+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Збирке задатака за малу матуру и провјеру ученичких постигнућа ученика деветог разреда (2019)

Више информација

Конкурс за ликовне и литерарне радове ученика основних и средњих школа

Више информација

Одржана свечана академија поводом Дана Републике

Више информација

Монографија о четврт вијека Републичког педагошког завода

Више информација

Култура памћења - додатне информације

Више информација

Извјештај о Конкурсу за најбољи литерарни и ликовни рад поводом Дана Републике

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Опште информације

(1) Републички педагошки завод је управна организација у саставу Министарства просвјете и културе.
 
(2) Републички педагошки завод је надлежан за послове и задатке утврђене чланом 50. Закона о републичкој управи, који се односе на:
 
 • стручне и савјетодавне послове у праћењу, унапређивању и развоју васпитања и образовања у предшколском, основном и средњем образовању,
 • развој наставних планова и програма у предшколским установама, основним и средњем школама и домовима ученика,
 • праћење и вредновање квалитета у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика,
 • педагошки, савјетодавни, инструктивни, корективни и надзорни рад у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика,
 • истраживачки и аналитички рад у функцији унапређивања васпитно-образовне праксе,
 • организовање смотри и такмичења ученика и васпитно-образовних радника,
 • развој програма стручног усавршавања васпитно-обазовних радника и организовање провођења едукације,
 • развој модела педагошке документације за предшколске установе, основне и средње школе,
 • развој програма васпитно-образовног рада у домовима ученика,
 • утврђивање методологије израде годишњих програма рада предшколских установа, основних и средњих школа и домова ученика,
 • развој програма цјелодневног и продуженог боравка у васпитно-образовним установама,
 • издавање стручне периодике за потребе ученика и васпитно-образовних радника,
 • развој педагошких стандарда и норматива,
 • унапређење рада са дјецом са посебним потребама,
 • рад на пројектима развоја образовања у Републици Српској,
 • праћење међународних трендова у образовању и њихова рефлексија на образовање у Републици Српској,
 • друге послове у складу са законом.
 
(3) Сједиште Републичког педагошког завода је у Бањој Луци.