/02374_2020-12-16_Likovna_kultura_6_razred_10_12_2020.pptx)
6. Математика (0d/02454_2020-12-16_Matematika_6_razred_10_12_2020.pptx)
3. Природа и друштво (06/02289_2020-12-10_Priroda_i_drustvo_3_razred_3_12_2020..pptx)
3. Математика (0d/02288_2020-12-10_Matematika_3_razred_3_12_2020..pptx)
3. Српски језик (0b/02287_2020-12-10_Srpski_jezik_3_razred_3_12_2020..pptx)

Материјал за 9.12.2020

Разред Предмет Фајл
7. Историја (0a/02368_2020-12-16_Istorija_7_razred_9_12_2020.pptx)
6. Историја (0b/02365_2020-12-16_Istorija_6_razred_9_12_2020.pptx)
7. Италијански језик (02/02286_2020-12-10_Italijanski_jezik_7_razred_9_12_2020.pptx)
7. Музичка култура (08/02367_2020-12-16_Muzicka_kultura_7_razred__9_12_2020..pptx)
6. Италијански језик (06/02285_2020-12-10_Italijanski_jezik_6_razred_9_12_2020.pptx)
6. Музичка култура (04/02366_2020-12-16_Muzicka_kultura_6_razred_9_12_2020.pptx)
5. Православна вјеронаука (08/02267_2020-12-09_Pravoslavna_vjeronauka_5_razred_9_12_2020..pptx)
4. Православна вјеронаука (03/02266_2020-12-09_Pravoslavna_vjeronauka_4_razred_9_12_2020..pptx)
3. Православна вјеронаука (07/02265_2020-12-09_Pravoslavna_vjeronauka_3_razred_9_12_2020..pptx)
3. Ликовна култура (06/02281_2020-12-10_Likovna_kultura_3_razred_9_12_2020..pptx)
3. Математика (04/02262_2020-12-09_Matematika_3_razred_09_12_2020..pptx)
3. Српски језик (01/02261_2020-12-09_Srpski_jezik_3_razred_9_12_2020..pptx)
2. Православна вјеронаука (05/02264_2020-12-09_Pravoslavna_vjeronauka_2_razred_9_12_2020..pptx)

Материјал за 8.12.2020

 

Разред Предмет Фајл
7. Француски језик (08/02275_2020-12-09_Francuski_jezik_7_razred_8_12_2020.mp4)
6. Француски језик (08/02276_2020-12-09_Francuski_jezik_6_razred_8_12_2020.mp4)
5. Ликовна култура (01/02431_2020-12-16_Likovna_kultura_5_razred_8_12_2020.pptx)
5. Математика (0d/02430_2020-12-16_Matematika_5_razred_8_12_2020.pptx)
5. Српски језик (08/02429_2020-12-16_Srpski_jezik_5_razred_8_12_2020.ppt)
4. Природа и друштво (01/02427_2020-12-16_Priroda_i_drustvo_4_razred_8_12_2020.pptx)
4. Математика (0d/02426_2020-12-16_Matematika_4_razred_8_12_2020.pptx)
4. Српски језик (03/02425_2020-12-16_Srpski_jezik_4_razred_8_12_2020.pptx)
3. Природа и друштво (0f/02260_2020-12-08_Priroda_i_drustvo_3_razred_8_12_2020.pptx)
3. Математика (03/02258_2020-12-08_Matematika_3_razred_8_12_2020.pptx)
3. Српски језик (03/02257_2020-12-08_Srpski_jezik_3_razred_8_12_2020.pptx)

Материјал за 7.12.2020

<

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica
Разред Предмет Фајл