+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Обавјештење о Плану савјетовања у августу 2019. године

Више информација

ДАНАС И СУТРА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МАЛА МАТУРА

Више информација

РТРС и РПЗ припремају квиз

Више информација

Дамјановић у посјети Чешкoj

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Мала матура у Републици Српској обавезна школске 2020/21. године

Више информација

Потребан јединствен буквар у свим земљама гдје живе Срби

Више информација

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Обавјештења

Обука наставника машинске групе предмета, доставља се

Датум: 22.01.2016. године
Број: 07/2.01/032-614-17/16
Датум: 18.01.2016. године
 
СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ И ТЕХНИЧКИМ  ШКОЛАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 
н/р директора школе
 
ПРЕДМЕТ: Обука наставника машинске групе предмета, доставља се
 
Машински факултет у Бањалуци и Републички педагошки завод, у сарадњи са Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа Републике Српске и програмом „Прилика плус“ који финансира Влада Републике Швајцарске, организују обуке за професоре и наставнике практичне наставе машинске групе предмета, у оквиру пројекта “Обука професора и наставника практичне наставе на савременим средствима“. Министарство просвјете и културе Републике Српске је дало сагласност за реализацију овог пројекта. Циљ обуке је стручно усавршавање, развој и унапређење компетенција професора и наставника практичне наставе за извођење стручно-теоријске и практичне наставе у средњим школама, са посебним акцентом на примјену савремених технологија. Обука ће бити проведена као специјалистичка и као мултидисциплинарна. Специјалистичка обука ће бити реализована из шест (6) области и то: заваривање, CNC програмирање, CAD дизајн, хидраулика, мехатроника, мотори и моторна возила. Специјалистичком обуком ће бити обухваћено  укупно 60 наставника (10 наставника по области). Мултидисциплинарна обука ће бити  реализована за све поменуте области али у мањем обиму, и биће проведена за 90 наставника који ће бити подијељени у 6 група. Специјалистичка обука траје 6 дана а мултидисциплинарна обука траје 7 дана.
Обука ће бити проведена, по групама, у периоду од фебруара до јула 2016. године.
Учесницима обука ће бити обезбијеђен радни материјал-приручници које ће наставници моћи користити као помоћно наставно средство, након завршених обука.
Број професора и наставника одређених за похађање обука (документ у Екселу) је дат у прилогу.
Распоред група и вријеме реализације обуке су, такође, наведени у прилогу. Школе ће, по потреби, бити обавијештене о евентуалним измјенама.
Путне трошкове и трошкове смјештаја учесника (са два оброка), за учеснике којима je смјештај неопходан, ће сносити Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа – односно „Прилика плус“, донатор пројекта.
Путни трошкови и оброк по дану обуке ће бити обезбијеђени и за учеснике којима није потребно обезбиједити смјештај.
Директори школа треба да омогуће професорима и наставницима из школе да учествују на обуци према утврђеном распореду. Замјену за наставника који учествује у обуци треба обезбиједити у сарадњи са Стручним активом наставника машинске групе предмета како би се процес реализације наставе што мање реметио у школи. Уколико замјену није могуће обезбиједити, часове треба благовремено надокнадити.
Стручни актив наставника треба да одреди наставнике који ће учествовати у обуци у сарадњи са директором школе. Један наставник може да похађа више обука, ако за то постоји потреба у школи, или ако наставник искаже интерес.
Потребно је да наставници попуне Пријавни лист (у прилогу) и да школа исти достави  Републичком педагошком заводу најкасније до 29.01.2016.године, на мејл адресу z.bogdanovic@rpz-rs.org .
Додатне информације о пројекту се налазе на сајту Машинског факултета у Бањој Луци.
 
С поштовањем,

 

Директор
Др Предраг Дамјановић
 
Бр. 1011 - RPZ_dopis.pdf(RPZ_dopis.pdf)
Бр. 1012 - 1.Broj_nastavnika_za_obuku_po_skoli.xls(1.Broj_nastavnika_za_obuku_po_skoli.xls)
Бр. 1014 - 2.Prijavni_list.doc(2.Prijavni_list.doc)
Бр. 1015 - 3.Plan_obuke.pdf(3.Plan_obuke.pdf)
Бр. 1016 - 4.Plan_grupa.pdf(4.Plan_grupa.pdf)


Архива обавјештења