Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Школски час 2020


Материјал за 12.6.2020. године

РазредПредметФајл
6.Основи информатике (03/01652_2020-06-12_Osnovi_informatike_6_razred_12_6_2020.pptx)
6.Техничко образовање (01/01651_2020-06-12_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_12_6_2020.pptx)
6.Биологија (04/01693_2020-06-16_Biologija_6_razred_12_6_2020.pptx)
6.Православна вјеронаука (0d/01678_2020-06-16_Pravoslavna_vjeronauka_6_razred_12_6_2020..ppt)
4.Физичко васпитање (01/01670_2020-06-16_Fizičko_vaspitanje_4_razred_12_6_2020..pptx)
4.Математика (09/01669_2020-06-16_Matematika_4_razred_12_6_2020..pptx)
4.Српски језик (0b/01668_2020-06-16_Srpski_jezik_4_razred_12_6_2020..pptx)
3.Математика (0d/01700_2020-06-16_Matematika_3_razred_12_6_2020..pptx)
3.Српски језик (0b/01699_2020-06-16_Srpski_jezik_3_razred_12_6_2020..pptx)

Материјал за 11.6.2020. године

РазредПредметФајл
6.Географија (0a/01671_2020-06-16_Geografija_6_razred_11_6_2020.pptx)
6.Руски језик (0d/01636_2020-06-11_Ruski_jezik_6_razred_11_6_2020.pptx)
6.Математика (0a/01633_2020-06-11_Matematika_6_razred_11_6_2020.pdf)
5.Физичко васпитање (0a/01631_2020-06-11_Fizicko_vaspitanje_5_razred_11_6_2020.pptx)
5.Познавање друштва (09/01632_2020-06-11_Poznavanje_drustva_5_razred_11_6_2020.pptx)
5.Математика (0a/01630_2020-06-11_Matematika_5_razred_11_6_2020.pptx)
5.Српски језик (0e/01629_2020-06-11_Srpski_jezik_5_razred_11_6_2020.pptx)
4.Природа и друштво (03/01667_2020-06-16_Priroda_i_društvo_4_razred_11_6_2020..pptx)
4.Математика (01/01666_2020-06-16_Matematika_4_razred_11_6_2020..pptx)
4.Српски језик (0b/01664_2020-06-16_Srpski_jezik_4_razred_11_6_2020..pptx)

Материјал за 10.6.2020. године

РазредПредметФајл
6.Историја (07/01659_2020-06-12_Istorija_6_razred_10_6_2020..pptx)
6.Музичка култура (06/01641_2020-06-11_Muzicka_kultura_6_razred_10_6_2020.pptx)
6.Српски језик (04/01592_2020-06-10_Srpski_jezik_6_razred_10_6_2020.pptx)
5.Православна вјеронаука (01/01677_2020-06-16_Pravoslavna_vjeronauka_5_razred_10_6_2020..ppt)
5.Познавање придоде (02/01627_2020-06-11_Poznavanje_prirode_5_razred_10_6_2020.ppt)
5.Математика (04/01626_2020-06-11_Matematika_5_razred_10_6_2020.pptx)
5.Српски језик (08/01625_2020-06-11_Srpski_jezik_5_razred_10_6_2020.pptx)
4.Православна вјеронаука (05/01676_2020-06-16_Pravoslavna_vjeronauka_4_razred_10_6_2020..ppt)
4.Ликовна култура (08/01663_2020-06-16_Likovna_kultura_4_razred_10_6_2020..pptx)
4.Математика (06/01661_2020-06-16_Matematika_4_razred_10_6_2020..pptx)
4.Српски језик (07/01660_2020-06-16_Srpski_jezik_4_razred_10_6_2020..ppt)
3.Православна вјеронаука (09/01675_2020-06-16_Pravoslavna_vjeronauka_3_razred_10_6_2020..ppt)
3.Ликовна култура (0a/01596_2020-06-10_Likovna_kultura_3_razred_10_6_2020..pptx)
3.Математика (06/01595_2020-06-10_Matematika_3_razred_10_6_2020..pptx)
3.Српски језик (0e/01593_2020-06-10_Srpski_jezik_3_razred_10_6_2020..pptx)
2.Православна вјеронаука (06/01674_2020-06-16_Pravoslavna_vjeronauka_2_razred_10_6_2020..ppt)

Материјал за 9.6.2020. године

РазредПредметФајл
6.Француски језик (05/01579_2020-06-09_Francuski_jezik_6_razred_9_6_2020.ppt)
6.Математика (03/01580_2020-06-09_Matematika_6_razred_9_6_2020.pdf)
5.Ликовна култура (03/01623_2020-06-11_Likovna_kultura_5_razred_9_6_2020.ppt)
5.Познавање друштва (07/01624_2020-06-11_Poznavanje_drustva_5_razred_9_6_2020.pptx)
5.Математика (07/01622_2020-06-11_Matematika_5_razred_9_6_2020.pptx)
5.Српски језик (0e/01621_2020-06-11_Srpski_jezik_5_razred_9_6_2020.pptx)
4.Природа и друштво (0b/01572_2020-06-09_Priroda_i_društvo_4_razred_9_6_2020..pptx)
4.Математика (04/01571_2020-06-09_Matematika_4_razred_9_6_2020..pptx)
4.Српски језик (0b/01570_2020-06-09_Srpski_jezik_4_razred_9_6_2020..pptx)
3.Природа и друштво (05/01578_2020-06-09_Priroda_i_drustvo_3_razred_9_6_2020..pptx)
3.Математика (0e/01577_2020-06-09_Matematika_3_razred_9_6_2020..pptx)
3.Српски језик (0a/01576_2020-06-09_Srpski_jezik_3_razred_9_6_2020..pptx)

Материјал за 8.6.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (0b/01558_2020-06-08_Engleski_jezik_5_razred_8_6_2020.rar)
6.Енглески језик (03/01560_2020-06-08_Engleski_jezik_6_razred_8_6_2020.pptx)
6.Српски језик (09/01553_2020-06-08_Srpski_jezik_6_razred_8_6_2020.pptx)
5.Музичка култура (02/01620_2020-06-11_Muzicka_kultura_5_razred_8_6_2020.pptx)
5.Математика (0b/01619_2020-06-11_Matematika_5_razred_8_6_2020.pptx)
5.Српски језик (0f/01618_2020-06-11_Srpski_jezik_5_razred_8_6_2020.pptx)
4.Енглески језик (0b/01557_2020-06-08_Engleski_jezik_4_razred_8_6_2020.pptx)
4.Музичка култура (0e/01598_2020-06-10_Muzička_kultura_4_razred_8_6_2020..pptx)
4.Математика (0e/01575_2020-06-09_Matematika_4_razred_8_6_2020..pptx)
4.Српски језик (09/01574_2020-06-09_Srpski_jezik_4_razred_8_6_2020..pptx)
3.Енглески језик (05/01556_2020-06-08_Engleski_jezik_3_razred_8_6_2020.pptx)
3.Музичка култура (0f/01552_2020-06-08_Muzicka_kultura_3_razred_8_6_2020..pptx)
3.Математика (07/01550_2020-06-08_Matematika_3_razred_8_6_2020..pptx)
3.Српски језик (0e/01549_2020-06-08_Srpski_jezik_3_razred_8_6_2020..pptx)

Материјал за 5.6.2020. године

РазредПредметФајл
6.Основи информатике (0b/01526_2020-06-05_Osnovi_informatike_6_razred_5_6_2020.rar)
6.Техничко образовање (0b/01527_2020-06-05_Tehnicko_obrazovanje_6_razred_5_6_2020.pptx)
6.Биологија (06/01690_2020-06-16_Biologija_6_razred_5_6_2020.pptx)
6.Православна вјеронаука (04/01528_2020-06-05_Pravoslavna_vjeronauka_6_razred_5_6_2020..ppt)
5.Математика (05/01617_2020-06-11_Matematika_5_razred_5_6_2020.ppt)
5.Српски језик (05/01616_2020-06-11_Srpski_jezik_5_razred_5_6_2020.pptx)
4.Физичко васпитање (02/01547_2020-06-06_Fizičko_vaspitanje_4_razred_5_6_2020..pptx)
4.Математика (03/01546_2020-06-06_Matematika_4_razred_5_6_2020..pptx)
4.Српски језик (02/01545_2020-06-06_Srpski_jezik_4_razred_5_6_2020..pptx)
3.Физичко васпитање (01/01544_2020-06-06_Fizicko_vaspitanje_3_razred_5_6_2020..pptx)
3.Математика (02/01543_2020-06-06_Matematika_3_razred_5_6_2020..pptx)
3.Српски језик (04/01542_2020-06-06_Srpski_jezik_3_razred_5_6_2020..pptx)

Материјал за 4.6.2020. године

РазредПредметФајл
6.Руски језик (0e/01518_2020-06-04_Ruski_jezik_6_razred_4_6_2020.pptx)
6.Математика (08/01505_2020-06-04_Matematika_6_razred_4_6_2020..pptx)
5.Физичко васпитање (0e/01613_2020-06-11_Fizicko_vaspitanje_5_razred_4_6_2020.ppt)
5.Познавање друштва (04/01615_2020-06-11_Poznavanje_drustva_5_razred_4_6_2020.ppt)
5.Математика (04/01612_2020-06-11_Matematika_5_razred_4_6_2020.ppt)
4.Природа и друштво (06/01511_2020-06-04_Priroda_i_društvo_4_razred_4_6_2020..pptx)
4.Математика (07/01510_2020-06-04_Matematika_4_razred_4_6_2020..pptx)
4.Српски језик (0f/01509_2020-06-04_Srpski_jezik_4_razred_4_6_2020..pptx)

Материјал за 3.6.2020. године

РазредПредметФајл
6.Историја (03/01656_2020-06-12_Istorija_6_razred_3_6_2020..pptx)
6.Српски језик (07/01538_2020-06-05_Srpski_jezik_6_razred_3_6_2020.pptx)
5.Православна вјеронаука (09/01533_2020-06-05_Pravoslavna_vjeronauka_5_razred_3_6_2020..pptx)
5.Познавање придоде (05/01611_2020-06-11_Poznavanje_prirode_5_razred_3_6_2020.pptx)
5.Математика (06/01610_2020-06-11_Matematika_5_razred_3_6_2020.ppt)
5.Српски језик (03/01607_2020-06-11_Srpski_jezik_5_razred_3_6_2020.ppt)
4.Православна вјеронаука (02/01532_2020-06-05_Pravoslavna_vjeronauka_4_razred_3_6_2020.pptx)
4.Ликовна култура (0e/01508_2020-06-04_Likovna_kultura_4_razred_3_6_2020..pptx)
4.Математика (02/01507_2020-06-04_Matematika_4_razred_3_6_2020..pptx)
4.Српски језик (09/01506_2020-06-04_Srpski_jezik_4_razred_3_6_2020..pptx)
3.Православна вјеронаука (04/01531_2020-06-05_Pravoslavna_vjeronauka_3_razred_3_6_2020.pptx)
3.Ликовна култура (0d/01504_2020-06-03_Likovna_kultura_3_razred_3_6_2020..pptx)
3.Математика (09/01503_2020-06-03_Matematika_3_razred_3_6_2020..pptx)
3.Српски језик (09/01502_2020-06-03_Srpski_jezik_3_razred_3_6_2020..pptx)
2.Православна вјеронаука (09/01529_2020-06-05_Pravoslavna_vjeronauka_2_razred_3_6_2020.pptx)

Материјал за 2.6.2020. године

РазредПредметФајл
6.Француски језик (0b/01484_2020-06-02_Francuski_jezik_6_razred_2_6_2020..ppt)
6.Математика (06/01482_2020-06-02_Matematika_6_razred_2_6_2020..pptx)
5.Ликовна култура (01/01605_2020-06-11_Likovna_kultura_5_razred_2_6_2020.pptx)
5.Познавање друштва (07/01606_2020-06-11_Poznavanje_drustva_5_razred_2_6_2020.pptx)
5.Математика (0d/01604_2020-06-11_Matematika_5_razred_2_6_2020.ppt)
5.Српски језик (08/01603_2020-06-11_Srpski_jezik_5_razred_2_6_2020.pptx)
4.Природа и друштво (0f/01499_2020-06-03_Priroda_i_društvo_4_razred_2_6_2020..pptx)
4.Математика (0f/01497_2020-06-03_Matematika_4_razred_2_6_2020..pptx)
4.Српски језик (0a/01496_2020-06-03_Srpski_jezik_4_razred_2_6_2020..pptx)
3.Природа и друштво (04/01492_2020-06-02_Priroda_i_drustvo_3_razred_2_6_2020..pptx)
3.Математика (0f/01491_2020-06-02_Matematika_3_razred_2_6_2020..pptx)
3.Српски језик (0e/01490_2020-06-02_Srpski_jezik_3_razred_2_6_2020..pptx)

Материјал за 1.6.2020. године

РазредПредметФајл
5.Енглески језик (0f/01469_2020-06-01_Engleski_jezik_5_razred_1_6_2020.ppt)
6.Енглески језик (04/01470_2020-06-01_Engleski_jezik_6_razred_1_6_2020.pptx)
6.Српски језик (0f/01541_2020-06-05_Srpski_jezik_6_razred_1_6_2020.pptx)
5.Музичка култура (0b/01601_2020-06-11_Muzicka_kultura_5_razred_1_6_2020.ppt)
5.Математика (0a/01600_2020-06-11_Matematika_5_razred_1_6_2020.ppt)
5.Српски језик (08/01599_2020-06-11_Srpski_jezik_5_razred_1_6_2020.ppt)
4.Енглески језик (06/01468_2020-06-01_Engleski_jezik_4_razred_1_6_2020.pptx)
4.Музичка култура (07/01495_2020-06-02_Muzička_kultura_4_razred_1_6_2020..pptx)
4.Математика (0b/01494_2020-06-02_Matematika_4_razred_1_6_2020..pptx)
4.Српски језик (03/01493_2020-06-02_Srpski_jezik_4_razred_1_6_2020..pptx)
3.Енглески језик (02/01467_2020-06-01_Engleski_jezik_3_razred_1_6_2020..ppt)
3.Музичка култура (09/01489_2020-06-02_Muzicka_kultura_3_razred_1_6_2020..pptx)
3.Математика (09/01488_2020-06-02_Matematika_3_razred_1_6_2020..pptx)
3.Српски језик (0d/01487_2020-06-02_Srpski_jezik_3_razred_1_6_2020..pptx)

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica