Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Стручно упутство за припремање, реализацију и евалуацију огледног часа


Огледни час је начин реализације васпитно-образовног рада у којем се практично демонстрирају нови приступи извођењу наставе у организационом, садржајном, просторном и методичком смислу. Демонстрирају се нови организациони облици, савремени наставни системи, нове технологије, нове методе и облици рада, нови приступи подучавању и учењу, нове садржајне конструкције, нове улоге ученика и наставника, укључивање у наставни процес нових сарадника и едукатора, коришћење другачијих услова и простора за реализацију наставе, итд. Новина треба бити оригинална и што је кључно, треба омогућавати брже, квалитетније и ефикасније подучавање и учење.

Заинтересовани наставник/професор о огледном часу обавјештава директора школе и упућује приједлог надлежном инспектору-просвјетном савјетнику. Приједлог треба да садржи образложење новог приступа реализацији часа (навести и објаснити како и који од горе наведених приступа ће бити демонстриран током огледног часа), као и ниво на којем ће час бити реализован (школски, општински/градски, регионални, републички). Директор школе, на основу мишљења надлежног инспектора-просвјетног савјетника, даје сагласност за припрему огледног часа.

По добијеној сагласности наставник/професор приступа припремању огледног часа. Писану припрему доставља надлежном инспектору-просвјетном савјетнику који одобрава реализацију огледног часа.

Директор школе обезбјеђује присуство часу других наставника/професора исте струке. Огледном часу на школском нивоу, уз директора и педагога школе, присуствују наставници исте струке те школе. На огледном часу општинског/градског, регионалног и републичког нивоа, обавезно је присуство директора, педагога, наставника исте струке из школе у којој се реализује огледни час, као и наставника исте струке из других школа. Огледном часу, у правилу, присуствује и инспектор-просвјетни савјетник.

Непосредно прије или по завршетку огледног часа, наставник/професор који реализује огледни час образложиће присутним наставницим/професорима нови приступ у реализацији часа. Након завршеног огледног часа, води се стручна расправа о часу, у којој учествују присутни наставници/професори, стручни сарадници, директор школе, те инспектор-просвјетни савјетник. Стручна расправа се завршава евалуацијом огледног часа, коју врше сви присутни (наставници/професори, стручни сарадници, директор и инспектор-просвјетни савјетник), а самоевалуацију врши наставник/професор који је реализовао час.

Оцјене огледног часа су у виду констатација: "огледни час" или "неуспио огледни час". Статус огледног часа добија онај час који је на евалуацији добио већинску оцјену "огледни час".

Уколико је направљен видео запис са датог часа, он се (уз сагласност наставника/професора, који је реализовао огледни час) ставља у трајну датотеку Републичког педагошког завода.

Инструменти за евалуацију и самоевалуацију огледног часа су саставни дио Стручног упутства за припремање, реализацију и евалуацију огледног часа.

Коначну оцјену огледног часа, на основу евалуације, доносе инспектор-просвјетни савјетник (уколико је био присутан), директор и педагог школе.

Директор школе и педагог, праве писмени извјештај/записник о реализацији огледног часа, у којем, поред осталог дају и лично мишљење и оцјену реализованог часа (појединачно). Извјештај педагога треба да садржи и укупне резултате евалуације и самоевалуације. Уколико је присутан, инспектор-просвјетни савјетник, такође пише записник о реализованом огледном часу.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Стручно упутство за припремање, реализацију и евалуацију огледног часа
Евиденција о присуству огледном часу
Евиденциони лист за евалуацију огледног часа
Евиденциони лист за самоевалуацију огледног часа

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica