+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Групни савјетодавни и инструктивни педагошки рад

Ријеч је о једном од облика рада инспектора-просвјетних савјетника с васпитно-образовним радницима (васпитачима, наставницима, члановима стручне службе школе и директорима) на предшколском, основношколском и средњошколском нивоу васпитања и образовања. Најчешће га организујемо прије почетка школске године, с мањим групама васпитно-образовних радника, а с циљем информисања о питањима значајним за васпитање и образовање, посебно дефинисања начина превазилажења препрека и изазова уочених у протеклој школској години на основу анализе појединих сегмената васпитно-образовног рада и активности Завода реализованих у том периоду. У складу с наведеним је и избор стручних тема које реализујемо на савјетовању. Овај облик рада омогућује инспекторима-просвјетним савјетницима да у релативно кратком времену остваре непосредни контакт са великим бројем васпитно-образовних радника на подручју Републике Српске, те на тај начин идентификују подручја и питања у васпитању и образовању и наставној пракси која захтијевају посебну пажњу и дјеловање, што је пак значајно за даље планирање (првенствено у наредној школској години).

Рад с мањим групама учесника, што овај облик рада јесте, има значајну предност у односу на рад с великом групом, посебно са становишта директније и непосредније комуникације. Сваком учеснику је омогућено да каже шта мисли, да пита, коментарише, изнесе свој став и виђење датог питања, као и да маркира одређена питања којима се треба посветити пажња. Такође, могуће су дискусије о изнесеним питањима, као и усаглашавање мишљења и ставова о свим сегментима рада. Све наведено није могуће у раду с великом групом. Многа питања би остајала неријешена, а и искуствено учење би било онемогућено. Рад у мањим групама превазилази ове недостатке и омогућује ефикасније сагледавање васпитно-образовне праксе и изазова које она са собом носи, али истовремено и изналажење адекватних и практичних рјешења постојећих изазова. Величина групе варира у односу на тематику и дневни ред савјетовања.

Васпитно-образовни радници су изразили подршку овом начину рада, као и задовољство информативно едукативном улогом коју он за њих има.


 

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније