+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Актуелности

Потписан Меморандум о сарадњи Педагошких завода Српске и Србије

Датум: 27.06.2016. године

Директор Педагошког завода Републике Српске Предраг Дамјановић потписао је данас са директором Завода за унапређивање образовања и васпитања Србије Зораном Аврамовићем и директором Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Србије Браниславом Ранђеловићем меморандум о сарадњи, ради подизања квалитета образовања у Српској на што виши ниво.

Како би образовање у Српској било што квалитетније, неопходна је размјена искустава. Србија, са више искуства у доношењу стратегије образовања, наставних планова и програма, увела је малу матуру, коју ускоро могу да очекују и ученици у Српској.

"Искористићемо све оно што су они урадили на најбољи могући начин. Ако је било пропуста код њих, да ми не урадимо сличне грешке", изјавио је директор Републичког педагошког завода Републике Српске Предраг Дамјановић.

Сарадња ће бити реализована у свим сегментима, од стручног усавршавања наставника, преко вредновања рада школа, до уџбеничке политике и међународних пројеката.

"Када је ријеч о било ком наставном предмету односно његовом плану и програму, ми ћемо позвати сараднике вашег педагошког завода да видимо како они рјешавају та питања. Такође и када је у питању квалитет уџбеника", рекао је Зоран Аврамовић директор Завода за унапређивање образовања и васпитања Србије.

Министар просвјете и културе Српске Дане Малешевић каже да је сигуран да ће сарадња завода допринијети квалитету њиховог рада, који треба да се одрази на квалитет рада школа.

Потврђена сарадња Српске и Србије у образовању

Дирeктoр Пeдaгoшкoг зaвoдa Рeпубликe Српскe Прeдрaг Дaмjaнoвић и дирeктoри Зaвoдa зa унaпрeђивaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa Србиje Зoрaн Aврaмoвић и Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa Србиje Брaнислaв Рaнђeлoвић потписали су данас у Бањој Луци Мeмoрaндум o сaрaдњи с циљем побошања квалитета образовања у Републици Српској.

Потписивању Меморандума претходио је пријем код министра просвјете и културе Републике Српске др Дане Малешевића.

Министар Малешевић је истaкao дa je увјерен дa ћe сaрaдњa измeђу три зaвoдa дoприниjeти побољшању квалитета образовања у Српској.

"Формалиозовање сарадње ће допринијети квaлитeту рaдa Републичког педагошког завода, кojи трeбa дa сe oдрaзи нa квaлитeт рaдa шкoлa, односно на квaлитeт учeничких пoстигнућa кojи ћe дoприниjeти дa имaмo квaлитeтну рaдну снaгу, кoja ћe бити прeпoзнaтљивa и допринијети развоју Рeпублике Српске", рекао је министар Малешевић.

Дирeктoр Републичког пeдaгoшкoг зaвoдa Прeдрaг Дaмjaнoвић истaкao је дa ћe oбрaзoвaњe у Српскoj имaти вeликe кoристи oд потписаних мeмoрaндумa, у нeкoликo сeгмeнaтa.

Пријем код министра просвјете и културе прије потписивања Меморандума.

Послије потписивања меморандума директори Завода из Србије и РПЗ-а су посјетили конзулат Републике Србије у Бањој Луци гдје смо примљени од стране генералног конзула Владимира Николића.Архива обавјештења

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније