+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Календар такмичења ученика средњих школа Републике Српске, школска 2012/13. година

Untitled Document

Предмет/дисциплина

Разред

Ниво такмичења

Инспектор/и- просвјетни савјетник/ци задужени за провођење такмичења

Школско

Општинско

Регионално

Републичко

Државно

Српски језик и језичка култура

2.

до

22.02.2013.

не

13.04.2013.

11.05.2013.

не

Др Драго Радовановић

Математика

1, 2, 3. и 4.

до

22.02.2013.

не

23.02.2013.

06.04.2013.

да

Момир Васић

Физика

1, 2, 3. и 4.

до

22.02.2013.

не

02.03.2013.

30.03.2013.

да

Милко Бабић

Информатика

представници школе

до

22.02.2013.

не

23.03.2013.

20.04.2013.

да

Милко Бабић

Енглески језик

3.

до

22.02.2013.

не

16.03.2013.

20.04.2013.

не

Татјана Богдановић

Њемачки језик

Нивои

А2, B2  и Ц1

до

22.02.2013.

не

не

23.02.2013.

да

Јагода Ћук

Историја

2. гимназије и

1. средњих стручних школа

до

22.02.2013.

не

16.03.2013.

27.04.2013.

не

Милија Марјановић

Демократија и људска права

4. разред гимназије  и 3. разред средњих стручних и техничких школа

до

22.02.2013.

до

30.03.2013.

до

27.04.2013.

не

Смотра

Миладин Илић

Физичко васпитање

Према пропозицијама и календару КООМОИ Републике Српске

до

22.02.2013.

до

30.03.2013.

до

27.04.2013.

до

25.05.2013.

не

Др Душан Илић

Музичка култура /средње музичке школе/

Ученици средњих музичких школа

до

22.02.2013.

не

не

05.04. и 06.04.2013.

не

Зоран Егић

Изложбе ликовних радова

Ученици средњих  школа

Дан Републике – достављање радова до 14.12.2012. године,

Конкурс: Јасеновац, Градина – достављање радова до 15.03.2013. године

Зоран Егић

Конкурси за литерарне радове

Ученици средњих  школа

Дан Републике – достављање радова до 14.12.2012. године,

Конкурс: Јасеновац, Градина – достављање радова до 15.03.2013. године

Др Драго Радовановић, Босиљка Спремо

Машинство и обрада метала:

- Машински техничар,

4.

до

22.02.2013.

не

16.03.2013.

20.04.2013.

Фестивал рада

Зоран Богдановић

- Бравар

3.

Електротехника:

- Електроника и основе електротехнике

- Рачунари и програмирање

3. и 4.

до

22.02.2013.

не

не

13.04. 2013.

Фестивал рада

Зоран Богдановић

Геодезија и грађевинарство:

- Грађевинска статика

3.

до

22.02.2013.

не

не

27.04. 2013.

Фестивал рада

Зоран Богдановић

Пољопривреда и прерада хране:

- Пољопривредни техничар, теоријски и практичан дио (пикирање и кaлемљење), - Прехрамбени техничар, теоријски дио

4.

до

22.02.2013.

не

не

30.03.2013.

Фестивал рада

Драго Лугић

- Пекар, практичан дио (израда пекарских производа)

3.

Угоститељство и туризам:

- Припремање сланог експоната,

- Представљање туристичке дестинације

1. до 4.

до

22.02.2013.

не

не

13.04. 2013.

Фестивал рада

Љиљана Босиочић

Економија, право и трговина

- Књиговодство

4.

до

22.02.2013.

не

не

30.03.2013.

не

Љиљана Босиочић

Здравство:

- Прва помоћ (у организацији Црвеног крста)

Ученици средњих медицинских школа

до

22.02.2013.

не

не

до

25.05.2013.

не

Драго Лугић

Озренско драговање

1., 2., 3. и 4.

Мај 2013. године

Мр Момир Лакић