Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Архива обавјештењa

20.09.2019.
Обавјештења

Влада Републике Српске прихватила информацију о реорганизацији РПЗ-а

Влада Републике Српске прихватила је данас, на 38. сједници, у Бањалуци информацију о реорганизацији Републичког педагошког завода Републике Српске. На сједници Владе информацију о реорганизацији Pепубличког педагошког завода је образложио директор др Предраг Дамјановић.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о унапређивању квалитета рада Републичког педагошког завода кроз реорганизацију, те задужила Министарство просвјете и културе да у сарадњи са Републичким педагошким заводом дефинише правце реорганизације рада ове установе у складу са новим потребама васпитно - образовне праксе.

Поред савјетодавно - инструктивног рада и надзора над радом предшколских установа, основних и средњих школа, умјетничких школа, шкoлa/установа за школовање дјеце са сметњама у развоју и домова ученика, те развоја наставних планова и програма, посебна пажња Републичког педагошког завода биће усмјерена на јачање развојно - истраживачких задатака и активности систематског развоја, унапређивања и вредновања квалитета васпитања и образовања у Републици Српској.

Процес промјена у Републичком педагошком заводу треба да иде у правцу реорганизације постојећих унутрашњих организационих јединица - одјељења, с циљем да се, поред стручног надзора над радом васпитно - образовних установа, ојача дјеловање и рад Завода у погледу унапређивања и подршке развоја и вредновања квалитета у васпитању и образовању.

Потреба за унапређивањем квалитета рада Републичког педагошког завода кроз реорганизацију у складу је са Стратегијом развоја образовањa Републике Српске за период 2016 - 2021. године.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Сајт Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica