+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Одјељење за предшколско васпитање, основно образовање и опште средње образовање

У Одјељењу за предшколско васпитање, основно образовање и опште средње образовање обављају се сљедећи послови: педагошко-савјетодавни и инструктивни рад, надзорни рад у свим наставним предметима и областима рада у разредној настави, аналитичко-истраживачки рад, послови унапређења васпитно-образовног рада, послови праћења и оцјене квалитета у разредној настави, послови стручне припреме издавачких и других пројеката из васпитно-образовне дјелатности, пројеката за потребе разредне наставе, послови вредновања и евалуације у разредној настави, послови развоја наставних планова и програма у разредној настави, истраживања у области образовања и васпитања, стручно усавршавање и други послови који су у функцији унапређења васпитно-образовног рада у разредној настави, педагошко-савјетодавни и инструктивни рад, надзорни рад у свим наставним предметима и областима рада у предметној настави, аналитичко -истраживачки рад и послови унапређења васпитно-образовног рада у предметној настави, послови стручне припреме издавачких и других пројеката из васпитно-образовне дјелатности, пројеката за потребе предметне наставе, послови вредновања, евалуације и оцјене квалитета у предметној настави, послови развоја наставних планова и програма у предметној настави, истраживања у области образовања и васпитања и други послови који су у функцији унапређења васпитно-образовног рада у предметној настави.
 
Начелник Одјељења организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља најсложеније послове са високим степеном стручности и самосталности у раду, а који се односе на предшколско васпитање, разредну наставу и опште образовање, обавља и друге послове које му повјери помоћник директора и директор.
 
За свој рад одговара помоћнику директора.
 
 
Начелник одјељења
Др Нина Нинковић