Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Извјештаји и анализе


2024.година

Извјештај са конференције о спољашњем вредновњу квалитета рада основних школа

Извјештај о реализованим обукама за вредновње квалитета рада основних школа

- Слике са одржаних обука: 05.03. и 06.03.

Анализа спољашњег вредновања квалитета рада основних школа за  школску 2022-2023. годину

2023. година

- Процјена дигиталних компетенција наставника за примјену Наставног програма Дигитални свијет у 3. разреду

- Извјештај о обукама за вредновање квалитета васпитно-образовног рада за школску 2022-2023. годину

- Самовредновање у основним школама (презентација)

- Спољашње вредновање у основним школама (презентација)

- Радионице на обукама (презентација)

- Кординатори тимова за спољашње вредновање у основним школама

- Галерија слика са одржаних обука

Анализа спољашњег вредновања квалитета васпитно - образовмог рада у основим школама Републике Српске 

- Извјештај о завршеној дводневној Конференцији

- Слике са Конференције

 

Школска 2021/2022. година

 - Извјештај са обука Вредновање квалитета рада васпитно образовних установа за 2022. год.

 - Слике са одржане обуке

 - Самовредновање квалитета рада школе у основним школама - март 2022. године - обука

 - Самовредновање квалитета рада школе у основним школама - март 2022. године - радионица

Школска 2020/2021. година

- Анализа реализације препорука након проведеног вредновања - основна школа

 - Извјештај са обуке - Вредновање квалитета рада школе за 2021. годину

 - Обука за Вредновање квалитета рада школе за 2021. годину - галерија слика

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica