+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Обавјештења

Часопис "Настава", упутство

Датум: 12.09.2012. године

ОБАВИЈЕСТ

 

Републички педагошки завод наставља ове школске године са издавањем часописа „Настава“. Часопис третира тематику теорије и праксе васпитања и образовања. Намијењен је просвјетним радницима и свима који се на директан или индиректан начин баве или занимају за проблематику васпитања и образовања.

 

„Настава“ ће у складу са савременим стандардима објављивати научне и стручне радове који удовољавају сљедећим захтјевима:

 

1. О аутору, ауторима Уз име и презиме аутора, додати титулу, посао којим се бави, организација гдје ради и мјесто.

 

2. Текст рада: Сви текстови треба да буду урађени на сљедећи начин:

 

а) Наслов рада. Иза наслова дати кратак резиме, до 15 редова (250 ријечи). Резиме треба да буде написан у трећем лицу и да садржи најважније информације о раду. Након резимеа навести кључне ријечи (до 10 ријечи или појмова)

б) Текст треба да је актуелан, структурисан по моделу увод, разрада, закључак. Дужина текста не треба да прелази петнаест страница нормалног прореда.

в) Цртежи и графикони треба да су јасни и прецизни, погодни за скенирање или дати на паусу.

г) Табеле и графикони се посебно нумеришу, и то редом, један низ за табеле, други за графиконе.

д) Фусноте наводити на крају рада, а у тексту назначити нумеричким суперскриптом (нпр1).

 

3. Попис литературе: Литература се пише на посебној страници, абецедним редом уз нумерацију. Цитира се на сљедећи начин (по ванкуверском стилу цитирања):

 

а) Књиге: аутор-и, година издања, наслов рада, град и издавач

б) Поглавља у књизи: аутор-и, година издања, наслов рада у књизи даље исто као за књигу осим године издања која се изоставља јер је наведена уз аутора

в) Чланак из часописа: Ако је шест и мање аутора наводе се сви аутори, ако их је седам и више само први аутор уз напомену и сарадници. Након аутора слиједи година издања, наслов рада, часопис, број часописа, странице које чланак заузима у часопису, нпр. 10-18. Ако је чланак био изложен на скупу у виду усменог саопштења, под истим или сличним насловом, податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени, по правилу при дну прве стране чланка. Напомене се дају при дну стране у којој се налази коментарисани дио текста и могу да садрже мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима, али не могу бити замјена за цитирану литературу.

 

4. Рецензије: Сви радови подлијежу рецензији

 

5. Рукопис: Радове достављати у два примјерка и на CD на адресу: Републички педагошки завод, Милоша Обилића 39 Бањалука, са назнаком за часопис „Настава“. Рукописи се не враћају.

 

Рад који је већ објављен у једном часопису не може се објавити у другом нити се може објавити под сличним насловом и у измијењеном облику.

 

Позивамо вас на сарадњу, доставите својe радове и дајте допринос наставку издавања нашег и вашег часописа „Настава“.

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ!

РЕДАКЦИЈА

 

Бр. 595 - Casopis_NASTAVA_-_Uputstvo.pdf(Casopis_NASTAVA_-_Uputstvo.pdf)


Архива обавјештења

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније