Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Директор


Директор Завода представља Завод, руководи његовим радом, брине о спровођењу закона и других прописа, доноси прописе о спровођењу кад је за то изричито законом овлашћен, надзире законитост, правовременост и ефективност рада државних службеника и намјештеника, брине о уредном и правилном коришћењу имовине и средстава за рад, брине о стручном и благовременом извршавању послова и задатака из надлежности Завода, предузима мјере о утврђивању одговорности за повреде радне обавезе утврђене законом, брине о законитој употреби средстава и налогодавац је за њихово коришћење у оквиру утврђеног буџета, одговоран је за коришћење финансијских и материјалних средстава и људских ресурса Завода. Директор Завода је дужан да се придржава налога и упутстава министра просвјете и културе (у даљем тексту: министар) и за свој рад одговара министру.

 

Директор Завода обавља најсложеније послове из дјелокруга Завода.

Директора Завода именује и разрјешава Влада, у складу са Закoном, на период од пет година, уз могућност обнове мандата.


Директор, Слађана Танасићtanasic.sladjana@rpz-rs.org.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica