Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Мр Драгица Ожеговић


Инспектор – просвјетни савјетник за разредну наставу
Електорнска адреса: d.ozegovic@rpz-rs.org
 
Групни савјетодавно инструктивни рад (ГСИР)
 
2016. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
 
2015. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
Документ "Екстерна провјера постигнућа ученика у настави српског језика 5. разреда" можете да преузмете овдје.
Документ "Екстерна провјера постигнућа ученика петих разреда из математике" можете да преузмете овдје.
Документ "Педагошко-психолошки приступ ученику са појачаном агресијом" можете да преузмете овдје.
 
2013. година
Извјештај и анализу можете да преузмете овдје.
 
Остали материјали
 
Методика
Документ "Игролике активности у настави природе и друштва у првој тријади основне школе" можете да преузмете овдје.
Документ "Игролике активности у настави српског језика у 3. разреду основне школе" можете да преузмете овдје.
Документ "Искуствена настава" можете да преузмете овдје.
Документ "Модел микроплана наставе у обрнутом дизајну" можете да преузмете овдје.
Документ "Оријентациони модел интегративне наставе" можете да преузмете овдје.
 
Огледни часови
Документ "Биљке и животиње моје околине" можете да преузмете овдје.
Документ "Од олује идеја до интегрисане наставе" можете да преузмете овдје.
 
Презентације
Документ "Мјесто и улога питања у васпитно-образовном процесу" можете да преузмете овдје.
Документ "Улога наставника у креирању емоционалне атмосфере у одјељењу" можете да преузмете овдје.
 
Стручни радови
Документ "Исходишне компетенције васпитања у свјетлу друштвено-историјских фактора" можете да преузмете овдје.
Документ "Музички квиз знања" можете да преузмете овдје.
Документ "Проблемаска настава математике у 3. разреду основне школе" можете да преузмете овдје.
Документ "Ставови ученика првог разреда о школи" можете да преузмете овдје.
Документ "Улога школе у превенцији агресивног понашања ученика" можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica