Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Групни савјетодавни и инструктивни педагошки рад


Ријеч је о једном од облика рада инспектора-просвјетних савјетника с васпитно-образовним радницима (васпитачима, наставницима, члановима стручне службе школе и директорима) на предшколском, основношколском и средњошколском нивоу васпитања и образовања. Најчешће га организујемо прије почетка школске године, с мањим групама васпитно-образовних радника, а с циљем информисања о питањима значајним за васпитање и образовање, посебно дефинисања начина превазилажења препрека и изазова уочених у протеклој школској години на основу анализе појединих сегмената васпитно-образовног рада и активности Завода реализованих у том периоду. У складу с наведеним је и избор стручних тема које реализујемо на савјетовању. Овај облик рада омогућује инспекторима-просвјетним савјетницима да у релативно кратком времену остваре непосредни контакт са великим бројем васпитно-образовних радника на подручју Републике Српске, те на тај начин идентификују подручја и питања у васпитању и образовању и наставној пракси која захтијевају посебну пажњу и дјеловање, што је пак значајно за даље планирање (првенствено у наредној школској години).

Рад с мањим групама учесника, што овај облик рада јесте, има значајну предност у односу на рад с великом групом, посебно са становишта директније и непосредније комуникације. Сваком учеснику је омогућено да каже шта мисли, да пита, коментарише, изнесе свој став и виђење датог питања, као и да маркира одређена питања којима се треба посветити пажња. Такође, могуће су дискусије о изнесеним питањима, као и усаглашавање мишљења и ставова о свим сегментима рада. Све наведено није могуће у раду с великом групом. Многа питања би остајала неријешена, а и искуствено учење би било онемогућено. Рад у мањим групама превазилази ове недостатке и омогућује ефикасније сагледавање васпитно-образовне праксе и изазова које она са собом носи, али истовремено и изналажење адекватних и практичних рјешења постојећих изазова. Величина групе варира у односу на тематику и дневни ред савјетовања.

Васпитно-образовни радници су изразили подршку овом начину рада, као и задовољство информативно едукативном улогом коју он за њих има.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica