+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Семинар за наставнике разредне наставе - Планирање, програмирање и припремање рада у инклузивној разредној настав

Републички педагошки завода Републике Српске, као вид стручног усавршавања наставника, организовао је једнодневни семинар за наставнике разредне наставе на тему: Планирање,програмирање и припремање рада у инклузивној разредној настави.

Циљ семинара је унаприједити компетенција наставника за:

 • Израду глобалних и оперативних планова који осигуравају повезаност садржаја и исхода учења, уважавају дидактичке принципе, методичку поступност и примјереност, одређују динамику рада и воде рачуна о хоризонталној и вертикалној корелацији.
 • Планирање и програмирање рада заснивано на мјерљивим исходима учења, уважавајући развојне и друге карактеристике ученика, те индивидуалне могућности, потребе и интереасе ученика.
 • Одабир и примјену различитих метода поучавања, облика рада, техника, средстава, извора....у складу са постављеним исходима.
 • Планирање и програмирање рада уз уважавање императива о индивидуализацији приступа у раду са ученицима са сметњама у развоју
 • Креирање индивидуалних образовних програма (ИОП-а) за ученике са сметњама у развоју.
 • Једнодневни семинари одржани су током 2017. и 2018. године у седам градова. Обукама су присуствовали наставници разредне наставе из ОШ “Васа Чубриловић“ Градишка, ОШ „Сутјеска“ Модрича, ОШ „Свети Сава“ Модрича, ОШ “Никола Тесла“ Прњавор, ОШ „Свети Сава“ Котор Варош, ОШ “Петар Петровић Његош“ Масловаре, ОШ „Петар Кочић“ Шипраге, ОШ „Милош Дујић“ Челинац, ОШ „Младен Стојановић“ Јошавка, ОШ „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава, ОШ „Вук Караџић“ Козарска Дубица, ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица, ОШ „Мајка Кнежопољка“ Кнежица, ОШ „Козарска дјеца“ Градишка, ОШ „Свети Сава“ Дубраве, ОШ „Данило Борковић“ Градишка, ОШ „Вук Караџић“ Турјак, ОШ Младен Стојановић“ Горњи Подградци и ОШ „Петар Кочић“ Нова Топола. Укупно 228 наставника.

  Семинари су реализовани у складу са Програмом рада Републичког педагошког завода, те у складу са Програмом рада и планираним радним циљевима инспектора-просвјетних савјетника Дијане Пешић и Дајане Глувић.

  Модул обуке

  Е-Настава

  Детаљније

  Култура памћења

  Детаљније

  Корисни линкови

  Корисни линкови

  Детаљније