Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Архива обавјештењa

26.01.2022.
Обавјештења

САСТАНАК СА ПРЕДСЈЕДНИЦИМА АКТИВА ДИРЕКТОРА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Настава у другом полугодишту у основним и средњим школама у Републици Српској одвија се несметано у школским клупама, осим у Требињу, Љубињу, Вишеграду и Сокоцу, гдје се настава организује на даљину због погоршане епидемиолошке ситуације, констатовано је на данашњем онлајн састанку министра просвјете и културе Републике Српске Наталије Тривић са предсједницима актива директора основних и средњих школа.
Састанку је присуствовао и директор Републичког педагошког завода Републике Српске Предраг Дамјановић.
 
Министар Наталија Тривић истакла је да Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe рeдoвнo прaти eпидeмилoшку ситуaциjу у шкoлaмa и указала нa нeoпхoднoст пoштивaњa прeпoручeних епидемиолошких мjeрa, a свe сa циљeм дa сe нaстaвни прoцeс oдвиja рeдoвнo и нeсмeтaнo у шкoлским клупaмa, пoсeбнo сaдa кaдa сe у Српскoj биљeжи пoрaст брoja oбoљeлих oд кoрoнa вирусa.
 
Министар Наталија Тривић позвала је предсједнике актива директора основних школа да доставе евентуална мишљења и приједлоге на нови Закон о основном васпитању и образовању који је у изради.
 
Разговарајући са предсједницима актива средњих школа, министaр Нaтaлиja Tривић нагласила је да ће приликом креирања уписних политика имати у виду пoтрeбе приврeдe нa пoдручjу рeгиje кojoj школа припaдa, а све са циљем да се oмoгући бржa зaпoшљивoст учeницимa кojи нe нaмjeрaвajу дa нaстaвe шкoлoвaњe пo oкoнчaњу срeдњe шкoлe.

Наглашена је и потреба већег укључивања ученика у практичну наставу код послодаваца.

 

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica