Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одлука за набавку рачунарске опреме


Број: 07/2.01/01-614-174-7/17
Датум: 30. мај 2017. године

На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу ("Службени гласник Републике Српске", број 73/12, 32/14 и 109/15), д о н о с и м

О Д Л У К У

I

У поступку директног споразума, на основу понуде број: 07/2.01/01-614-174-5/17 од 18.5.2017. године, за набавку рачунара и писменог приједлога цијене изабрана је понуда понуђача "Eascode" Бања Лука као најповољнија понуда са најнижом цијеном за набавку рачунара.

II

Укупна цијена наведена у понуди из Образца за цијену понуде од 30.5.2017. године за четири рачунара је 4.705,36 КМ без ПДВ.

III

Одлуку доставити рачуноводству и понуђачу.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Овјерену и потписану одлуку можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica