Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Др Слађана Вилотић


Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу
Електорнска адреса: s.vilotic@rpz-rs.org
 
Групни савјетодавно инструктивни рад (ГСИР)
2022. година 
Извјештај и анализу са Савјетовања можете преузети овдје.
Материјал са Савјетовања можете преузети овдје.
 
2021. година 
Анализу са савјетовања за наставнике 1. разреда можете да преузмете овдје.
Анализу са савјетовања за наставнике 5. разреда можете да преузмете овдје.
Материјал са савјетовања за натсавнике 1. разреда можете да преузмете овдје.
Материјал са савјетовања за наставнике 5. разреда можете да преузмете овдје.
 
2019. година
Анализу са савјетовања можете да преузмете овдје.
Материјал са савјетовања можете да преузмете овдје.
 

2018. година

Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.

Презентацију "Подстицање развоја мотивације ученика за функционално знање" можете преузети овдје

2017. година

Материјале и извјештај можете да преузмете овдје.
 
2016. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Материјале за наставнике 1. разреда можете да преузмете овдје.
Материјале за наставнике од 2. до 5. разреда можете да преузмете овдје.
 
2015. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Презентација са савјетовања" можете да преузмете овдје.
 
2014. година
Презентацију можете да преузмете овдје.
 
2013. година
Извјештај можете да преузмете овдје.
Презентацију "Индивидуализована настава у функцији унапређења инклузивне праксе у разредној настави" можете да преузмете овдје.
 
2012. година
Извјештај можете да преузмете овдје.
Презентацију "Задаци објектовног типа као инструмент провјере школског постигнућа ученика" можете да преузмете овдје.
 
Препоручена литература:
Документ "Докимологија" можете да преузмете овдје.
Документ "Праћење, провјеравање и оцјењивање ученика у настави" можете да преузмете овдје.
Документ "Збирка модела задатака" можете да преузмете овдје.
 
Остали материјали
 
Стручни и научни радови
 
Документ "Утицај примјене интерактивне наставе на ниво остварености исхода учења ученика у настави математике у петом разреду" можете погледати и преузети овдје.

 

Документ "Ставови наставника разреднe наставе према интерактивној настави" можете да преузмете овдје.

Документ "Mодел провјерe остварености исхода учења у наставном подручју познавања природе примјеном низа задатака објективног типа" можете да преузмете овдје.
Документ "Ставови наставника-учитеља, васпитача и родитеља о инклузивном образовању" можете да преузмете овдје.
Документ "Ставови учитеља и наставника према дидактичко-методичком приступу у инклузивном наставном процесу" можете да преузмете овдје.
Документ "Улога и компетенције наставника у инклузивном наставном процесу" можете да преузмете овдје.
Документ "Интерактивна настава и квалитет рада ученика" можете да преузмете овдје.
Документ "Упоредна анализа процедуре уписа дјеце у први разред основне школе у Републици Српској (шк. 2015/16. и 2016/17. година)" можете да преузмете овдје.
 
Огледни часови
Документ "Српски језик - Снежана Пјевчевић" можете да преузмете овдје.
Документ "Природа и друштво - Љепосава Фундић" можете да преузмете овдје.
Документ "Познавање природе Наташа Радоњић Миљановић" можете да преузмете овдје.
Документ "Српски језик - Ивана Бојанић" можете да преузмете овдје.
Документ "Српски језик - Ивана Драговић" можете да преузмете овдје.
Документ "Математика - Бојан Џилит" можете да преузмете овдје.
 
Аналитичко-истраживачки рад
Документ "Анализа Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за школску 2013/14. годину на подручју ПК Фоча" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за школску 2014/15. годину на подручју ПК Фоча" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за школску 2015/16. годину" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа стања разредне наставе и рада у продуженом боравку на подручју ПК Фоча" можете да преузмете овдје.
 
Семинари и обуке
Документ "Семинар за водитеље у продуженом боравку" можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica