Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Зоран Богдановић


Начелник одјељења за вредновање квалитета васпитно - образовног рада
Електорнска адреса: z.bogdanovic@rpz-rs.org
 
Групни савјетодавно инструктивни рад (ГСИР)
 
2019. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Глобални план рада" можете да преузмете овдје.
Документ "Оперативни план рада" можете да преузмете овдје.
Документ "Припрема за час" можете да преузмете овдје.
Документ "Презентацију са савјетовања" можете да преузмете овдје.
 
 
2016. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
 
2015. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Презентацију са савјетовања" можете да преузмете овдје.
 
2014. година
Документ "Специфичност примјене основних дидактичких принципа у настави машинства" можете да преузмете овдје.
Документ "Глобални план рада" можете да преузмете овдје.
Документ "Оперативни план рада" можете да преузмете овдје.
Документ "Припрема за час" можете да преузмете овдје.
 
2008. година
Анализу можете да преузмете овдје.
 
Извјештаји и анализе
Документ "Анализа опртемљености кабинета и школских радионица у школама у којима се образују ученици струке машинство и обрада метала" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа рада професора стручно-теоријске и наставника практичне наставе у струци машинство и обрада метала" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа 1" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа 2" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа 3" можете да преузмете овдје.
Документ "Анализа ученичких постигнућа по појединим задацима објективног типа" можете да преузмете овдје.
 
Методика
Документ "Елементи еластичне везе - опруге" можете да преузмете овдје.
Документ "Елементи и начин вредновања графичког рада из раванских носача" можете да преузмете овдје.
Документ "Практична настава" можете да преузмете овдје.
Документ "Хидраулични акумулатори и везивни елементи" можете да преузмете овдје.
Документ "Резултанта произвољног раванског система сила" можете да преузмете овдје.
Документ "Задаци" можете да преузмете овдје.
 
Огледни часови
Документ "Слободан Ивковић, Машинска школа, Приједор" можете да преузмете овдје.
 
Питања
Документ "Питања трећи степен" можете да преузмете овдје.
Документ "Питања четврти степен" можете да преузмете овдје.
 
Стручни радови
Документ "Анализа стања у стручно – теоријској и практичној настави у струци машинство и обрада метала у средњим стручним школама Републике Српске" можете да преузмете овдје.
 
Упутства
Документ "Упутство наставницима" можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica