+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Обавјештења

Екстерно вредновање постигнућа ученика 9. разреда школске 2015/16. године - састанак

Датум: 11.03.2016. године
Број: 07/2.01/031-614-62-2/16
Датум: 11. март. 2016. године
 
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
н/р директора
 
ПРЕДМЕТ: Екстерно вредновање постигнућа ученика 9. разреда школске 2015/16. године - састанак
 
С циљем упознавања са процедуром екстерног вредновања Републички педагошки завод организује састанке са:
- директорима и педагозима основних школа,
- наставницима који су чланови комисија за бодовање ученичких радова из српског језика и математике.
 
Ради веће ефикасности састанке ћемо организовати регионално, према распореду у прилогу (Прилог 1) .
 
Чланови комисија које ће вршити бодовање ученичких радова ће бити наставници математике, односно наставници српског језика, као и наставници сродних наставних предмета, физике или информатике, односно страног језика. У складу с тим, наведене наставнике треба упутити на састанак, према распореду у Прилогу 1.
 
Истовремено, достављамо и табелу у коју је потребно да упишете податке о свим наставницима математике и српског језика из Ваше школе, као и по једног наставника сродних предмета (Прилог 2- екселова табела са два листа (sheet), један је за наставнике математике и једног наставника физике или информатике, и други лист за наставнике српског језика и једног наставника станог језика). Податке о наставницима члановима комисија за бодовање ученичких радова из српског језика и математике, треба  доставити на адресе регионалних комисија за екстерно вредновање постигнућа ученика 9. разреда (Прилог 3).
 
Молимо Вас да обезбиједите да сви позвани на састанке, буду и присутни.
 
С поштовањем,
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
Бр. 1097 - RPZ_dopis.pdf(RPZ_dopis.pdf)
Бр. 1098 - Prilog_1.pdf(Prilog_1.pdf)
Бр. 1099 - Prilog_2.xls(Prilog_2.xls)
Бр. 1100 - Prilog_3.pdf(Prilog_3.pdf)


Архива обавјештења

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније