Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Семинар за наставнике разредне наставе - Планирање, програмирање и припремање рада у инклузивној разредној настав


Републички педагошки завода Републике Српске, као вид стручног усавршавања наставника, организовао је једнодневни семинар за наставнике разредне наставе на тему: Планирање,програмирање и припремање рада у инклузивној разредној настави.

Циљ семинара је унаприједити компетенција наставника за:

 • Израду глобалних и оперативних планова који осигуравају повезаност садржаја и исхода учења, уважавају дидактичке принципе, методичку поступност и примјереност, одређују динамику рада и воде рачуна о хоризонталној и вертикалној корелацији.
 • Планирање и програмирање рада заснивано на мјерљивим исходима учења, уважавајући развојне и друге карактеристике ученика, те индивидуалне могућности, потребе и интереасе ученика.
 • Одабир и примјену различитих метода поучавања, облика рада, техника, средстава, извора....у складу са постављеним исходима.
 • Планирање и програмирање рада уз уважавање императива о индивидуализацији приступа у раду са ученицима са сметњама у развоју
 • Креирање индивидуалних образовних програма (ИОП-а) за ученике са сметњама у развоју.
 • Једнодневни семинари одржани су током 2017. и 2018. године у седам градова. Обукама су присуствовали наставници разредне наставе из ОШ “Васа Чубриловић“ Градишка, ОШ „Сутјеска“ Модрича, ОШ „Свети Сава“ Модрича, ОШ “Никола Тесла“ Прњавор, ОШ „Свети Сава“ Котор Варош, ОШ “Петар Петровић Његош“ Масловаре, ОШ „Петар Кочић“ Шипраге, ОШ „Милош Дујић“ Челинац, ОШ „Младен Стојановић“ Јошавка, ОШ „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава, ОШ „Вук Караџић“ Козарска Дубица, ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица, ОШ „Мајка Кнежопољка“ Кнежица, ОШ „Козарска дјеца“ Градишка, ОШ „Свети Сава“ Дубраве, ОШ „Данило Борковић“ Градишка, ОШ „Вук Караџић“ Турјак, ОШ Младен Стојановић“ Горњи Подградци и ОШ „Петар Кочић“ Нова Топола. Укупно 228 наставника.

  Семинари су реализовани у складу са Програмом рада Републичког педагошког завода, те у складу са Програмом рада и планираним радним циљевима инспектора-просвјетних савјетника Дијане Пешић и Дајане Глувић.

  Модул обуке

  Школски
  календар

  Календар за основну школу
  Календар за средњу школу

  Детаљније ikonica

  Списак
  уџбеника

  Уџбеници за основну школу
  Уџбеници за средњу стручну школу
  Уџбеници за гимназију

  Детаљније ikonica

  Добри примјери различитих приступа у настави

  Детаљније ikonica

  Пројекти
  међународни пројекти
  и сарадња

  Пројекат Читалићи
  Изучавање о Холокаусту

  Детаљније ikonica

  Предмети од
  националног значаја

  Детаљније ikonica

  Е-Настава

  Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

  Детаљније ikonica

  Култура
  памћења

  Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

  Детаљније ikonica

  Корисни
  линкови

  Детаљније ikonica

  Корисни
  материјали

  Детаљније ikonica