Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Опште информације


(1) Републички педагошки завод је управна организација у саставу Министарства просвјете и културе.
 
(2) Републички педагошки завод је надлежан за послове и задатке утврђене чланом 50. Закона о републичкој управи, који се односе на:
 
 • стручне и савјетодавне послове у праћењу, унапређивању и развоју васпитања и образовања у предшколском, основном и средњем образовању,
 • развој наставних планова и програма у предшколским установама, основним и средњем школама и домовима ученика,
 • праћење и вредновање квалитета у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика,
 • педагошки, савјетодавни, инструктивни, корективни и надзорни рад у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика,
 • истраживачки и аналитички рад у функцији унапређивања васпитно-образовне праксе,
 • организовање смотри и такмичења ученика и васпитно-образовних радника,
 • развој програма стручног усавршавања васпитно-обазовних радника и организовање провођења едукације,
 • развој модела педагошке документације за предшколске установе, основне и средње школе,
 • развој програма васпитно-образовног рада у домовима ученика,
 • утврђивање методологије израде годишњих програма рада предшколских установа, основних и средњих школа и домова ученика,
 • развој програма цјелодневног и продуженог боравка у васпитно-образовним установама,
 • издавање стручне периодике за потребе ученика и васпитно-образовних радника,
 • развој педагошких стандарда и норматива,
 • унапређење рада са дјецом са посебним потребама,
 • рад на пројектима развоја образовања у Републици Српској,
 • праћење међународних трендова у образовању и њихова рефлексија на образовање у Републици Српској,
 • друге послове у складу са законом.
 
(3) Сједиште Републичког педагошког завода је у Бањој Луци.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica