Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Архива обавјештењa

20.05.2021.
Обавјештења

Стручна расправа о приједлогу наставних планова и програма за ученике који се школују у нивоима образовања

Oбразовање дјеце са сметњама у развоју дио је цјелокупног васпитно - образовног система Републике Српске. Доступно је и бесплатно за све ученике, системски је организовано и структурисано, а позитивни законски прописи гарантују да се реализује на стручан и квалитетан начин. Највећа вриједност образовног система Републике Српске у дијелу који се тиче образовања дјеце са сметњама у развоју огледа се у његовој флексибилности у погледу прилагођавања организацијских облика потребама и специфичностима различитих група ученика и појединаца. Акционим планом провођењa реформских процеса у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској предвиђено је развијање наставних планова и програма за ученике са сметњама у развоју који су прилагођени основним карактеристикама различитих сметњи код дјеце.

Републички педагошки завод je, у сарадњи са наставницима и стручним сарадницима специјалних и редовних школа, развио приједлоге наствних планова и програма за ученике који се школују по нивоима образовања. Ниво је функционална цјелина која траје три године и сматра се довољним периодом да се освоје нове етапе развоја, односно увјежбају и аутоматизују већ усвојене навике, вјештине и понашања ученика са умјереним и тежим оштећењем интелектуалног функционисања и ученика са первазивним развојним поремећајима. Рад на програмима одређен је најновијим научним сазнањима из развојне психологије, педагогије и медицинске дијагностике, али и савременим концептима поучавања и приступа ученицима са посебним образовним потребама, те је кориштена другачија методологија током њихове израде. Флексибилност, савременост и креативност су главне одлике и смјернице нових програмима које доприносе бољој имплементацији у пракси.

 

 

У циљу добијања што квалитетнијих наставних планова и програма, а тиме и бољег школовања ученика чији развој не тече на очекиван и уобичајен начин, организовали смо стручну расправу о приједлозима наставних планова и програма. Том приликом представљени су Наставни план и програм за васпитање и образовање ученика са умјереним и тежим оштећењем интелектуалног функционисања и Наставни план и програм за васпитање и образовање ученика са первазивним развојним поремећајима. Учешће у стручној расправи узели су представници министарства просвјете и културе и министарства здравља и социјалне заштите, представници академске заједнице, директори и стручни сарадници специјалних и редовних школа и представници удружења која се баве положајем дјеце са сметњама у развоју у Републици Српској.

 

 

Стручна расправа је одржана у амфитеатру Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци 18. 05. 2021. године.

 

 

Републички педагошки завод изражава захвалност свим учесницима стручне расправе, јер су издвојили вријеме и показали спремност да се ангажују и допринесу унапређењу квалитета школовања ученика са сметњама у развоју, али и искористили прилику да заједно провоцирамо и подстичемо дијалог стручне и шире јавности о положају, правима, потребама и омогућеним приликама дјеце са сметњама у развоју.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Сајт Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica