+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Обавјештење о Плану савјетовања у августу 2019. године

Више информација

ДАНАС И СУТРА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МАЛА МАТУРА

Више информација

РТРС и РПЗ припремају квиз

Више информација

Дамјановић у посјети Чешкoj

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Мала матура у Републици Српској обавезна школске 2020/21. године

Више информација

Потребан јединствен буквар у свим земљама гдје живе Срби

Више информација

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Обавјештења

7. Зимска школа за директоре и педагоге предшколских установа и основних школа, извјештај

Датум: 31.03.2016. године
7. Зимска школа за директоре и педагоге предшколских установа и основних школа, извјештај
 
У организацији Републичког педагошког завода и Друштва педагога Републике Српске и сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске од 2.03. и 27.03.2016. године одржана  је 7 Зимска школа за директоре предшколски установа и основних школа. Семинару је присуствовало 320 директора и педагога. Семинар је одржан у хотелу Бистрица на Јахорини. Семинар је реализован по програму:
 
25.03.2016. године
 
Проф. др Драго Бранковић, др Предраг Дамјановић и проф. др Бране Микановић
Отварање Седме зимске школе педагога и директора и поздравне ријечи предсједника Друштва педагога Републике Српске,  директора РПЗ Републике Српске и декана Филозофског факултета
Доц. др Милица Дробац:
Даровитост – дар или бреме - Приказ основних појмова и митова о даровитим ученицима
Проф. др Ненад Сузић:
Подстицање дивергентне продукције као основа креативности ученика
Проф. др Миле Илић:
Даровити и талентовани ученици у инклузивној настави
 
26.03.2016. године
 
Др Дане Малешевић, министар просвјете и културе у влади РС:
Стратегија развоја образовања 2016-2021 и  нови Закон о основном васпитању и образовању
Др Предраг Дамјановић, директор Републичког педагошког завода
Упознавање директора и педагога са анализом стручно-педагошког надзора у 2015. и послови Републичког педагошког завода у 2016. години.
Проф. др Бране Микановић:
Истраживачки рад ученика у настави – основ развоја даровитости
Др Нина Нинковић:
Индивидуализација и диференцирано поучавање
Раде Ристовић: Промоција издања Завода за уџбенике и наставна средства Републике Српске и коктел за учеснике
Радионички рад (доц. др Милица Дробац, проф. др Ненад Сузић, проф. др Миле Илић, проф. др Бране Микановић, др Нина Нинковић)
 
Напомена: Пет радионица ће се реализовати истовремено у различитим просторијама, а учесници бирају једну радионицу према властитој жељи.
Састанак предсједника Друштва педагога РС са водитељима подружница Друштва
 
27.03.2016. године
 
Др Татјана Марић: Представљање истраживања „Ненасилна педагошка комуникација као превенција конфликта у школи“
ОКРУГЛИ СТО ЗА ПЕДАГОГЕ
 
Тема: Програмски садржаји и начин рада педагога у Републици Српској
 
(Учесници: проф. др Бране Микановић (уводничар), др Нина Нинковић (модератор), проф. др Драго Бранковић, проф. др Ненад Сузић, доц. др Здравко Марјановић, педагози запослени у средњим школама, домовима и установама културе)
 
САСТАНАК СА ДИРЕКТОРИМА
 
Тема: Текућа проблематика у средњем образовању - школска документација, финансирање школа, примјена подзаконских аката, школска подручја
 
(Учесници: др Предраг Дамјановић,  представници министарства просвјете и културе, директори школа)
Евалуација стручног семинара
Затварање стручног семинара
 
Зимску школу педагога су пратили медији који су пренијели изјаве министра просвјете и културе Републике Српске  и директора Републичког педагошког завода Републике Српске коју преносима у цјелости.
 
Усавршавање наставника кључно за унапређење наставе
Објављено: 28.3.2016.
 
 
„Наставнике морамо подстакнути на самоусавршавање да би што квалитетније изводили наставу“, поручио је министар просвјете и културе Републике Српске др Дане Малешевић на Зимској школи педагога и дирeктoра Републике Српске под називом „Даровита и талентована дјеца и млади у вaспитнo-oбрaзoвнoм прoцeсу“, која је одржана током протекла три дана на Јахорини. Он је истакао важност успостављања континуитета у усaвршaвaњу нaстaвникa, пeдaгoгa и дирeктoрa шкoлских устaнoвa. Већ су организована стручна усaвршaвaња учитeљa првoг рaзрeдa, тe прoфeсoрa истoриje, a у aприлу ћe бити организован сeминaр зa прoфeсoрe српскoг jeзикa.„Крoз нaцрт Зaкoнa о основном образовању, зa кojи сe нaдaм дa ћe ускoрo бити прeд Нaрoднoм скупштинoм Рeпубликe Српскe, дужнa пaжњa бићe пoсвeћeнa тaлeнтoвaним и нaдaрeним учeницимa, нe сaмo фoрмaлнo, вeћ ћeмo нaстojaти дa зaцртaнo рeaлизуjeмo", нагласио је министар Maлeшeвић те најавио могућност заживљавања цeнтра зa тaлeнтoвaнe учeникe, за што ће се основне претпоставке створити усвajaњe новог зaкoнa.Дирeктoр Републичког пeдaгoшкoг зaвoдa Прeдрaг Дaмjaнoвић истакао је да је основна пoрукa сeминaрa дa je нeoпхoднo рaзмишљaти o oснивaњу цeнтрa зa дaрoвитe и тaлeнтoвaнe учeникe те изразио очекивање да ће у буџету бити обезбијеђена потребна средства за његово оснивање.
 
Он је истакао важност овог семинара зa дирeктoрe и пeдaгoгe, aли и за шкoлe и учeникe, о чему је разговарано и на oкруглом стoлу "Прoгрaмски сaдржajи и нaчин рaдa пeдaгoгa у Рeпублици Српскoj", одржаном посљедњег дана семинара.Зимска школа педагога и директора, у организацији Рeпубличког пeдaгoшког зaвoда и Друштва пeдaгoгa Рeпубликe Српскe уз подршку Министарства просвјете и културе, окупила је на Јахорини вишe oд 300 дирeктoрa и пeдaгoгa oснoвних шкoлa и прeдшкoлских устaнoвa.