Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Архива обавјештењa

20.01.2023.
Обавјештења

Дефинисане приоритетне активности у образовању у 2023.години

Mинистaр просвјете и културе Републике Српске Жељка Стојичић одржала је данас састанак сa директором Републичког педагошког завода Предрагом Дамјановићем, директором Завода за образовање одраслих Браниславом Радиновићем и директором Завода за уџбенике и наставна средства Бојаном Ђенићем са којима је дефинисала приоритетне активности које треба да се спроведу у току 2023. године.

Министар Жељка Стојичић исказала је недвосмислену опредијељеност да Министарство просвјете и културе настави са развојем и унапређењем предшколског, основног и средњег васпитања и образовања и образовања одраслих.

 

„Поред улагања у школске објекте, дигитализацију, уџбенике и различиту опрему коју користе васпитно-образовне установе у наредном периоду Министарство просвјете и културе дефинисаће и принципе континуираног и цјеложивотног образовања просвјетних радника али и вршење самовредновања и спољашњег вредновања квалитета предшколских установа, те основних и средњих школа“, рекла је министар Жељка Стојичић.

 

Додала је и да ће у наредном периоду бити настављена сарадња са Министарством просвете Републике Србије које је опредијељено да васпитно-образовном систему Републике Српске пренесе стечено искуство.

 

На састанку је констатовано да ће и у наредном периду бити настављене активности у вези са дигитализацијом садржаја уџбеника и да ће наведена активност дати допринос повећавању квалитета образовања и смањењу тежине ђачке торбе.

 

„У наредном периоду Министарство ће кроз програме стручног усавршавања просвјетних радника наставити са јачањем васпитне улоге школе, а опредјељење Министарства ће бити да се у току 2023. године настави са спровођењем спољашњег вредновања постигнућа ученика како би се стекло додатно искуство за увођење обавезног вредновања постигнућа ученика на крају основне и средње школе“, рекла је министар Жељка Стојичић, те додала да ће спровођење експерименталне матуре бити значајно за повећавање квалитета васпитно-образовног система Републике Српске.

 

Директор Републичког педагошког завода Предраг Дамјановић  је на састанку говорио о пословима и задацима који су приоритетни за Републички педагошки завод а то су:

 

  1. Спољашње вредновање постигнућа ученика по завршетку деветог разреда - Мала матура
  2. Велика матура послије завршетка средње школе 
  3. Каталог тема сталног стручног усавршавања наставника, директора и стручних сарадника
  4. Спољашње вредновање квалитата рада основноих и средњих школа и предшколских установа
  5. Наставак провођења Акционог плана о промјенама у основном васпитању и образовању  и средњем образовању и васпитању
  6. Наставни план и програм за гимназије
  7. Наставнак сарадње Српске и Србије у области образовања

 

На састанку је министар Жељка Стојичић изразила јасну опредијељеност да се Завод за образовање одраслих поред свих других активности за које је задужен приоритетно усмјери на промоцију програма образовања одраслих и увођење нових програма са циљем преквалификације, доквалификације и извођења програма стручног усавршавања, а све са циљем бржег запослења на тржишту рада у Републици Српској.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica